loading...

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Yuxuda Ay Gormek

Yuxuda Ay Görmək

Yuxuda ay görmək, ədalətli bir dövlət başçısına və ya böyük bir alim yaxud gözəl bir oğlan uşağına ya da, yalançı bir adama işarə edər. Ayın işığını bulanıq bir halda görən kimsə, akranı olmayan bir kimsəylə evlənər. Yuxuda ayın itdiyini görmək; yuxu sahibinin xeyr və sərdən istədiyi şeyin nəticəyə çatmasına işarə edər. Yuxuda aya baxdığını və üzünün şəklini ayda gördüyünü görən kimsə, ölər. Ayın karardığını görən kimsə, əgər dövlət başçısı isə onun idarəsində olan kəslərin, onun əmr və fərmana itaət etmələrinə işarə edər. Yuxuda ayın günəş olduğunu görmək, yuxu sahibinin atası və ya həyat yoldaşı tərəfindən izzət, şərəf, xeyr və mala nail olmasına işarə edər.Göydəki ay ədalətli idarəçiyə, böyük alimə, xeyirli oğlan uşağına, Ayı qucaqlamaq qadın və kişi üçün gözəl simalı biriylə evlənməyə, Ayı puslu görmək yaşıdı olmayan biriylə evlənməyə, Ayın öz evində doğulması qadın üçün kişi uşağa, Ayın günəşdən büyük görünməsi baş nazirin (vəzirin) dövlət başçısına (sultana) üstün gəlməsinə, Ayın buludlar içində itməsi arzu edilən şeyin zamanının keçməsinə, Ayın doğurması, arzu edilən şeyin asan əldə edilməsinə, Alı əlinə almaq və ya belə görmək evlənməyə, Ayın bir yeri və ya evi işıqlandırması dövlətdən gələcək yaxşılığa, Ayışığında getmək ana şəfqətinə, Aya baxıb onun üzərində öz üzünü görmək xəstə üçün vefata, deyilsə kişi uşağa, Ayın günəşə çevrilməsi ata tərəfindən mirasa ya da köməyə, Dolunay vəzirin azledilmesine, rəhbərlikdə olan adamın sonunu gəldiyinə, Ay və günəşə səcdə etmək şərli bir işdə idarəçinin yardımı olmağa, Ay və günəşin adamın özünə səcdə etməsi ana-atanın ondan məmnuniyyətinə, Ayın qaranlıq görünməsi və tünd bir bulud içinə girməsi rəhbərlikdən gələcək pisliyə, Ayın parçalanması ya da ikiyə bölünməsi hökumətin dağılmasına ya da üst səviyyə bir idarəçinin vəfatına, Ay işığı gizlənən şeylərin duyulmasına; Hilal yoldaşın hamilə qalmasına, idarəçiyə , kumandana, qəflətən meydana gələcək, xeyrə, asi kimsə üçün tövbə etməyə, Ayın aypara formasında görünməsi həccə, Hilalın doğulub, sonra dərhal batması arzu və istəklərin sonuçlanmamasına, Hilal bəzən döyüş və şiddətə, Dolunay gözəl əxlaqlı insana, Ayı yüksələrkən görmək mövqeyə işarə edər.
Xəstə olan və ya dəniz səfərində olan kimsə üçün ay görmək, həlak olmağa işarə edər. Zəngin bir kimsə, ayın buludla örtüldüyünü görsə, sərvətini itirər. Bir qadın yuxuda, bir yerdə ayın olduğunu və əlini aya uzatdığı halda yetişemediğini görsə, o qadının kişi bir uşaq arzu etdiyinə, lakin bu arzusuna kavuşamayacağına. Ancaq əgər qadın hamilə isə, qız uşaq doğuracağına işarə edər. Günəş və aya səcdə etdiyini görmək, yuxu sahibinin böyük bir günah işləməsinə işarə edər. Bir işinin gizli tutulmasını arzu edən bir kimsə, yuxuda ayı görsə, o işi meydana çıxar. Bir kimsə ayın tutulduğunu və ya qara yaxud qırmızı olduğunu görsə, ayın nisbət edildiyi kimsədə dəyişiklik və əskiklik meydana gəlir. Bəzən ay görmək, bir adam ilə dost və yoldaş olmağa işarə edər. Bəzən də ay görmək, qumara və bəhsə girərək oynanan oyuna işarə edər. Ayın yarıldığını və iki parça olduğunu görmək, bir əlamətin çıxmasına işarə edər. Ayın ilk gecələrində ayı on beş gündəlik görmək, yuxu sahibinin halının gözəlləşməsini işarə edər.Ayı aypara şəklində görmək, yaxşı deyil.Yuxuda ay görmək, insanın bütün istədiklərinə qovuşacağına, maddi və mənəvi baxımdan rahatlığı, dincliyi təmsil edər. İş həyatında meydana gələcək bəzi dəyişikliklər, qazanclı çıxmanıza səbəb olacaq deməkdir. Eşq həyatınızda da inkişaflar olacaq deməkdir. Yuxuda ay görmək, sevdiyiniz adama olan sevginizin daha çox artacağını, müvəffəqiyyətli olmağa, uşaq sahibi olmağa işaretir. Yuxuda göydəki ay ədalətli idarəçiyə, böyük alimə, xeyirli oğlan uşağına işaretir, Yuxuda ayı qucaqlamaq qadın və kişi üçün gözəl simalı biriylə evlənməyə işaretir, Yuxuda ayı puslu görmək yaşıdı olmayan biriylə evlənməyə işaretir, Yuxuda ayın öz evində doğulması qadın üçün kişi uşağa işaretir, Yuxuda ayın günəşdən böyük görünməsi baş nazirin (vəzirin) dövlət başçısına (sultana) üstün gəlməsinə işaretir, Yuxuda ayın buludlar içində itməsi arzu edilən şeyin zamanının keçməsinə işaretir, Yuxuda ayın doğurması, arzu edilən şeyin asan əldə edilməsinə işaretir, Yuxuda ayı əlinə almaq və ya belə görmək evlənməyə işaretir, Yuxuda ayın bir yeri və ya evi işıqlandırması dövlətdən gələcək yaxşılığa işaretir, Yuxuda ayışığında getmək ana şəfqətinə işaretir, Yuxuda aya baxıb onun üzərində öz üzünü görmək xəstə üçün vefata, deyilsə kişi uşağa işarə edər, Yuxuda ayın günəşə çevrilməsi ata tərəfindən mirasa ya da köməyə işarə edər, Yuxuda bütöv ay vəzirin azledilmesine, rəhbərlikdə olan adamın sonunu gəldiyinə işarə edər, Yuxuda ay və günəşə səcdə etmək şərli bir işdə idarəçinin yardımı olmağa işarə edər, Yuxuda ay və günəşin adamın özünə səcdə etməsi ana atanın ondan məmnuniyyətinə işarə edər, Yuxuda ayın qaranlıq görünməsi və tünd bir bulutiçine girməsi rəhbərlikdən gələcək pisliyə işarə edər, Yuxuda ayın parçalanması ya da ikiyə bölünməsi hökumətin dağılmasına ya da üst səviyyə bir idarəçinin vəfatına işarə edər, Yuxuda Ayışığı gizlənən şeylərin duyulmasına işarə edər; Yuxuda Hilal yoldaşın hamilə qalmasına, idarəçiyə, kumandana, qəflətən meydanagelecek xeyirə, asi kimsə üçün tövbə etməyə işarə edər, Yuxuda ayın aypara formasında görünməsi həccə işarə edər, Yuxuda Hilalın doğulub, sonra dərhal batması arzu və istəklərin sonuçlanmamasına işarə edər, Yuxuda Hilal bəzən döyüş və şiddətə işarə edər, Yuxuda Dolunay gözəl exlaqlı insana işarə edər, Yuxuda ayı yüksələrkən görmək mövqe və merkiye işarə edər Yuxuda ayın yerdə olması, yuxunu görənin anasının vəfat edəcəyinə; ayın buludla qablı olması, gözdə bir xəstəliyə və ya sevgilidən ayrılmağa işarədir.
Yuxuda ay, dövlət başçısı və dövlət büyüklerıyle şərh olunar. Yuxuda ayı Öz Malı Kimi əlində tutduğunu görən, böyük bır dövlət məmuru olar. Yuxuda ayla döyüşdüyünü görənin, hökumət adamları ıle arası açılır. Özünün ay olduğunu və ya ayın yerində oturduğunu görmək, yüksək bir mövqeyə erısecegıne işarədir. ayı qaranlıq və ya göy üzündən başqa bir yerdə görmək, dövlət adamlarının bəzi işlərdə çətinliklərə ugrayacaklarına dəlalət edər.Ayı tam yumru görmək, bır böyük adamın ölümü ıle şərh olunar. ayın iki hissəyə bölündükten sonra, təkrar birləşdiyində görmək, böyük bır adamın xəstə olub, təkrar yaxşılaşacağına işarədir. Yuxuda ay bedir halında ikən. başqa bır ulduzla vuruşduğunu görmək, iki məmləkət əhlinin bir-birləriylə savasacaklarına dəlalət edər.Bəzən də iki dövlət böyüyünü-birləriylə rəqabət halında olduqlarına işarədir.Ayı yanında və ya əlində görən adam evlənər.Eger ay aypara halında isə, evlənəcəyi İnsan ona daha aşağı bir sınıftandır.Eger tam dairə halında isə, əsl və özündən yüksək bır sınıftandır.Yuxuda ayı parlaq bir şəkildə evin içində görmək, böyük bir dövlət adamı tərəfindən xoşbəxtliyə ulastırılacagına dəlalət edər.Yuxuda ayın başqa bır evdən doğulduğunu və ya çıxdığını görmək, bir kimsənin xeyir və mənfəət görəcəyinə dəlildir.Yuxuda ayı tutulmuş görmək, məmləkət və məmləkət böyüklərinin bəzi çətinliklər çəkəcəyini işarədir.Yuxuda ayın aypara olaraq doğulduğunu və ya yavaş, yavaş böyüdüyünü görmək, o məmləkətdə sonradan dövlət başçısı olacaq bır uşağın dünyaya gəldiyinə dəlalət edər.Səmada bır ayın doğulduğunu və onu başqalarına göstərdiyini görmək, görən kimsənin əcəlinin yaxınlaşdığına dəlalət edər.Yuxuda ay görmək on iki şəkildə şərh olunar: Prezident, dövlət adamı, arkadas, sef, kişi, ata, ana, ər, es, sahib, xeyr və mənfəət, xidmətçi. Yuxunun görülüs şəklinə görə bunlardan uyğun olanı alınaraq, yuxu şərh olunar.ay bəzən kişi övlad ıle şərh olunar. Bir adam öz qoynundan bır ay çıxdığını görməsi, onun bır kişi uşağı olacağına işarədir. O ayın yavaş, yavaş böyüyərək göyə yüksəldiyini görmək dogan uşağın böyüdüyündən ıyı bır övlad olacağına və işinin müvəffəqiyyət qazanacağına dəlalət edər. Yuxuda ayı Günəş də görmək, iki böyük adamdan xeyir və mənfəət görəcəyinə işarədir. Günes ay ıle döyüş edər görmək isə, iki böyük adam bir-birlərini çekemedıklerıne və aralayarının açılacağına işarədir. Başqa bir revayete göre: Yuxuda ay görmək, ədalətli bir dövlət başçısına və ya böyük bır alış yaxud gözəl bır oglan övladına ya da, yalançı bır adama işarə edər. ayın işığını bulanıq bır halda görən kimsə, akranı olmayan bır kimsəylə evlənər. Yuxuda ayın itdiyini görmək yuxu sahibinin xeyr və sərdən istədiyi şeyin nəticəyə çatmasına işarə edər. Yuxuda aya baxdığını və üzünün şəklinə ayda gördüyünü görən kimsə, ölər. ayın karardıgını görən kimsə, əgər dövlət başçısı isə onun idarəsində olan kəslərin, onun əmr və fərmanına itaət etməyi işarə edər. Yuxuda ayın günəş olduğunu görmək yuxu sahibinin atası və ya yoldaşı tərəfin dan İzzət, şərəf, xeyr və mala nail olmasına işarə edər.Xəstə olan və ya Dəniz səfərində olan kimsə üçün ay görmək, həlak olmağa işarə edər.Zəngindirsə, ayın buludla örtüldüyünü görsə, sərvətini itirər.Bır qadın yuxuda, bır yerdə ayın olduğunu və ellnı aya uzatdığı halda yetısemedıgını görsə, o qadının kişi bır uşaq arzu etdiyinə, lakin bu arzusuna kavusamayacagına, ancaq əgər qadın hamilə isə, qız uşaq doguracagına işarə edər. Günəş və aya səcdə etdiyini görmək, yuxu sahibinin böyük bır günah işləməsinə işarə edər. Bır istiliyin gizli tutulmasını arzu edən bir kimsə, yuxuda ayı görsə, o istilik meydana çıxar. Bir kimsə ayın tutulduğunu və ya qara yaxud qırmızı olduğunu görsə, ayın nisbət edildiyi kimsədə dəyişiklik və əskiklik meydana gəlir. Bəzən ay görmək, bir adam ilə dost və yoldaş olmağa işarə edər. Bəzən də ay görmək qumara və bəhsə girərək oynanan oyuna işarə edər. Ayın yarıldıgını və iki parça olduğunu görmək bir əlamətin çıxmasına işarə edər. Ayın ilk gecələrini ayı on beş gündəlik görmək, yuxu sahibinin xalçanın güzdlesmesıne işarə edər. Ayı aypara tündlündə görmək, yaxşı deyil. 

9 yorum:

 1. ay gormusem o qeder soz yazilib ki yuxumda yadimdan cixdi

  YanıtlaSil
 2. mende yuxuda ay gormusem axsam sam ve xuften namazii qilidim ve kelme sehatdetimi verdim ve sonrada yerime girdim yuxuda cox gozel serefatli ve cox gozel AY gordum cox gozel yuxudu kas HZ.YUSIF olaydi ona deyerdim yuxumu o yozardi her neyse ..... 16.9.2015

  YanıtlaSil
 3. yuxuda görmüşəm ki ay təzə çıxacaq hissələri ayrı ayrı kölgə kimidi mən o hissələrdən birinin üstünə tullanıram gəmin dəqiqə ay bütöv olur. elə də gözəl idi ki ay. ayım üstündəydim. yanımda da bir qadın var idi unutdum ama kim. sonra görürəm ki hamını inandırmağa çalışıram ki aydaydım heç kim inanmır. mənlə ayda olan qadln da sözümü təsdiqləmir. bunun mənası nədi?

  YanıtlaSil
 4. Yuxuda.gunəşin.icində.ay.görmuşəm

  YanıtlaSil
 5. Mənə.deyə.bilərsiz.yuxunun.yoxzmazını

  YanıtlaSil
 6. Ay gormuwem gorem mene goz vurur))

  YanıtlaSil
 7. Yuxuda 2 ay ve dogulmaqda olan gunew gordum ele bil ay gunewi gozlercesjne yaxin idi werqde

  YanıtlaSil
 8. Bu ne cür yuxu yozmasıdı başınıza deysin siz yozan yuxu gic gic

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...