loading...

27 Haziran 2012 Çarşamba

Yuxuda İlan Gormek

Yuxuda İlan Görmək


Yuxuda ilan görmək gizli düşmənə, qadına, uşağa, sağlamlığa, səltənətə, Bəyliyi, adamın dolanışığına; Bədəninin hər hansı bir yerindən ilan çıxdığını görmək ailə fərdlərindən birinin düşmənliyinə, Ağızdan ilan çıxması pis süz söyləyərək bundan zərər görməyə, Yastıq və ya yatağı üzərində ilan öldürmək işinin vəfat etməsinə , Boğazından ilan çıxıb torpağa girdiyini görmək əcəlinin yaxınlaşmasına, ilanla boğuşmaq düşmanından zərər görməyə, İlanı öldürmək yaxud kəsmək düşməninə qalib gəlməyə, İlan tutmaq qorxduğu şeydən əmin olmağa, ilana sahib olub ondan qorxmadığını görmək yüksək dərəcələrə, Böyük ilan böyük və güclü düşmənə, Kiçik ilan zəif düşmənə, Ağzına ilan girdiyini görmək elm əhli olmağa, İlanın uçaraq yüksəldiyini görmək sevinc və sürura çatmağa, yerə ilan düşməsi, oranın idarəçisinin vəfatına, Başının üzərində ilan görmək dövlət addımında etibar sahibi olmağa, Qab dolusu ilan görmək Müsəlmanlara buğz etməyə, Yaşıl ilan din düşməninə Ətrafında ilanlar görmək yaxınlarının düşmənliyinə, onların sokamaması zərər verememelerine, ilandan qorxmaq düşmən şərindən əmin olmağa işarə edər.


Evdə görülən ilan evdəki düşmənə, xaricdə görülən ilan çöldəki düşmənə, İlanın əti, sümüyü və dərisi düşmənin malına, İlanın özüylə danışdığını görmək düşməni ilə barışmayan yaxud xeyr və mənfəətə çatmağa , İlanın özünə pis söz söylədiyini görmək düşməni ilə döyüşməyə yaxud düşməni üzündən zərərə getməyi, Qızıl, gümüş və digər mədənlərdə ilan görmək böyük xeyrə, Arxadan gedən ilan hiyləli düşmənə.


Yuxuda ilan görmək hər cür düşmən deməkdir. Çox zəhərli olduqları bilinən "Engerek", "kobra", kimi ilanları görmək çox daha da təhlükəli düşmən deməkdir. Yuxuda ilanı evdə görmək düşmənin sizə pislik edəcəyinə şərh olunar.

Bu yuxu karıkocanın döyüş etməsinə işarə edər.Yuxuda ilan görmək hər cür düşmən deməkdir. Çox zəhərli olduqları bilinən Engerek, kobra, kimi ilanları görmək çox daha da təhlükəli düşmən deməkdir. Yuxuda ilanı evdə görmək düşmənin sizə pislik edəcəyinə şərh olunar. Bu yuxu karıkocanın döyüş etməsinə işarə edər.

Yuxuda ilan görmək, hiyləgər bir düşmənlə təbir olunur. Evində ilan görmək, düşmənin evin içində olduğuna, evin xaricində ilan görmək düşmənin çöldə olduğuna dəlalət edər. Bir ilan öldürdüyünü görən düşməninə üstün gəlir. İlanın əti, dərisi, başı, quyruğu və sümüyü düşmənin malına işarədir. Bir ilanı öldürüb əliylə yerdən qaldırdığını və ya parçalayıb eləcə qaldırdığını görən, düşməninə üstünlük təmin edər və malini alır. İlanın özünə gözəl bir söz söylədiyini görən, düşmən ilə barışır. Bir rəvayətə görə xeyir və mənfəətə çatar. Başqa bir rəvayətə görə sonunda sevinilecek bir mal alır. Ayaqlı ilan görmək, düşmənin qüvvətinə işarədir. Ətrafında toplanmış bir çox ilanlar görmək, qohumunun özünə düşmən olduqlarına; bunların özünü soxduğunu görmək, onlardan zərər görəcəyinə; sokmaması, zərəri toxunmayacağına dəlalət edər. 'Yuxusunda dırnaqlı, pəncələri və buynuzları olan ilan görmək', çox şərli böyük bir düşmənə işarədir. Bir ilandan qorxduğunu görən, düşmən şərindən əmin olar. Bir ilan görüb korkmadığı halda ondan qaçdığını görən, kederlenir. Bəzən də, iri və uzun ilan, ailə, qadın və övladdan düşmənliyə işarədir. Bəzən də, bu yuxu, yaramaz, qorxunc və şərli qonşuya işarədir. İri və uzun bir ilana sahib olduğunu görən kimsə böyük bir səltənətin nail olar.

Yuxuda ilan, bir düşmən yaxud bir dövlət ya da, bir xəzinə və ya berkidin yaxud da bir uşaqdır. Bir kimsənin yuxuda gördüyü və ondan korkmadığı əjdaha, o kimsənin qüvvət və dövlətidir. İlan, mal sahibi düşməndir. Ilanı öz evinə soxduğunu görən kimsə, səslə özünə hiylə edəcək bir düşmənidir. Ilanı tutduğunu görən kimsəyə təhlükəsizlik içərisində bir düşmən tərəfindən mal gəlir. Əgər ilanı öldürdüyse düşməninə qalib olar. Özünü ilanın esirdiğini görən kimsəyə düşməni tərəfindən bir əza və məşəqqət çatar. Yuxuda ilanı yandırdığını görsə, düşmənim katleder və düşmənlərinə qalib gəlir. İlanın uçduğunu görsə, düşmənlə başqa bir yerə gedər. Kiçik ilan, kiçik uşaqdır. Kiçik bir ilanı öldürdüyünü görsə, kiçik uşağı vəfat edər. Yuxuda, küçələrdə ilanların gəzdiyini görmək o yerdə hərbin meydana gəlməsinə işarədir. Ilan avladığını görən kimsə düşməninə hiylə etməklə onlardan bir şey əldə edər. Qara ilan, hiylə və yaramazlığı cəhətiylə düşməninin ən şiddetlisidir. İlanın ağı, zəif və gücsüz düşməndir. Bir kimsə yuxuda, ilanı yuvasından girib çəkdiyini görsə, o kimsəni qəmli edəcək şeytanın tasallutuna işarədir.


Yuxuda ilanla döyüş etdiyini görsə, qüvvətli düşməni ilə harbede və düşmanından qorxar və bir-birlərindən ayrılarlar. Əgər ilan onu soxsa, bir müsibətə düşər və halas olmadan ümid kəsilər. Öz döşəyində bir ilan öldürdüyünü görən kimsənin xanımı vəfat edər. İki parça edilmiş ilanın parçalarının əlinə aldığını görən kimsə, düşməni olan bir kimsədən istifadə edər. Yuxuda ilanın ətini çiy olaraq yediyini görsə, düşməninə və düşməninin malına zəfər tapar və bu səbəblə sevincə çatar. İlanın ətini bişirərək yediyini görsə, düşməninə qalib və cihad üzündən halal mala nail olar. İlanın, özünü zəhərləyərək bədəninin şişdiyini görən kimsənin bir düşməni ilə düşmənliyi olar və özünə istənməyən bir şey üz edər. İlanın zehirim özünə təsir edib et və sümüklərim bir-birindən ay irdiğini görsə, o kimsə düşməni ilə harbede və məğlub olar. Ailəsi və uşaq-uşağı müxtəlif şəhərlərə dağılar. Əgər bu haldan öldüyünü görsə, düşməni onu öldürər. İlanın iti dişləri düşmənin qüvvəsidir.


Öz evinin ilanlarla dolduğunu və onlardan kor madiğini görsə, o kimsedendi evində nəfsinə düşkün insanları və Müsəlman düşmənlərim görər. Yuxuda görülən su ilanları maldır. Yuxuda yaxasında və qolunda korkmadığı ağ və kiçik ilanın olduğunu görməsi, faydalı maldır. Yuxuda zəhərsiz, silkintisi, özünə itaət və istədiyi kimi hərəkət edən bəzi yumşaq ilanlara sahib olmaq, yuxunu görənin əlinə əridilmiş bəzi qızıl və külçə keçməsinə və onları bir yerə basdırıb gizlemesine işarədir. Yuxuda arxadan gedən ilan hiyləli düşməndir. Ilanların gözü qarşısında yürüdüklerim və ətrafında dolaştıklarım görən kimsəyə, özü ilə olan və ona bir zərər və ziyan verə düşmənə işarədir. Bir ilanı görüb lakin ona görünmeksizin qaçsa, düşmanından əmin olar və ona zəfər tapar.

Ölmüş bir ilan görsə, öz cabası olmadan Allah-u Təala düşmənim helakedir. Zərər və ziyan vermədən bəzi ilanların evinə girib çektiklerim görsə, bu yuxu qohumlarından olan düşmənə işarədir ilanları yenə eyni şəkildə öz evindən başqa yerdə görsə, düşməninin xaricilərdən olmasına işarədir. Ilanı iki parça etdiyim görsə, düşmənin düşmənliyinin yarıda kəsər, düşmənlik və məkrini etməkdən onu çəkindirir. Bir şəhərdə ilanların öldürüldüklərini və onların böyüklərindən birini özünün öldürdüyünü görsə, o şəhərə sahib olar. Ilanı yüksək bir yerə çəkir görsə, rahat, fərahlıq və sevincə çatar. İlanın yüksək bir yerdən endiyini görsə, o yerdə bir lider ölər. Ilan əti yediyini görən kimsəyə, sevinc, mənfəət və izzət isabət edər, Bir yerdən bir ilan çəkdiyini görsə, o yerdə meydana çıxacaq bir əzaba işarədir.


İlanın, özünü udduğunu görən kimsə, dövlət və səltənətə nail olar. Başında ilan olduğunu görənin Sani dövlət ricali yanında uca olar. Yuxuda ilanları tapdalayaraq onların aralarında naviqasiya, dərələr dolusu, sellərin axacağı böyük bir yağışa işarədir. Bəzən də ilan küffara və bidət sahiblərinə işarədir. İlan, sel və dövlətə işarədir. Bir kimsə bir ilan öldürdüyünü görsə, bir qadınla evlənər. Əgər ilanın bir evdən çəkdiyini görsə, o ev xarab olar. Xəstə olan kimsənin ağızından ilan çıxsa, ölməsinə işarədir. Ağzına ilanın girdiyini görən kimsə düşmənim qəhr edər. Bir ilanı badine sarığını görsə, o kimsə badine kəmər taxar. Arxasından əliylə ilan çıxardığını görən kimsəyə qohumları tərəfindən bir müsibət çatar. Ev ilanı qonşu, səhra ilanı, yol kəsicidir. Elan, ser, qısqanclıq, hiylə və düşmənliklə köməkdir. Yuxuda ilan tutan kimsəni görmək şərli kəslərlə dolanmağa, buz və düşmənliyinin gizli tutaraq düşməni idarə etməyə işarədir. Əgər yalançının yanında ilanlar varsa və yuxunu görən də xəstə isə ömrünün uzun olmasına işarədir. İlanlar xəstəlik və kədəri izah etdiyi kimi, düş kırıklıklarının da işarəçisidir. Engerek ilanı bir bəla mənasını daşıyar. Öküz ilanı isə, qarışıq və pis günlərin yaxınlaşması olaraq qiymətləndirilər.
Yuxuda ilan görmək; iş həyatınızda qarışıq və çətin işlərlə uğraşacağınıza, ilanın sürünərək sizə doğru gəldiyini görmək; düşmənlərinizin birləşərək sizə qarşı bir təhlükə meydana gətirməyə çalıştırdıklarına, ilanla boğuşub öldürdüğünüzü görmək; bir düşməninizi yeneceğinize, ilan əti yemək; bir işdən fayda əldə etməyə, ilan ilə danışmaq ; düşmən ilə barışmayan işarədir.

115 yorum:

 1. yuxuda ağ ilan nə deməkdir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yuxuda ağ ilan zəif və gücsüz düşmən deməkdir

   Sil
 2. Yuxuda ilan udmaq ne demekdir?

  YanıtlaSil
 3. Yuxuda gizil ilan gormey ne demeydir kim bilir?

  YanıtlaSil
 4. salam yuxuda ilan oldurmek nedir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dusmene galib gelmekdi olum :)

   Sil
  2. yuxuda ilan oldurmek her seye dusmenlerine qalb geleceysen

   Sil
  3. cox sagol cavaba gore mene cox lazim idi

   Sil
  4. Yuxumda boyuk bir ilan meni disleyir.

   Sil
 5. salam,yuhumde cohlu hirde hirde kurd gormisem,emekten cikmis,etim irpasirdi,man edimmi bunleri deyirdim.bu ne demek olir.

  YanıtlaSil
 6. Salam yuxuda gordum ilan buduma dolanib dartiram quyrugundan cixmir ne demeydi bu.sehv etmirem.se yasil idi rengi

  YanıtlaSil
 7. men yuxudabir achiq boz rengli nazik ve choxda uzun olmayan ilanin bashin ezib oldurdum, "evde" ve daha sonra qara bir kichik yeke bashli ilanin bashin biraz ezib zeherni bir 100 qramliq istekanla yighib ilani buraxdim ve daha sonra tutub yeniden zeherini iki damci goturyb yene bashin ezib oldurdum. bu ne mena kesb edir?

  YanıtlaSil
 8. men kecen gun yuxumda ilan gordum, sonra qorxub oyandin.Men ilan ili olduguma baxmayaraq ilandan cox qorxuran bunun elameti nedir?

  YanıtlaSil
 9. salam mən yuxuda ilanın ayaqımdan sancdıqını gördüm sonra isə elə bilirdimki öləcəm qorxdum yuxudan oyandım

  YanıtlaSil
 10. Yuxuda qirmizi yeke boyuk uzun bir ilan gormek nedir

  YanıtlaSil
 11. yuxuda.uzun.boz.ılan.gordum.pencereden.eve.gırırdı.yoldasım.tez.onun.basını.tutub.kesır.bu.ne.demekdır.

  YanıtlaSil
 12. yuxuda benovse renginde iki dene ilan gormusem ikiside eve girib qovuram getmir birini oldururem ikincisini qovuram yene girir eve usdume cumur cox qorxuram bu ne demekdir

  YanıtlaSil
 13. Salam.yuxuda.evimizde divarda qara qisa ilan gordm.el deymedm ona,o da gelb yatagmin altina girdi(

  YanıtlaSil
 14. Men yuxuda çoxlu ilan gormusem. Amma mene hec bir şey elemirler.menasi var?

  YanıtlaSil
 15. Mende yuxuda balaca. Ilanin bawini ezib uddugumu gordum.menasi mene çox maragli qaldi

  YanıtlaSil
 16. Bugun Yuxuda Gormusem ki, agli qirmizili bir ilan agzindan ilan qaytarir sanki udmusdu geri qaytarir menasida olmayan yuxu))

  YanıtlaSil
 17. Yuxuda coxlu ilan. Gorubler.but Adam.var .idi ilana.teref getmek.isreyirdi deyibler getme ora bu neye iwaredir? )

  YanıtlaSil
 18. Yuxuda gordumki toya.gedirler.mende..getmey isdedim.tanmadiqim.bir..mawin .geldi mindim ona bawqa yere getdi sora.dayandi.birmawnda geldi.nese.goturduler.bu nedemekdir?

  YanıtlaSil
 19. yuxuda ilani opmek ne demekdir

  YanıtlaSil
 20. yuxuda ilan ve balasini gormek ne demekdir?

  YanıtlaSil
 21. yuxumda uzun ilani ele bilirem olub gedib yaxinlasiram ilana amma goruremki olmub mende tez qaciram cox qorxuram bunun ne menasi var ?

  YanıtlaSil
 22. Men yuxuda 2-3 ilanla suda oynuyurdum ama meni sancmirdilar b u ne demekdi?

  YanıtlaSil
 23. Yuxuda coxlu olmus ilanlari gormek nedi?

  YanıtlaSil
 24. ilandi oldurdum yuxuda tike tike eledim :)

  YanıtlaSil
 25. yuxuda narinci balaca ilan birde olmus ilan gormek ne demek di xayis edirem bilenler yazsin

  YanıtlaSil
 26. Yuxuda ağ və qara ilan görmək və ağ ilanin sol əldən sancmasi nə deməkdir

  YanıtlaSil
 27. Yuxuda suda ilan gordum,o ilanda suda bir tanimadigim qizi calir qizda cevirilib bir olu ilan olur.komey edinde bunun menasi nedi?

  YanıtlaSil
 28. Yuxuda bir ilanin arxamca dusduyunu gorurem men bundan qorxuram amma ilan mene hecne etmir sadece menden el cekmir balaca qara bir ilan biliremki dusmen demekdir dusmeniminde kim oldugunu cox gozel bilirem cunki heyatdada beledir hara gediremse menden el cekmir

  YanıtlaSil
 29. Ilanin boynuna dolanmasi?

  YanıtlaSil
 30. Yuxuda gordum ilan arxadan tulandi kureyme .bu ne demekdi

  YanıtlaSil
 31. yuxuda ilan gordum ilan mene baxib gulurdu sora dalimca dusdu men eve qacib qapini bagladim ilan colde qaldi bu ne demeydi?

  YanıtlaSil
 32. Yuxuda ucan ilan gordum aacdim oda arxamca geldi dayimgildeydim heyete duwdum o mamamentde ucdu qaca bilmedim ucdu geldi bedenime girdi

  YanıtlaSil
 33. yuxuda suda olan ilan gormek ne demekdi?

  YanıtlaSil
 34. Salam yuxuda 2 ilani evde gormushem ve oldururem bunari sora dirilib ustme cumular ag ilan qapidan cole cixir qara ilan ise calir arxadan menim oldurmek istiyende yene , bilmek olar bu ne denekdi zehmet olmasa

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu o demekdir ki sizin 2 duwmeniniz var ve biri gucludurndigeri zeif.Zeif cixir gedir , lakin guclu duwmaniniz size qalib gelir

   Sil
  2. Bu o demekdir ki sizin dusmeniniz 2 denedir. Ve aile uzvlerinizden ve yaxud qohumlarinizdan biridir biri cox esebidir digeri daha sakitdir.Zeif olan dusmeniniz size qalib gele bilmir amma gulcu olan dusmeniniz sizi arxadan vurur.Bele daha deqiq olar siz zeif dusmeninizin hiylesini uze cixarirsiniz amma guclu dusmen sizin dusmeniniz deyil dostunuzdur ve buna gore de o ilk once size yaxsi teesurat bagislayir sonra ise size arxadan zerbe vurur

   Sil
 35. Salam.məndə yuxuuda ilanının ayagımdan çıxardıgını gördüm.çıxaradılandan sora necə rahatladım.sora oyandım həqiqətdə də rahatlanıb.bu nə deməkdi?

  YanıtlaSil
 36. Salam.məndə yuxuuda ilanının ayagımdan çıxardıgını gördüm.çıxaradılandan sora necə rahatladım.sora oyandım həqiqətdə də rahatlanıb.bu nə deməkdi?

  YanıtlaSil
 37. Yuxuda ag iri ilanin qara ciliz ilani udmasi ne demekdir?

  YanıtlaSil
 38. Yuxuda ag iri ilanin qara ciliz ilani udmasi ne demekdir?

  YanıtlaSil
 39. Yuxuda ag iri ilanin qara ciliz ilani udmasi ne demekdir?

  YanıtlaSil
 40. Yuxuda evde ilan gormusem qarnizin usdunde yuxari baxram deyrem bu nedi gorurem ilan atirqm onu yere oda uwqgima teref gedir tezeden mene gelir ayagimi sancir ama hecne olmur gedib uwagimi gotururem ele qorxurdum dewet

  YanıtlaSil
 41. Yuxuda gordumki ilan girib qoluma derinin altina cixarirdi bir iki defe cixmayib surusurdu elimden axiri cixarib yere atdim

  YanıtlaSil
 42. Yuxuda ilanin yuxu sahibine ashiq olmasi onnan ekchekmemesi ne demekdi bes

  YanıtlaSil
 43. Salam men yuxuda bir uwagin ilani ciy-ciy yediyini gordum bu ne demekdir

  YanıtlaSil
 44. Yuxuda bir ilanin menimle oz baxcamizda uzbeuz gelmesi ve sonra men qacanda meni ayagimdan vurmasi hansi anlama gelir? Bilen varsa yazsin xhs

  YanıtlaSil
 45. Yuxuda bir ilanin menimle oz baxcamizda uzbeuz gelmesi ve sonra men qacanda meni ayagimdan vurmasi hansi anlama gelir? Bilen varsa yazsin xhs

  YanıtlaSil
 46. Yuxuda ilan meni izleyir ve coxlu sozler deyir menası nedi

  YanıtlaSil
 47. Yuxuda ilan meni izleyir ve coxlu sozler deyir menası nedi

  YanıtlaSil
 48. Yuua ilan meni izleyir ve coxlu sozler deyir menası nedi

  YanıtlaSil
 49. yuxuda soxulcan kimi balaca ilanın qulagimdan sanki uzanmiş kimi veziyetde gormusem ne demekdi?deye bilersiz? oyananda çox qorxmşdum(((

  YanıtlaSil
 50. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 51. yuxuda ilan gormusam.bela yuxu tez tez gorursm.

  YanıtlaSil
 52. Salam. Yuxuda evvelce elimde bir agac vardi ilana benzer.. sora kimise gordum. Ona dedimki bax bu ilandi. Qorxutmaqcun demiwdim. Sonra agac ilana cevrildi men baxanda agac olurdu. Baxmiyanda ise arxamca gelirdi. Zehmet olmasa menasni yazardizda cox xaiw.:)

  YanıtlaSil
 53. Yuxumda ilan meni sevirdi,belime dolanib ciynimden mene baxirdi . Bu nece yozulur.

  YanıtlaSil
 54. Salam men yuxuda ilan meni sancmasini gordum.bu ne demekdi?

  YanıtlaSil
 55. Yuxuda qizil ilan gormek ne demekdir

  YanıtlaSil
 56. Yuxuda evin icinde basi kesilmis ilan gormek ne demekdir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. xanim diqqetle oxsaz yuxarda bu barede yazilib

   Sil
 57. Yuxuda yaşil ilan 4metre ne demekdir??

  YanıtlaSil
 58. salaм yuxuda ilan ayagiмi sixirdi bilen var

  YanıtlaSil
 59. Bes yuxuda hasisa gohumum evinde ilan saxliyir mene qorsedir onu qormek nediri

  YanıtlaSil
 60. Men qeribe yuxu gordum.. ilan mennen qorxurdu men ilannan.. bilmeden ilanin diwi elimi cizdi.. sora ilan mene gore diwlerini cixartdiki birde ciza bilmesin.. hec bir pislikde elemedi eksine dost oldug.. fagir ilan idi

  YanıtlaSil
 61. Menim düşmenim yoxdu axı evde. Anam Atam Qardaşlarım fso onlar düşmen olacaq ? Qardaşlarımda balacadı. Yuxu yozması sehvdir ele bil

  YanıtlaSil
 62. Ama men yuxuda gormuşemki taxandan qizili rengli parlaq bir soxulcana oxşar qurd enir uzumu elimle tuturam duz gelib elimin icine duşur. Bu ne demekdi?

  YanıtlaSil
 63. Yuxuda ilanın dərisini soymaq nə deməkdi ve axırda qolumdan vurdu amma ağrıtmadı

  YanıtlaSil
 64. evde yasil boz ilan görmek ne demekdir

  YanıtlaSil
 65. Yuxuda gordumki ilan Sudan cixib ucaraq arxamca gelir evede girir by ne demekdir

  YanıtlaSil
 66. Salam, men yoldaşımla bir kafede işleyirik. Yuxumda gördüm ki, yolaşımın atası yeni qaynatam işlediyimiz yere gelib qucagında böyük bir balıq getirib. Balıgı yoldaşıma verdi, yoldaşım balığı stolun üstüne qoydu ve mene dedi ki bu balıgı men dogruyacam sen bişirersen. Sonra birden balığın ağızından ilan çıxdı yoldaşımı vurmaq isdeyirdi men çox qoruxdum amma yoldaşım heç qorxmadı dedi bu ilanı öldürecem ve birden ilanın başını bıcaq ile kesdi ve ilanın başını eline alıb dedi aparıb bunu ayaqyoluna atacam ele o zaman oyandım. Xaiş edirem eger bu yuxunun menasını bilen varsa yazsın bu yuxu meni çox düşündürür. Heç yadımdan çıxmayır.

  YanıtlaSil
 67. Salam yuxuda yeke ilan gorurem onu isdeyiremki oldurem su wilankina girir anam vurur quyrugu qirilir lapatka ile sonrà cox qorxuram sonra hovuzu acanda ordan cixir ilan menim usdume qacir menim yanima gelir kobra ilani kimi uzume dayanir qorxudan yuxudan oyaniram xahiw edirem werhime aydinliq getirerdiz bilen varsa

  YanıtlaSil
 68. Salam men evde ilan gormuwem iki dene 1 lap yeke zehersiz olan biri nazik ikiside qivrilmis halda sari nazik caga ovladimin bawi ustunde xahiw edirem deyerizde ne demekdi

  YanıtlaSil
 69. Salam men evde ilan gormuwem iki dene 1 lap yeke zehersiz olan biri nazik ikiside qivrilmis halda sari nazik caga ovladimin bawi ustunde xahiw edirem deyerizde ne demekdi

  YanıtlaSil
 70. Salam mən yuxumda gördümki anam ilana dönüşüb biraz mənnən danışır sora ölür bu nə deməkdi

  YanıtlaSil
 71. Yuxuda ilan seni sancir ne demekdir?

  YanıtlaSil
 72. Yuxuda ilan seni sancir ne demekdir?

  YanıtlaSil
 73. Salam men yuxuda yawil ilan gormusem.men heyetden paltarlari yigmaga gedende cekeleymi giyinende pillekeninaltinda ilanin quyrugu qivrilir.qorxdum tez qiwdirdim agladim.birden qonwuya girdi ilan.basqa qonwu bize geldi men onu qucaqladim agladim.sonra ilan ordan cixib yene bize girdi.bize gelen qonwu onu evden cole tulladi.xaiw edirem cavablandirin.aglamaqdan birteher olmusam.

  YanıtlaSil
 74. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 75. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 76. Yuxuda qirmizi ilan ayaqima dolandi sacmiyib gedi

  YanıtlaSil
 77. Yuxuda tanidigin birinin getirib heyete qara ilan atmagi ve hemin ilanin menim arxamca geldiyini gormek. Men qaciram oda arxamca gelir. Suretle. ne demekdi?

  YanıtlaSil
 78. Yuxuda tanidigin birinin getirib heyete qara ilan atmagi ve hemin ilanin menim arxamca geldiyini gormek. Men qaciram oda arxamca gelir. Suretle. ne demekdi?

  YanıtlaSil
 79. Men yuxuda gormusemki ilanlari doyusdururem amma ilanlar bir-birine hecne elemirler sonra ilanin biri barmaqimi disleyir bunun menasini deyerdizde

  YanıtlaSil
 80. Deniz qraginda su ilanlari elimi ayagimi disdiyirdiler balaca hele yadimda 1-2 diside yox idi. Menasini desez sevinerem...

  YanıtlaSil
 81. yuxuda evin ortas;nda uzanmis yoqun ve uzun bir ilan gormwsdwm nece iller bundan evvel. ilanin goy ya yasil gozleri vardi. men ilanin kim olduqunu gozlerinden tanidim Bu qardasimin qaynanasi idi.

  YanıtlaSil
 82. Yuxuda ilan əlimə dolandi və mən onu bubirisi əlimlə cekmək istəyəndə bogazimdan vurub məni oldurdu o vaxtda yuxudan oyandim bu nə deməkdi

  YanıtlaSil
 83. Salam. Men yuxuda bir ilandan qacdigimi gorurem. Ilan meni izleyir, tapandada gozlerimi yumuram acanda ilan yoxa cixir

  YanıtlaSil
 84. Yuxuda sevdiyim adamin agzina ilan girir PDA opur onu nu ne demekdi

  YanıtlaSil
 85. Yuxuda hamamda vannanın icinde ilan görmek ne demektir

  YanıtlaSil
 86. salam bugun yuxuda 2 ilan menen qacirdi neqeder eledim se ilanlari oldure bilmedim sonda 1 ilani bawinan vurub bogazini kesdim

  YanıtlaSil
 87. Salam yuxuda boyuk qizili rengde ilan oldurdum ve bakini 1000 lerle ilzn basmiwdi bala boyuk bu ne demekdi
  Komek edsez sevinerem twk

  YanıtlaSil
 88. SALAM MENDE YUXUDA QIRMIZI ILAN GORUREM 'VE QULAGIMAN DIWDIYIR QAN AXIR

  YanıtlaSil
 89. Yuxuda boyuk neheng ilan gormusem sicanlari yeyirdi bizim heyetde idi ve 2o m aramiz olardi sonra 3 nefer komeyi ile oldurduk

  YanıtlaSil
 90. Salam men gordmki ilanlar su ilaniydi hamisi buzulub olub yolda ve men ordan atdana atdana gediremki hecbiri olmesin ve men atdandiqca hansi ilanin usdunen keciremse o ilanlar dirilerek cixib gedirler bu ne demekdi bilen var sa yazsn xaiw

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yuxuda bir qab dolu 5 bashli 3 bashli yeke başlı ilanları yedirtmək ki o sənə hechne etməsin nə demekdi

   Sil
 91. Her gun ilan gorurem yuxuda. diwlmek isdiyir diwliye bilmir. Nece gecediki gorrem ne demekdi bu.

  YanıtlaSil
 92. Salam.yuxuda zinqirovlu ilan oldurmek ucun masinla defelerce ustunnen kecirem. Bu ne demekdi?

  YanıtlaSil
 93. Yuxumda sari enli bir ilan gordum ondan qorxurdum sonra onu yandirdim ve yazigim geldi ve ocagin ustunden goturub yere atdim sonra qarin hissesinden yanmis yerden bawqa balaca ve qorxun ilan cixdi. Ne demekdi sizce?

  YanıtlaSil
 94. Salam xais cavab yazlardi yuxuda iki dene ilan gormsem evde di.biri yeke uzunduda biride ortada normaldi .ev en yaxn oqlan dosdum arxamca zarqfat elyermis kimi arxamca ilanla dusub meni qorxutmaga calsrr mende qacrqm qacrwm axrda bir kunce sxlram aglyram oqlan gulur derki ne qorxursan axii ilani basmn usdune getirir de men qorxmdan basmonasaqi salb yalvariram ki elemesnde omu ceksn basmn usdunen men ama basmi qaldrb bir defe baxram ilanin uzune ag teher idi. Baxrdi uzume mende basmi tez asagi saldm..ilan mene baxrdida goz goze geldy.neyse sorada yuxudan oyandm

  YanıtlaSil
 95. salam xais olunur cavab yazin yuxuda iki dene ilan gormusem biri balaxa biri yeke getdiyim evde qarsima cixib ve ilani yaralamisam. bu ne demekdi zehmet olmasa cavab yazin

  YanıtlaSil
 96. Salam yuxuda kobra ilan görmək nə deməkdir ayağa qalğıb bir neçə dəfə evə girmək istəyib qapini bağlamişam zəhmət olmsa cavab yazardiz

  YanıtlaSil
 97. Salam men yuxuda ilani kabab cekirdim:)sorada elimde oynadirdim birden sirketedim ilan dirildi
  sorada bedenime gordi mende qiwqirib oyandim

  YanıtlaSil
 98. Salam yuxmda yeddi basli ilan gordm qonsu ilani oldmsdu ama ortadan bi bas sag qalmsdi ne qeder edrdm oldremrdm basn ezrdm birde duzelrdi sonra yoldasm vurdu ilan balacalasdi korpe oldu baldizim korpe ilan oldgna qiymadi oldrek uzerine su tokb otrdu ve ilan cox suretlendi dedm heyf oldremedk qaytdlarki artk balasi ziyan vermz

  YanıtlaSil
 99. salam mən yuxumda görəm kırantı açmışam istakana suilə birgə ilan axır və bir neçə dəfə istakanı boşaltım yenede ilan töklürdü qırantan bunun menası nədi xayış edirəm cavab verin

  YanıtlaSil
 100. Yuxuda kobra ilaninin ucdugunu gormek🙄ne mena verir?

  YanıtlaSil
 101. Heyetde tünd göy ilan gördüm.sonra gördüm bi ri də var.uşaqlarım da heyetdedi fikirleşirem ne edim meni kimse sakitleşdirirki heçnə etməz narahat olma

  YanıtlaSil
 102. Salam cavab versez sevinerem yuzuda 2 başlı ilan görmüşdüm neye işaredir??????

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...