Reklam

17 Temmuz 2012 Salı

Yuxuda Çörek Gormek

Yuxuda Çörək Görmək


Yuxuda çörək görmək zəngin olunacağına və həyatınızda məmnun olacağınıza işarə edər. Sobada yeni çıxmış Çörək görmək ya da qoxusunu hiss etmək, maddi sıxıntıdan xilas ucun istifade olunur. Yuxuda çörəyin şərhi dəyişik şəkildə et ılır. Ağ çörək, asanlıqla gələn və həzmi asan olan ruziyə və bol güzarana şərh olunar. Qara çörək, yaşayın İş və dolanışığı darlığa şərh olunar. Acı çörək, çətinliklə geçinmektir. Çörək əgər bal və şəkər kimi şirin olsa, bazarın pahalılığına şərh olunar. Çörəyin yorumca ən mükəmməli, sobada qızardılmış olanıdır. Çörək, elmə dinin dirəyi olduğundan İslam, bəzən həyat və həyatı edama etdirən mala şərh olunar. Bəzi dəfə kövrək çörək, tərbiyə edici anaya şərh olunar. Pak və təmiz undan edilmiş xalis çörək, gözəl və xoş güzarana, xalis elmə, gözəl və ya yaraşıqlı yoldaşa şərh olunar. İnsanlara yaxud zəiflərə çörək payladığını görən kimsə talebeyse, elmdən möhtac olduğu şeyə sahib olar. Bir kimsə yuxuda bir ölünün özünə çörək verdiyini görsə, o kimsəyə ümid etmədiyi yerdən gələcək mal və ruzidir. Çörəyi, buludların yaxud evin üzərində görmək, çörəyin bahalı olmasına şərh olunar. Digər yeməklərin şərhi da beləcə ledir. Yuxuda çörəyin ayaqlar altında çiğnenir görülməsi çox rifah verən bolluq və ucuzluğa şərh olunar. Çörək pişirdiğini görən kimsə, daimi mənfəət ümidiylə dolanışığı üçün çalışar.
Ağ çörək, asanlıqla meydana gələn və həzmi asan olan ruziyə və bol dolanışığı işarədir. qara çörək, yasayis və dolanışığı darlığa işarədir. bəziləri, kövrək deyilən çörəyin hər dənəsi, qırx illik ömürdür. bazilarida kövrək çörək, yuxunu görənin halına və ləyaqətə görə, min, yüz yahuton ədəddən ibarət olan bəzi mal yığmağa işarədir, dedilər. aci çörək, çətinliklə gecinmektir. çörək əgər Bal və şəkər kimi tətil olsa, bazarın pahalihgina işarədir, buğda təbiri də belədir. çörək, elmə İslam, bəzən həyat və hayit davam edən mala işarədir. bəzi dəfə kövrək çörək, anaya işarə edər. pak və təmiz undan edilmiş xalis çörək, gözəl və xoş güzarana, elmə, gözəl bir xanıma işarədir. tnsanlara yaxud zəiflərə çörək payladığını görən kimsə talebeyse, elmdən möhtac olduğu şeyə işarədir. əgər vaiz isə, payladığı çörək, vəzləri, nasihatlaridir. bir kimsə yuxuda bir ölünün özünə çörək verdiyini görsə, o kimsəyə ümid etmedigi yerdən və başqasının əlindən Vasil olacaq mal və ruzidir. çörəyi, buludların yaxud evin yaxud xurma ağacının üzərində görmək, çörəyin bahalı olmasına işarədir. yuxuda çörəyin ayaqlar altında cignenir görülməsi bolluq və ucuzluga işarədir. issiz kimsənin yuxuda bir ölünün özünə çörək aldığını, yaxud o çörəyi atəşə, Ayaq Yoluna yaxud katrana buraxdığını görsə, o kimsə bir bid'ata çağırılar və xalq fitnəyə düşər.


Bir kimsə çörək üzərinə isedigini görsə məhrəmi ilə cinsi münasibətdə olmasına işarədir. çörək pisirdigini görən kimsə, daimi mənfəət ümidiylə dolanışığı üçün calisir. Sobası sogutmamak üçün çörəyin tələsikdən pisirildigini görən kimsə dövlətə işarədir. tandirdan cikan çörək miqdarı əlinə mal gecer. bəziləri, bir kövrək çörək, ucuzluq, bərəkət və hazir bir ruzidir ki, başqası onun üçün calisir və ondan kədər gedər. öz yanında ayn üyüdülmüş undan edilmiş kövrək çörək görən kimsənin gözəl dolanışığına və dininin orta səviyyəli olmasına işarədir. əgər çörək arpadan olsa, zühd və perhizle dolanışığı şiddət və darlığına işarədir. çörəyin quru olması yenə dolanışıq darlığıdır. özünə yuxuda verilən bir çox çörəkləri dərhal yediyini görən kimsənin əcəlinin yaxınlaşıb ömürünün bitməsinə işarədir. bəziləri isə bu yuxu, təmiz dolanışıq e işarədir. Çörəkdən bir loxma aldığını görən kimsənin tamahkar olmasına işarədir. subay uchun kövrək çörək, zövcələri.


Misir və noxud çörəyi, darlığa və bazarın pahaliligina işarədir. çörəyin zibilliklərdə görülməsi ucuzluq və bolluktur. geniş kövrək çörək, bol nzik və uzun ömürdür. çörək, kədər və kədərin getməsinə işarədir. kiçik çörək qısa ömür və az ruzidir. yeməsi sayı olmayan kimsə üçün arpa çörəyi, dolanışıq çətinliyinə və bazarın bahalı oimasina işarədir. sicak çörək, nifaq və şübhəli ruzidir. Pozulmuş və küflenmis görülən çörək, sahibinə taydasi olmayan və zəkat verilməmiş maldir. qatqısız çörək yediyini görən kimsə yalniz olaraq xəstə olar, tək və qərib vəfat edər. bişməmiş çörək şiddətli qızdırmaya işarədir. çörək, kasıb üçün hastalica və ümid etdiyi şeyin meydana çıxmamasına işarədir. ayri üyüdülmüş undan edilən çörək, zənginlər üçün fakirliktir. bazilan da, xalis undan edilən sicak çörək uşağa işarədir, dedilər. incə çörək yemək, bol ruzidir. bəzi tabirciler, çörəyin incəliyi Ömrün qısalığı, bazilan da, çox görünən cüzi bir fayda, dedilər. çörək az qazanc, kövrək çörək, çox qazancdır. Peksimet bədən səhhətinin. pörsümüş və İylənmiş çörək ucuzluq və bolluktur. çörəyin qanadlanıb uçduğunu görülməsi, qıtlıq və pahaliliktir.


Qırılmış çörək, bolluq, ruzi genişliyi və asan qazancdır. quru çörək rahat yaşayanlar üçün sikinti və ehtiyacdır. peksimet səfərdir. onu yeməyə qadir olmayan kimsəyə aparmaq, kədər, kədər və uğursuzluğa dəlidir. yuxuda peksimet görən kəslər gərək xeyrdən və gərəksə ayrıldığı şeylərdən dönərlər. kövrək çörək səfərə, bəzən də, güc şeyləri yardım işarədir. kövrək çörəyin tazesi, izzət və şərəf qurusu zərərli ola bilər. İylənmiş və çürümüş çörək, dayanan pozulmağa və islamdan dönməyə, xanımı və övladın malinin pozuqluğuna işarədir. dad və rəngləri müxtəlif olan çörək parcalari doğruluğa yaxud faizdən qazanca işarədir. çörəyin içləri faydalı elmə, söz və istə ixlasa (səmimiyyətə) və gizliliklərə işarə edər. çörəyin qabığı, gösteris və şişirdilmiş Tərifə və ayrilikciliga işarədir.

Dandır soğutmamak üçün çörəyin tələsikdən pişirildiğini görən kimsənin tandırdan çıxan çörək miqdarı əlinə mal keçər. Öz yanında ayrı üyüdülmüş undan et ılmış kövrək çörək görən kimsənin gözəl dolanışığına və dininin orta səviyyəli olmasına şərh olunar. Çörəyin arpadan olması və ya quru olması dolanışıq darlığıdır. Özünə yuxuda verilən çörəkləri dərhal yediyini görən kimsənin dolanışığı təmiz olar. Çörəkdən bir loxma aldığını görən kimsə tamahkar olar. Subay üçün kövrək çörək, zövcələri. Darı və noxud çörəyi, darlığa və bazarın pahalılığına şərh olunar. Çörəyin zibilliklərdə görülməsi ucuzluq və bolluktur. Geniş kövrək çörək, bol ruzi və uzun ömürdür. Çörək, kədər və kədərin getməsinə şərh olunar. Kiçik çörək kısaömürveaz ruzidir. Yeməsi ədəd olmayan kimsə üçün arpa çörəyi, dolanışıq çətinliyinə və bazarın bahalı olmasına şərh olunar. Çünki arpa çörəyi, qıtlıq və bahalılıq zamanında meğlub olmaqdadır. İsti çörək, nifaq və şübhəli ruzidir. Çünki özündə atəş vardır. Pozulmuş və küflenmiş görülən çörək, sahibinə faydası olmayan və zəkat verilməmiş maldır. İsti kül çörəyi, yeyən üçün dolanışıq darlığıdır. Çünki onu ancaq aciz qalan adam bişirər. İncə çörək yemək, bol ruzidir. Bəzi şərhçilər, çörəyin incəliyi ömrün qısalığı, bəziləri də çox kimi görünən cüzi bir fayda, dedilər. Çörək az qazanc, kövrək çörək, çox qazancdır. Peksimet bədən sağlamlığının. Çörəyin qanadlanıb uçduğunu görülməsi, qıtlıq və pahalılıktır.


Qızardılmış çörək, bolluq, ruzinin genişliyi və asan qazancdır. Kövrək çörək, arvad, yaxud maldır. Quru çörək rahat yaşayanlar üçün çətinlik və ehtiyacdır. Kövrək çörək səfərə, bəzən də, güc şeyləri yardım şərh olunar. Kövrək çörəyin tazesi, izzət və şərəf, qurusu pislikdir. Tel kadayıf elm və hidayətə şərh olunar. İylənmiş və çürümüş çörək, dində fəsada və islamdan dönməyə, yoldaşın və ya övladın malının pozuqluğuna şərh olunar.


Bir kimsənin yuxuda kövrək çörəyi görməsi, dolanışığı çox yaxşı və genişliyinə dəlalət edər. Çörəyi Dürüp yediyini görmək, nemət və ruziyə işarədir. Yuxuda bir çörək tapdığını görmək, böyüklüyə və ruzinin artmasına işarədir. Yuxuda kasıblara çörək payladığını görmək, ucuzluq və bərəkətə, dində sədaqət və sağlamlığa dəlalət edər. Yenə yuxuda çörək görmək, elmin artmasına, gözəl arvadları, şirin və xoş keçəcək günlərə, mal və ruzinin bolluğuna işarədir. Yuxuda çörəyi yüksək bir yerdə görmək, fiatının artacağına, tandırda çörək pişirdiğini görmək, mövqe və kevkinin yüksəkliyinə; tandırdan çörək çıxardığını görmək, çıxan çörəklər sayı qədər ələ keçəcək mala dəlalət edər. Yuxuda çörəyin ayaqlar altında çiğnendiğini görmək, bolluq və ucuzluğa dəlalət edər. Ağ çörək görmək, həzmi asan ruziyə və dolanışıq barəsində bolluğa işarədir. Yuxuda kövrək çörək görmək, səfərə və güc şeylərin kolaylaşmasına dəlalət edər. Yuxuda görülən çörək, bal və şəkər kimi şirin isə, bazarın pahalılığına işarədir. Yuxuda çörəyi pis bir şeylə yediyini görmək, Şamlı bal yeməyə işarədir. Çörəyin tâbirce ən mükəmməli, sobada qızardılmış olanıdır.

Çörək, elmə, İslam, bəzən həyat və həyatı edama edən mala dəlalət edər. Bəzi dəfə də kövrək çörək, tərbiyə edici anaya işarədir. Yuxuda pak və təmiz edilmiş undan xalis çörək görmək, gözəl və xoş güzarana, xalis elmə, gözəl və ağ xanıma işarədir. Yuxuda insanlara çörək payladığını görmək, tələbə üçün elmdən möhtac olduğu şeyə malik olmağa dəlalət edər. Vaiz bir kimsənin yuxuda çörək payladığını görməsi, nəsihət və öyüdləri ilə kimi ifadə olunur. Ancaq, çörək payladığı və sədəqə verdiyi kəslər özündən üstün olar. Yuxuda bir ölünün özünə çörək verdiyini görmək, özünə heç ümid etmədiyi yerdən və başqasının əlindən gələcək mala və ruziyə dəlalət edər. Bir kimsənin yuxuda çörəyi buludların yaxud evin və ya ağaclardan birinin üzərində görməsi, çörəyin pahalanmasına işarədir. Digər yemək şeylərin təbiri də bu şəkildədir.Yuxuda özünə verilən çörəkləri dərhal yeyib bitirdiyini görmək, əcəlin yaxınlaşıb  ömrümün bitməsinə əlamətdir. Çünki insan dünyadakı ruzisini bitirmədən ölməz. Yuxuda çörəkdən yalnız bir loxma aldığını görmək, tamahkârlık ilə kimi ifadə olunur.


Bir dövlət başçısının yuxuda pak və gözəl bişmiş xalis çörək görməsi, onun ədalət və insafına işarədir. Yuxuda kiçik çörək görmək, qısa ömür və az ruzi ilə kimi ifadə edilir. Adamın yuxuda alnına asılmış kövrək çörəyi görməsi, ehtiyacı və fakirliğidir. Pozulmuş və küflenmiş çörək görmək, sahibinə faydası olmayan və zəkat verilməyən mala dəlalət edər. Yuxuda qatqısız çörək yediyini görən kimsə tək olaraq xəstə olar, tək və qərib da vəfat edər. Bişməmiş çörək şiddətli xəstəliyə və ya qızdırmaya işarədir. Yuxuda çörəyin qanadlanıb uçduğunu görmək, qıtlıq və bahalılıq ilə kimi ifadə olunur. Yuxuda kövrək çörək görmək, bəzi dəfə səfərə, bəzi dəfə də, güc şeyləri yardım əlamətdir. Tel kadayıf görmək, elm və hidayət və qəlb safasıdır.

21 yorum:

 1. salam..anam yuxuda gorub ki kimse mene iki dene chorek verir birinin ichinde nese variymis.. o biri sadeymis.. ama hansini sechdiyim yadinda qalmayib.. bunu yozardiniz da

  YanıtlaSil
 2. salam yuxuda goruremki qonsu mene adgunume 1 boyuk klok hediyye verir o
  ndan gozume gorunen boyuk klokla dolu olan corekdir verir ve deyirki en cox hediyyeni men vermisem sene deyir gedir .xahis edirem yuxumun yozardiniz menede maraqlidir

  YanıtlaSil
 3. Salam yuxuda coreyi ovucluyaraq ovaliyib yer tökduyumu sonrada ovucluyub pencerenin şuşesine surterek tokduyumu gormuşem zehmet olmasa yozardiniz bunu

  YanıtlaSil
 4. Yuxuda qarA cörek almaga getmişdim satici biirrnci secdi sonra vermedi gaytim evə

  YanıtlaSil
 5. salam yuxuda mene bir yasli kisi corek verdi hem de 2 eded ama ozu ucun almisdi

  YanıtlaSil
 6. yuxuda qaynim oglu agzima corek qoyur menasi nedi bilenler yazsinda xai edirem

  YanıtlaSil
 7. yuxuda o qeder gozel corey gormusem ki,basa sala bilmerem

  YanıtlaSil
 8. Corek maqazini gormek nedir xais edirem deyesiz

  YanıtlaSil
 9. Yuxuda biwmiw corek ne demekdir maqazinden ainan corek

  YanıtlaSil
 10. Salam mende gormusemki yol gedende mehlede tanis adam coreyi verirki apar filan unvanda sat corekler ama qaynar biri olur onu yeyirem.obiriler ise yumsax isti olur.ve apariramki satim olari..yoldada deyrwmki ne uzaq yerdedi masinla rahatdi gerek aparardim masinla..ama terslikdend ustumde pul olmur apariram piyada.satmaga..

  YanıtlaSil
 11. Yuxuda goruremki, anamin bisirdiyi corekden iki dilim kesib yeyirem . corek cox lezetli ve yumusaq idi . xahis edirerm yuxumun menasini yazasiz.

  YanıtlaSil
 12. salam.yuxuda ölən qardaşimin çörək alib gəlməsi bizimlə birlikdə oturmasi yemək zakaz etməsi birdə cibinən pul çixarmasi nə məna verirsə yazin xahiş edirəm

  YanıtlaSil
 13. Yuxuda goruremki xestexanada palarada xeste yatiram

  YanıtlaSil
 14. Yuxuda goruremki xestexanada palarada xeste yatiram

  YanıtlaSil
 15. Salam.mən yuxuda peraşki görmüşəm. Özüdə çox.paylamaq üçün bişirilib. Bu nə deməkdi?

  YanıtlaSil
 16. Salam.mən yuxuda peraşki görmüşəm. Özüdə çox.paylamaq üçün bişirilib. Bu nə deməkdi?

  YanıtlaSil
 17. Salam.mən yuxuda peraşki görmüşəm. Özüdə çox.paylamaq üçün bişirilib. Bu nə deməkdi?

  YanıtlaSil
 18. Salam.mən yuxuda peraşki görmüşəm. Özüdə çox.paylamaq üçün bişirilib. Bu nə deməkdi?

  YanıtlaSil
 19. Salam men yuxuda hem peraski hem bulka bisirirem. Bunun anlami nedir ? Zehmet olmasa yozardinix

  YanıtlaSil
 20. Salam men yuxuda hem peraski hem bulka bisirirem. Bunun anlami nedir ? Zehmet olmasa yozardinix

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...