loading...

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Yuxuda Çiy Ət Gormək

Yuxuda Çiy Ət Görmək


Yuxuda çiy et görmək qeybət və kədərə, yuxuda çiy ət daim pisə şərh olunar. Xəstəlik, dərd, çətinlik, kədər olaraq alınar. Çiy et görmək, iş həyatında bəzi problemlərlə qarşılaşacağınız mənasını verər. Çiy ətin bütünü, agn, xəstəlik və iztirablara işarədir. Bir kasapta asılı dayanan ətlər ətrafı da maraqlandıran sorundur.İnsan əti dedi-qodu olacağını bildirər. Yuxusunda bir kasaptan et edən kimsənin sağlamlığı pozulacaq deməkdir. Qoyun əti sağlamlığın pozulacağını və pis hadisələrin xəbərçisidir. Quş əti yemək istəklərin olacağına işarə edər. İylənmiş ət çox pis sayılar. Et yeməkləri yemək qazancın halal olmadığının işarəsidir. Çiy et, xəstəlik, çətinlik, üzüntüdür.

Bişmiş et görmək yaxud onu yemək asanlıqla əldə edilən xeyr və mənfəətə, Eti kızarttığını ya da kabab etdiyini görmək özünün yaxud bir yaxınının xəstələnməsinə, Kasaptan et aldığı halda onu evə götürmediğini görmək xəstəlikdən sonra şəfaya, Kasapttan götürdüyü əti evə gəlib, onu nuşla yemək gözəl nemətlərlə rızıklanmaya , Ətin parçalanaraq paylandığını görmək, varlıqlı birinin vəfatı ilə birlikdə malının Veres tərəfindən bölünmə edilməsinə, bişməmiş et qeybət və kədərə, Mal əti səhhətə və ucuzluğa; at, aslan və pələng əti şərəf və ucalığa, qatır əti xəstəlik və maraza, dəvə əti düşmən malına, dəvəquşu əti qır və meşəlik yerlərdən ruziyə, qaz və ördək əti mal və nemətə, ceyran əti gözəl bir qadının malına, ev heyvanlarının əti rifah və mala, quş əti qəddar kimsənin malına, fil əti böyük bir kimsədən az bir mala, et dilimləri ruziyə yaxud gizlənən şeyin ortaya çıxmasına, Üzərində et parçalanan kötük, insanları birinə salan pis niyyətli birinə, Tərbiyə edilmiş yaxud qiymə edilmiş et subay üçün yoldaşa, qadın üçün kişi uşağa, digərləri üçün qazanclı və qazanclı bir ortaqlığa, et yeməyi nuş və gözəl güzarana, Hər növ ətli yemək kasıb üçün zənginliyə, vəziyyəti yaxşı olanlar üçün elmə, faydalı ruziyə və sevincə dəlalət edər. Yuxuda ət yemək, çox da xeyirli sayılmaz. İnsan əti yemək çox pis bir dedi-qodu, qoyun əti xəstəliyi və ya fəlakəti, quş əti yeyənin isə muradının olacağına işarədir.Yuxuda ət yemək, yaxşıya yorulmaz. Xüsusilə çiy ət daim pisə şərh olunar.


Bir kasapta asılı dayanan ətlər ətrafı da maraqlandıran sorundur.İnsan əti dedi qodu olacağını bildirər. Yuxusunda bir kasaptan et edən kimsənin sağlamlığı pozulacaq deməkdir. Qoyun əti sağlamlığın pozulacağını və pis hadisələrin xəbərçisidir. Quş əti yemək istəklərin olacağına işarə edər. İylənmiş ət çox pis sayılar. Et yeməkləri yemək qazancın halal olmadığının işarəsidir.Çiy et görmək, iş həyatında bəzi problemlərlə qarşılaşacağınız mənasını verər. Bişirilmiş ət, sizin hədəflərinizə başqalarının çatacağına işarədir. Çiy et, xəstəlik, çətinlik, üzüntüdür. Et iylənmiş isə daha pis sayılar. Sanılanın əksinə et yuxuları heçdə yaxşı sayılmaz. Xüsusilə çiy ət daim pisə şərh olunar. Xəstəlik, dərd, çətinlik, kədər olaraq alınar. Yuxusunda bir kasaptan et edən kimsə xəstələnir. Et kokmuşsa vəziyyət daha da pis sayılar.Yuxuda görülən et, əgər bişmiş isə, mala işarədir. Çiy ətin bütünü, agn, xəstəlik və iztirablara işarədir. Kasaptan et almaq, müsibət və kədərə işarədir. Təzə ət ölümə və qeybət etməyə də işarədir. Yuxuda bir insanin ətini görən kimsə, o insan qeybət edər.Yuxuda öz bədəninin ətini yediyini görən kimsə, öz kazançlidan və əlinin əməyiylə meydana gətirdiyi şeydən yer. Bir qadın digər qadının ətini yediyini görsə, o qadın digər qadınla sevicilik edər. Yuxuda öz ətini yediyini görən, zina edər. Yilan əti düşmən tərəfindən bir maldir. Eger yilan etip bişmiş olmayıb çigse, onu yeyən kimsənin, düşməninin qeybətini düşməsinə işarədir. Yırtıcı hayvanlann əti, maldir. Yırtıcı kuslann əti də belədir. Donuz əti haram maldir. Basdırma görmək, ölüləri qeybət etməyə işarədir. Bir kimsənin yuxuda zəif et yeməsi onun mal mülk baxımından noksanligina işarədir. Bir kimsənin yuxuda əliylə toxunmadan görmüs olduğu kişi dəvə əti, ata və bir düşmən tərəfindən meydana çıxacaq mala işarədir.Eger o ətə əliylə toxunsa, o kimsəyə kobud bir düşmən tərəfindən bir kədər isabət edər. Kişi dəvə ətini bişmiş olduğu halda yeyən kimsə, bir adamın malini yer və çox xəstə olar, sonra yenə xilas olar. Mal əti zəhmət, məşəqqət və az is etməyə işarədir. Yuxuda öz evində üzülmüş, parçalanmış qoç əti görən kimsə, tanımadığı bir adamla görüşər və ziyafət etmək surətiylə görmədiyi və tanımadığı bir kimsəni dəvət edər və ya bəzi dost və arkadas qazanıb onlarla mesrur ​​olar. Eger öz evində üzülmüş, ancaq parçalanmamis qoç əti görsə, o kimsənin birdən görəcəyi bir bəla və müsibətə işarədir.Eger qoyun əti yagli isə, o kimsə bir ölünün Sofi varis olar. Bir kimsə yuxuda çiy et yediyini görsə, bu yuxu xeyirdir. Eger çiy əti görsə və onu yeməsə bu yuxu yaxşı deyil. Bir kimsə yuxuda bişmiş əti yedigni görsə, o kimsənin maliyyə artar.Eger bişmiş əti qoca bir adamla birlikdə yesə, o kimsənin irəli gələnlər yanında qədri və sani ucalar. Kabab edilmiş mal əti, qorxudan əmin olmaqdır. Eger bir uşaq gözləyirsə, doğulacaq uşaq oğlanı. Bəzi tabirciler kabab edilmiş mal əti, ruziyə və ucuzluga işarədir, dedilər. Yuxuda mal və ya öküz əti yediyini görən kimsə, hakimə götürülür. Toyuq əti qadın tərəfindən menfaatlanmaya işarədir. Et xəstəlikdən şəfa tapmağa kədər, kədər və sikintilann getməsinə işarədir. Haramlığına icma baş olmus et, haram maldir. Kus əti səfər etmək surətiylə fayda əldə etməkdir. Bəzən də yuxuda kus əti yemək, Cənnətə və adamı Cənnətə yaxınlaşdıran saleh əməllərə işarədir. Vəhşi heyvan əti halal olan ruzidir. Bəzən onda olan bir səbəbdən ötəri məşəqqət və təhlükəyə də işarədir. Balıq əti, asan qazanılan və nuşcanlıqla bir ruzidir. Bəzən balik əti, dəniz tərəfindən təmin ediləcək menfaata işarədir. Insan əti, düşmənə qalib gəlməkdir.Tanınmayan et və qan görmək, qalib gəlməyə və fitnəyə işarədir.Kus ətləri bişmiş və ya kabab edilmiş olduğu halda bir qadın tərəfindən hiylə və zülmlə əldə ediləcək ruzi və maldir. Eger yaxşıca pismemisse, yuxu sahibinin bir qadını zalım olduğundan qeybət etməsinə işarədir. Yuxuda yeyilməsi halal olmayan quş ətini yediyini görən kimsə, hiyləgər və zalım bir qövmün malini yer. ördək əti, kişilərdən mütədəyyin, dindar və saleh kəslər tərəfindən meydana gələcək menfaata işarədir. Kabab edilmiş və ya qızardılmış kus yavrulan, zəhmət və məşəqqət içində qazanılacaq bir maldir. Bir kimsə yuxuda öz ətini çox görsə, o kimsənin dolanışığı yoluna girər. Eger o kimsə xəstə isə, xilas olar. Bir kimsə öz ətinin nöqsan oldugun görsə, o kimsənin işlərinin durğunluğuna və ya xəstəliyinə yaxud öz vəziyyətinin ya da ticarətinin noksanligina işarədir. Abid və zahid bir kimsə yuxuda öz ətinin çox olduğunu görsə, ibadət etməkdən usanır, dünya və zövqü ilə məşğul olar.Abid və zahid bir kimsənin öz ətini əskik görməsi, yuxarıda keçən kəlmənin əksinədir.Məchul et həlak olmuş kəslərin buraxdıqları mallarına işarədir. Yuxuda insan əti aldığını görən kimsə, etibarlı olmayan bir mal satın alar. Bir kimsə yuxuda öz ətinin qara və göy rəngdə yaxud hissə-hissə kəsilib yerə düşdüyünü görsə, o kimsəyə arıq olacaq şiddətli bir əzaba və ya tutulacağı bir xəstəliyə işarədir. Bir kimsə yuxuda özündə gördüyü çox əti yeyərsə, o kimsə malinin qazancım yer. Sərmayəsini buraxar. Yuxuda özünün çox olmayan ətini yediyini görən kimsə, sərmayəsini məhv edər, və ya bir iş etdiyində ötəri peşman olar.Sanılanın əksinə et yuxuları heçdə yaxşı sayılmaz. Xüsusilə çiy ət daim pisə şərh olunar. Xəstəlik, dərd, çətinlik, kədər olaraq alınar. Yuxusunda bir kasaptan et edən kimsə xəstələnir. Et kokmuşsa vəziyyət daha da pis sayılar. Et yeməkləri daim haram qarışmış qismət olaraq bilinər. Bir kasapta asılı dayanan ətlər ətrafı da maraqlandıran problemdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...