27 Haziran 2012 Çarşamba

Yuxuda İlan Gormek

Yuxuda İlan Görmək


Yuxuda ilan görmək gizli düşmənə, qadına, uşağa, sağlamlığa, səltənətə, Bəyliyi, adamın dolanışığına; Bədəninin hər hansı bir yerindən ilan çıxdığını görmək ailə fərdlərindən birinin düşmənliyinə, Ağızdan ilan çıxması pis süz söyləyərək bundan zərər görməyə, Yastıq və ya yatağı üzərində ilan öldürmək işinin vəfat etməsinə , Boğazından ilan çıxıb torpağa girdiyini görmək əcəlinin yaxınlaşmasına, ilanla boğuşmaq düşmanından zərər görməyə, İlanı öldürmək yaxud kəsmək düşməninə qalib gəlməyə, İlan tutmaq qorxduğu şeydən əmin olmağa, ilana sahib olub ondan qorxmadığını görmək yüksək dərəcələrə, Böyük ilan böyük və güclü düşmənə, Kiçik ilan zəif düşmənə, Ağzına ilan girdiyini görmək elm əhli olmağa, İlanın uçaraq yüksəldiyini görmək sevinc və sürura çatmağa, yerə ilan düşməsi, oranın idarəçisinin vəfatına, Başının üzərində ilan görmək dövlət addımında etibar sahibi olmağa, Qab dolusu ilan görmək Müsəlmanlara buğz etməyə, Yaşıl ilan din düşməninə Ətrafında ilanlar görmək yaxınlarının düşmənliyinə, onların sokamaması zərər verememelerine, ilandan qorxmaq düşmən şərindən əmin olmağa işarə edər.


Evdə görülən ilan evdəki düşmənə, xaricdə görülən ilan çöldəki düşmənə, İlanın əti, sümüyü və dərisi düşmənin malına, İlanın özüylə danışdığını görmək düşməni ilə barışmayan yaxud xeyr və mənfəətə çatmağa , İlanın özünə pis söz söylədiyini görmək düşməni ilə döyüşməyə yaxud düşməni üzündən zərərə getməyi, Qızıl, gümüş və digər mədənlərdə ilan görmək böyük xeyrə, Arxadan gedən ilan hiyləli düşmənə.


Yuxuda ilan görmək hər cür düşmən deməkdir. Çox zəhərli olduqları bilinən "Engerek", "kobra", kimi ilanları görmək çox daha da təhlükəli düşmən deməkdir. Yuxuda ilanı evdə görmək düşmənin sizə pislik edəcəyinə şərh olunar.

Bu yuxu karıkocanın döyüş etməsinə işarə edər.Yuxuda ilan görmək hər cür düşmən deməkdir. Çox zəhərli olduqları bilinən Engerek, kobra, kimi ilanları görmək çox daha da təhlükəli düşmən deməkdir. Yuxuda ilanı evdə görmək düşmənin sizə pislik edəcəyinə şərh olunar. Bu yuxu karıkocanın döyüş etməsinə işarə edər.

Yuxuda ilan görmək, hiyləgər bir düşmənlə təbir olunur. Evində ilan görmək, düşmənin evin içində olduğuna, evin xaricində ilan görmək düşmənin çöldə olduğuna dəlalət edər. Bir ilan öldürdüyünü görən düşməninə üstün gəlir. İlanın əti, dərisi, başı, quyruğu və sümüyü düşmənin malına işarədir. Bir ilanı öldürüb əliylə yerdən qaldırdığını və ya parçalayıb eləcə qaldırdığını görən, düşməninə üstünlük təmin edər və malini alır. İlanın özünə gözəl bir söz söylədiyini görən, düşmən ilə barışır. Bir rəvayətə görə xeyir və mənfəətə çatar. Başqa bir rəvayətə görə sonunda sevinilecek bir mal alır. Ayaqlı ilan görmək, düşmənin qüvvətinə işarədir. Ətrafında toplanmış bir çox ilanlar görmək, qohumunun özünə düşmən olduqlarına; bunların özünü soxduğunu görmək, onlardan zərər görəcəyinə; sokmaması, zərəri toxunmayacağına dəlalət edər. 'Yuxusunda dırnaqlı, pəncələri və buynuzları olan ilan görmək', çox şərli böyük bir düşmənə işarədir. Bir ilandan qorxduğunu görən, düşmən şərindən əmin olar. Bir ilan görüb korkmadığı halda ondan qaçdığını görən, kederlenir. Bəzən də, iri və uzun ilan, ailə, qadın və övladdan düşmənliyə işarədir. Bəzən də, bu yuxu, yaramaz, qorxunc və şərli qonşuya işarədir. İri və uzun bir ilana sahib olduğunu görən kimsə böyük bir səltənətin nail olar.

Yuxuda ilan, bir düşmən yaxud bir dövlət ya da, bir xəzinə və ya berkidin yaxud da bir uşaqdır. Bir kimsənin yuxuda gördüyü və ondan korkmadığı əjdaha, o kimsənin qüvvət və dövlətidir. İlan, mal sahibi düşməndir. Ilanı öz evinə soxduğunu görən kimsə, səslə özünə hiylə edəcək bir düşmənidir. Ilanı tutduğunu görən kimsəyə təhlükəsizlik içərisində bir düşmən tərəfindən mal gəlir. Əgər ilanı öldürdüyse düşməninə qalib olar. Özünü ilanın esirdiğini görən kimsəyə düşməni tərəfindən bir əza və məşəqqət çatar. Yuxuda ilanı yandırdığını görsə, düşmənim katleder və düşmənlərinə qalib gəlir. İlanın uçduğunu görsə, düşmənlə başqa bir yerə gedər. Kiçik ilan, kiçik uşaqdır. Kiçik bir ilanı öldürdüyünü görsə, kiçik uşağı vəfat edər. Yuxuda, küçələrdə ilanların gəzdiyini görmək o yerdə hərbin meydana gəlməsinə işarədir. Ilan avladığını görən kimsə düşməninə hiylə etməklə onlardan bir şey əldə edər. Qara ilan, hiylə və yaramazlığı cəhətiylə düşməninin ən şiddetlisidir. İlanın ağı, zəif və gücsüz düşməndir. Bir kimsə yuxuda, ilanı yuvasından girib çəkdiyini görsə, o kimsəni qəmli edəcək şeytanın tasallutuna işarədir.


Yuxuda ilanla döyüş etdiyini görsə, qüvvətli düşməni ilə harbede və düşmanından qorxar və bir-birlərindən ayrılarlar. Əgər ilan onu soxsa, bir müsibətə düşər və halas olmadan ümid kəsilər. Öz döşəyində bir ilan öldürdüyünü görən kimsənin xanımı vəfat edər. İki parça edilmiş ilanın parçalarının əlinə aldığını görən kimsə, düşməni olan bir kimsədən istifadə edər. Yuxuda ilanın ətini çiy olaraq yediyini görsə, düşməninə və düşməninin malına zəfər tapar və bu səbəblə sevincə çatar. İlanın ətini bişirərək yediyini görsə, düşməninə qalib və cihad üzündən halal mala nail olar. İlanın, özünü zəhərləyərək bədəninin şişdiyini görən kimsənin bir düşməni ilə düşmənliyi olar və özünə istənməyən bir şey üz edər. İlanın zehirim özünə təsir edib et və sümüklərim bir-birindən ay irdiğini görsə, o kimsə düşməni ilə harbede və məğlub olar. Ailəsi və uşaq-uşağı müxtəlif şəhərlərə dağılar. Əgər bu haldan öldüyünü görsə, düşməni onu öldürər. İlanın iti dişləri düşmənin qüvvəsidir.


Öz evinin ilanlarla dolduğunu və onlardan kor madiğini görsə, o kimsedendi evində nəfsinə düşkün insanları və Müsəlman düşmənlərim görər. Yuxuda görülən su ilanları maldır. Yuxuda yaxasında və qolunda korkmadığı ağ və kiçik ilanın olduğunu görməsi, faydalı maldır. Yuxuda zəhərsiz, silkintisi, özünə itaət və istədiyi kimi hərəkət edən bəzi yumşaq ilanlara sahib olmaq, yuxunu görənin əlinə əridilmiş bəzi qızıl və külçə keçməsinə və onları bir yerə basdırıb gizlemesine işarədir. Yuxuda arxadan gedən ilan hiyləli düşməndir. Ilanların gözü qarşısında yürüdüklerim və ətrafında dolaştıklarım görən kimsəyə, özü ilə olan və ona bir zərər və ziyan verə düşmənə işarədir. Bir ilanı görüb lakin ona görünmeksizin qaçsa, düşmanından əmin olar və ona zəfər tapar.

Ölmüş bir ilan görsə, öz cabası olmadan Allah-u Təala düşmənim helakedir. Zərər və ziyan vermədən bəzi ilanların evinə girib çektiklerim görsə, bu yuxu qohumlarından olan düşmənə işarədir ilanları yenə eyni şəkildə öz evindən başqa yerdə görsə, düşməninin xaricilərdən olmasına işarədir. Ilanı iki parça etdiyim görsə, düşmənin düşmənliyinin yarıda kəsər, düşmənlik və məkrini etməkdən onu çəkindirir. Bir şəhərdə ilanların öldürüldüklərini və onların böyüklərindən birini özünün öldürdüyünü görsə, o şəhərə sahib olar. Ilanı yüksək bir yerə çəkir görsə, rahat, fərahlıq və sevincə çatar. İlanın yüksək bir yerdən endiyini görsə, o yerdə bir lider ölər. Ilan əti yediyini görən kimsəyə, sevinc, mənfəət və izzət isabət edər, Bir yerdən bir ilan çəkdiyini görsə, o yerdə meydana çıxacaq bir əzaba işarədir.


İlanın, özünü udduğunu görən kimsə, dövlət və səltənətə nail olar. Başında ilan olduğunu görənin Sani dövlət ricali yanında uca olar. Yuxuda ilanları tapdalayaraq onların aralarında naviqasiya, dərələr dolusu, sellərin axacağı böyük bir yağışa işarədir. Bəzən də ilan küffara və bidət sahiblərinə işarədir. İlan, sel və dövlətə işarədir. Bir kimsə bir ilan öldürdüyünü görsə, bir qadınla evlənər. Əgər ilanın bir evdən çəkdiyini görsə, o ev xarab olar. Xəstə olan kimsənin ağızından ilan çıxsa, ölməsinə işarədir. Ağzına ilanın girdiyini görən kimsə düşmənim qəhr edər. Bir ilanı badine sarığını görsə, o kimsə badine kəmər taxar. Arxasından əliylə ilan çıxardığını görən kimsəyə qohumları tərəfindən bir müsibət çatar. Ev ilanı qonşu, səhra ilanı, yol kəsicidir. Elan, ser, qısqanclıq, hiylə və düşmənliklə köməkdir. Yuxuda ilan tutan kimsəni görmək şərli kəslərlə dolanmağa, buz və düşmənliyinin gizli tutaraq düşməni idarə etməyə işarədir. Əgər yalançının yanında ilanlar varsa və yuxunu görən də xəstə isə ömrünün uzun olmasına işarədir. İlanlar xəstəlik və kədəri izah etdiyi kimi, düş kırıklıklarının da işarəçisidir. Engerek ilanı bir bəla mənasını daşıyar. Öküz ilanı isə, qarışıq və pis günlərin yaxınlaşması olaraq qiymətləndirilər.
Yuxuda ilan görmək; iş həyatınızda qarışıq və çətin işlərlə uğraşacağınıza, ilanın sürünərək sizə doğru gəldiyini görmək; düşmənlərinizin birləşərək sizə qarşı bir təhlükə meydana gətirməyə çalıştırdıklarına, ilanla boğuşub öldürdüğünüzü görmək; bir düşməninizi yeneceğinize, ilan əti yemək; bir işdən fayda əldə etməyə, ilan ilə danışmaq ; düşmən ilə barışmayan işarədir.

38 yorum:

 1. yuxuda ağ ilan nə deməkdir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yuxuda ağ ilan zəif və gücsüz düşmən deməkdir

   Sil
 2. Yuxuda ilan udmaq ne demekdir?

  YanıtlaSil
 3. Yuxuda gizil ilan gormey ne demeydir kim bilir?

  YanıtlaSil
 4. salam yuxuda ilan oldurmek nedir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dusmene galib gelmekdi olum :)

   Sil
  2. yuxuda ilan oldurmek her seye dusmenlerine qalb geleceysen

   Sil
  3. cox sagol cavaba gore mene cox lazim idi

   Sil
 5. salam,yuhumde cohlu hirde hirde kurd gormisem,emekten cikmis,etim irpasirdi,man edimmi bunleri deyirdim.bu ne demek olir.

  YanıtlaSil
 6. Salam yuxuda gordum ilan buduma dolanib dartiram quyrugundan cixmir ne demeydi bu.sehv etmirem.se yasil idi rengi

  YanıtlaSil
 7. men yuxudabir achiq boz rengli nazik ve choxda uzun olmayan ilanin bashin ezib oldurdum, "evde" ve daha sonra qara bir kichik yeke bashli ilanin bashin biraz ezib zeherni bir 100 qramliq istekanla yighib ilani buraxdim ve daha sonra tutub yeniden zeherini iki damci goturyb yene bashin ezib oldurdum. bu ne mena kesb edir?

  YanıtlaSil
 8. men kecen gun yuxumda ilan gordum, sonra qorxub oyandin.Men ilan ili olduguma baxmayaraq ilandan cox qorxuran bunun elameti nedir?

  YanıtlaSil
 9. salam mən yuxuda ilanın ayaqımdan sancdıqını gördüm sonra isə elə bilirdimki öləcəm qorxdum yuxudan oyandım

  YanıtlaSil
 10. Yuxuda qirmizi yeke boyuk uzun bir ilan gormek nedir

  YanıtlaSil
 11. yuxuda.uzun.boz.ılan.gordum.pencereden.eve.gırırdı.yoldasım.tez.onun.basını.tutub.kesır.bu.ne.demekdır.

  YanıtlaSil
 12. yuxuda benovse renginde iki dene ilan gormusem ikiside eve girib qovuram getmir birini oldururem ikincisini qovuram yene girir eve usdume cumur cox qorxuram bu ne demekdir

  YanıtlaSil
 13. Salam.yuxuda.evimizde divarda qara qisa ilan gordm.el deymedm ona,o da gelb yatagmin altina girdi(

  YanıtlaSil
 14. Men yuxuda çoxlu ilan gormusem. Amma mene hec bir şey elemirler.menasi var?

  YanıtlaSil
 15. Mende yuxuda balaca. Ilanin bawini ezib uddugumu gordum.menasi mene çox maragli qaldi

  YanıtlaSil
 16. Bugun Yuxuda Gormusem ki, agli qirmizili bir ilan agzindan ilan qaytarir sanki udmusdu geri qaytarir menasida olmayan yuxu))

  YanıtlaSil
 17. Yuxuda coxlu ilan. Gorubler.but Adam.var .idi ilana.teref getmek.isreyirdi deyibler getme ora bu neye iwaredir? )

  YanıtlaSil
 18. Yuxuda gordumki toya.gedirler.mende..getmey isdedim.tanmadiqim.bir..mawin .geldi mindim ona bawqa yere getdi sora.dayandi.birmawnda geldi.nese.goturduler.bu nedemekdir?

  YanıtlaSil
 19. yuxuda ilani opmek ne demekdir

  YanıtlaSil
 20. yuxuda ilan ve balasini gormek ne demekdir?

  YanıtlaSil
 21. yuxumda uzun ilani ele bilirem olub gedib yaxinlasiram ilana amma goruremki olmub mende tez qaciram cox qorxuram bunun ne menasi var ?

  YanıtlaSil
 22. Men yuxuda 2-3 ilanla suda oynuyurdum ama meni sancmirdilar b u ne demekdi?

  YanıtlaSil
 23. Yuxuda coxlu olmus ilanlari gormek nedi?

  YanıtlaSil
 24. ilandi oldurdum yuxuda tike tike eledim :)

  YanıtlaSil
 25. yuxuda narinci balaca ilan birde olmus ilan gormek ne demek di xayis edirem bilenler yazsin

  YanıtlaSil
 26. Yuxuda ağ və qara ilan görmək və ağ ilanin sol əldən sancmasi nə deməkdir

  YanıtlaSil
 27. Yuxuda suda ilan gordum,o ilanda suda bir tanimadigim qizi calir qizda cevirilib bir olu ilan olur.komey edinde bunun menasi nedi?

  YanıtlaSil
 28. Yuxuda bir ilanin arxamca dusduyunu gorurem men bundan qorxuram amma ilan mene hecne etmir sadece menden el cekmir balaca qara bir ilan biliremki dusmen demekdir dusmeniminde kim oldugunu cox gozel bilirem cunki heyatdada beledir hara gediremse menden el cekmir

  YanıtlaSil
 29. Ilanin boynuna dolanmasi?

  YanıtlaSil
 30. Yuxuda gordum ilan arxadan tulandi kureyme .bu ne demekdi

  YanıtlaSil
 31. yuxuda ilan gordum ilan mene baxib gulurdu sora dalimca dusdu men eve qacib qapini bagladim ilan colde qaldi bu ne demeydi?

  YanıtlaSil
 32. Yuxuda ucan ilan gordum aacdim oda arxamca geldi dayimgildeydim heyete duwdum o mamamentde ucdu qaca bilmedim ucdu geldi bedenime girdi

  YanıtlaSil
 33. yuxuda suda olan ilan gormek ne demekdi?

  YanıtlaSil
 34. Salam yuxuda 2 ilani evde gormushem ve oldururem bunari sora dirilib ustme cumular ag ilan qapidan cole cixir qara ilan ise calir arxadan menim oldurmek istiyende yene , bilmek olar bu ne denekdi zehmet olmasa

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...