loading...

7 Temmuz 2012 Cumartesi

Yuxuda Diş Gormek

Yuxuda Diş Görmək


Yuxuda diş görmək xəstəliyin işarəsidir. Dişlərinizin töküldüyünü gördünüzsə, yaxında pis bir xəbər alacağınızı işarəsidir.Adamın ev xalqına və qohumlarına dəlalət edər.Üst dişlər ata tərəfindən, alt dişlər ana tərəfindən qohumlara; üst çənədəki iki ön diş ata və əmiyə; alt çənədəki iki ön diş öz uşaqlarına, bu dişlərdə görülən çürümə və düşmə yaxud qırılma, dişini təmsil etdiyi yaxının başına gələcək çətinlik, xəstəlik, uzağa getmə yaxud vefatınaa; bu dişlərdə görülən gözəllik, təmsil etdiyi qohumun vəziyyətinin yaxşılığına və ya onu xoşbəxt edəcək bir vəziyyətə, diş oynaması xəstəliyə, diş çirki yaxud qoxusu pis şöhreteve sünnəyə uymamaya, diş parlaqlığı və gözəl iy verməsi gözəl tərifə, sünnəyə uyğun gələrək xoşbəxt yaşamağa işarə edər.Çox diş qohumdan görüləcək yaxşılığa, kiçik diş gözəlliyə, böyük diş müjdə yaxud qorxutmağa, qadının dişinin qucağına düşməsi salimen doğum etməsinə, hamilə deyilsə ələ keçəcək dünyalığa, diş ağrısı ailə fərdləri yaxud qohumdan gələcək sıxıntıya, gümüş diş zadəganlıq və gözəl əxlaqa, dişlərdə görülən nizamsızlıq, ev xalqındakı qəti şəkildə, qızıl diş qadın üçün qız uşağına yaxud mutululuğa, odun. daş vs.den edilmiş diş faydasız qohum və boş səylərə işarə edər.


Ağrıyan dişə dərman sürmək yaxud onu çəkdirmək qəm və kədərdən qurulmağa, Ağzında tək diş qaldığını görmək ömürünün bir il sonra bitəcəyinə, diş bəzən illərə, Əfəndimizin gözəl söz və davranışlarına; Diş kamaşması ailə fərdlərindən qaynaqlanacaq müvəqqəti çətinliyə, Dişlərinin tamamilə düşdüyünü görmək bütün qohumlarından daha çox yaşamağa, Diş düşməsi borclunun borcunu ödəməsinə işarədir.Sağlamlıqla əlaqədar problemdir. Diş çəkdirdiyini görən kimsə ölüm xəbəri alar.

Çürük diş xəstəlikdir.Yuxuda dis görmək ev xalqı və akrabalikla şərh olunar. Üst qat dişlər kişi, alt qat dişlər qadın və azı dişləri ev xalqının rəisi olaraq təbir edilər. Yuxuda hər hansı bir dişinin yanında yeni bir xarici çıxdığını görmək, bir qohumdan xeyir və mənfəət görəcəyinə; dişləri arasında seyrək və açıq yerləri görmək, qohum və ev xalqı arasında bir dolanışıqsızlığı çıxacağına dəlalət edər. Xalq arasında böyük xarici məqbul olduğu üçün dişlərin böyük olduğunu görmək, yuxu sahibinin sevildiyini və sayıldığına işarədir.

Dişlərini xarab və yellənər bir şəkildə görmək zəifliyə; dişləri təmiz və gözəl bir şəkildə görmək, kədər və sıxıntıdan xilas olmağa, comərd və yaxşılıq sevər biri olduğuna; dişlərin uzun və ağ olduğunu görmək, qüvvət və cəsarətə; yeni doğulmuş bir uşağın xarici çıxardığını görmək, bəla və müsibətə şərh olunar. Yuxuda dişinin düşdüyünü və onu düşdüyü yerdən aldığını görmək, yeni bir uşağının doğulacağına; düşən xarici axtarıb da tapa bilməməsi akrabasindan birinin vəfatına; dişlərinin hər birinin və ya bir qaçının uzandığını görmək, qohum və ev balkinin mallarının əlindən gedəcəyinə; dişlərinin birinin və ya bir qaçının kisaldigini görmək, qohumlarının mallarının azalacagina işarədir. Yuxuda dişlərin kiçikliyi gözəlliklə, böyüklüyü isə müjdə ilə təbir olunur.

Dişlərindən birinin qucağına, paltarının ətəyinə və ya əlinə düşdüyünü görmək, iki şəkildə təbir olunar: Hamilə qadının dogurmasina və ya əlinə mal keçib bundan faydalanmasina. Bütün dişlərinin töküldüyünü görmək üç şəkildə şərh olunar: bu və ya qohumlarından birinin ölümü, əlindən bütün mallarının çıxması, pis və dar bir Rizk. Ağrıyan bir dişinə dərman qoyduğunu görmək və ya o xarici çəkdirmək xeyir və mənfəətə, kədərdən və sıxıntıdan xilas olmağa; tökülən dişlərinin yerinə yeni dişlərin çıxdığını görmək, qohumlarının özünə qarşı olan kin və düsmanliklarinin keçdiyinə dəlalət edər. Dediyiniz xarici qaldığını görmək, ömründən bir il qaldığına; agzindan qızıl bir xarici tapıldığını görmək, böyük bir işdən pul qazanacağına işarədir. Ağızda olan hər dis bir il ömürə dəlalət edər. Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda görülən dis, əcəlin sona çatmasına və əzəldə təqdir edilən ömrə işarədir. Dişlərin hamısı, ailəyə, qəbiləyə, kiz və kişi övlada işarədir. Dişlər mala, binilecek heyvana, heyvanlara, icara verilən əmlak və tarlaya, hububat, ölüm və həyata, Ayriligin və birlesmege işarədir. Dişlər əmanət və gizli seylere işarədir. Dişlər insanin ev xalqının. Üst çənədəki dişlər, yuxu sahibinin atası tarfından olan qohumlarının. Alt çənədəki dişlər isə, ana tərəfindən qohumunun. ikisi alt və ikisi də üst çənədə olan dörd qabaq dişləri alt çənədəki iki ön dis, yuxu sahibinin nəslindən meydana gəlmiş olan ən yaxın kəslərdir. Üst çənədəki olan iki ön dişlər də ata ilə əmi.

Bunların sag tərəfdəki ata, sol tərəfdəki əmi. Yuxu sahibinin atası və əmisi yoxsa, o iki ön dis, iki kişi qardaşıdır və ya iki uşaqdır ya da şəfqətli iki dostudur. Köpək dişləri, yuxunu görənin əmi ogullarinin və ya əmi oğulları kimi iki dostudur. İt dişlərinin yanındakı xarici yuxu sahibinin ailəsi arasında hər yönü ilə özünə etimad edilən və onun üstündə başqa bir kimsə olmayan başçısıdır və ya onun yerinə keçən başqa dostudur. Ön azı dişləri dayi və dayi oğulları və ya öyüd vermədə onlann yerinə keçərlər. Arxa azı dişləri yuxu sahibinin babaları və özləriylə fəxr edilən kiçik oğlanlarının. Alt çənədə olan iki ön dişlər, ana və hələ. Bunlann sag tərəfdə olani ana, sol tərəfdəki hələ. Əgər yuxu görənin ana və bibisi yoxsa, o dişlər onun kiz qardaşı və ya bacılarının iki qızıdır. Ön iki dişlərin yanlarındakı iti dişlər, yuxu sahibinin əmisi və ya hələ qızıdır. Bunlari təqib edən digər iti dişlər, yuxu sahibinin allesinin böyüyü və hər yönü ilə özünə lümad edilən başçısı və ya onun yerinə keçəcək bir kimsədir. Alt çənədə olan ön azı dişləri, yuxu sahibinin xalası və ya dayi qızıdır. Arxa azı dişləri, yuxu sahibinin ailə xalqından uzaq qohumları və büyükannelerdir. Dişlərdə birinin yuxuda oynaması xəstəlikdir. Dişin düşməsi və ya itməsi yuxarıda da izah edildiyi kimi, dişin təmsil etdiyi şəxslərdən birinin ölməsi və ya yuxu sahibinin bir daha göremiyecegi bir şəkildə ortadan itməsidir. Eger yuxuda dişini çıxarsa və onu bir yerə gömmesi, dişin təbirə təmsil etdiyi akrabasinda əlinə mal keçər. Eger xarici gömerse, dişin təbirə təmsil etdiyi qohumu ölər.

Digər dişlərin təbiri də belədir. Ön dişlərinin çox uzun, gözəl və ağ olduğunu görən kimsənin ata və əmisi mal, dünya və söhretçe çox güclənər. Yuxuda iki ön dişləriylə birlikdə bir bənzərlərinin daha bitdiyini görən kimsənin, ailə xalqı artar. Bəzən də xarici, ogul və ya kişi qardaşla təbir edilər. Dişlərinin müxtəlif şəkildə uzandığını görən kimsə, ailəsi ilə münaqişə edər, onlarla yola getmir. Dişlərin uzandığını və böyüdüyünü görən kimsənin, evində meydana gələcək münaqişəyə işarədir. Dişlərinin siyahlanmis və çürüdüyü halda düşdüyünü görən kimsə, bütün sikinti və şərəf xilas olar. Yuxuda bütün dişlərinin oynadığını görən kimsənin ailə xalqı arasında münaqişə çıxar. Yuxuda ürəyində dis bitdiyini görən kimsə ölər. Dişlərini çıxardığını görən şəxs, zorla malini sərf və ya ödəməsi lazım olan bir seyi ödəyər. Dişlərinin saralmış və qaralmış görən kimsənin, ailə balkinin edəcəkləri bəzi çirkin hərəkətlərdən ötəri meydana gələcək bir ayiptan ötəri yuxu sahibinin üzü qızarar. Dişlərində pis və pis bir qoxu olduğunu görən kimsənin ailəsinin pis adla zikr edilməsinə işarədir. Dişlərinin çürümüş olduğunu görən kimsənin, ailəsinin vəziyyəti zəifləyər. Xalqın özündən dişləriylə yediyini və ya isirdiklarim görsə, o şəxsin xalqa peşə öyrətməyə imkani varkən ögretmedigine işarədir. Dişlərinin qırıldığını görən kimsənin, qohum və dostlarından biri ölər. Bu yuxu xəstəliyə və bu xəstəlikdən qurtulmayıb ölmege işarədir. Bəzi tabirciler, təbirlərə uyğun olan, ağzı ev xalqı məsafəsində olmalıdır, dedilər. Bundan ötəri ağızın sağ tərəfində olan dişlər, kişilərə solda olanlar da bütün insanlar haqqında qadınlara işarədir. Sag tərəfdəki dişlər, kişi və qadınların yaslilanna, sol taraftakiler də gənclərinə işarədir. Qabaqda olan iti və yanlanndaki dişlər, uşaqlara, ön azı dişləri, xidmətçilərə, arxa azı dişləri isə, xalqın yaslilarina işarədir. Dişlər insanin tədbirli olmasına və gizli hislərə işarədir. Ön azı dişləri, xalqın əksəriyyəti üçün açıq olmayan şeylərə işarədir. Köpək dişləri, əksəri xalq üçün açıq olmayan şeylərə, ön dişlər, açıq və sözlə edilən hislərə işarədir. Dişlərinin qırıldığını və parçalandığını görən kimsə, borcunu kreditlə ödəyər. Dişlərin altından olduğunu görmək, natiq üçün məqbuldur. Xalq üçün isə, evlərində meyadana gələcək yangina və ya şanlıdır xəstəliyinə yaxalanmaya işarədir. Dişlərinin şüşədən və ya ağac olduğunu görsə, yuxu sahibini kahredecek ölümə işarədir.

Gümüşdən olduğunu görsə, maliyyə haqqında deyiləcək bir sözdən ötəri yuxu sahibinin uğrayacağı zərərə işarədir. Ön dişlərinin düşdüyünü və onlann yerinə digərlərinin bitdiyini görsə, yuxu sahibinin işlərində aldığı bütün tədbirlərinin pozulmasına işarədir. Dişlərinin diliylə çikanp atdığını görsə, haqqında deyiləcək bir sözdən ötəri, ailə işlərinin pozulmasına işarədir. İt dişinin yarikligini görən şəxsin oğlu ölər. Dişlərin dəlik olduğunu görən kimsə, az-az borcunu ödəyər. Bir kimsənin yuxuda dişlərinin kamastigini görməsi, ehtiyac zamanında ailə balkinin ona yardım etməyəcəklərini və onu alçaq olaraq terkedeceklerine işarədir. Dişlərinin yerlərindən ayrılaraq üst dişlərin alta, alt dişlərin də üst daradan geçtigini görən kimsənin, ev xalqından olan qadınların kişilərə qalib gəlmələrinə işarədir. Yuxuda dişlərinin aralıq olduğunu görən kimsənin, ailə balkinin dağılmasına, aralarında fəsad çıxmasına və ya malinin noksanligina işarədir. Yuxuda dişlərinin arasından et çıxardığını görən kimsə, bir millətin giybetim edər və diliylə onlara əziyyət verir. Bəzi tabirciler, dişlər, qadınlar üçün-ci kelebine işarə edər, dedilər. Yuxuda xarici kökündən çəkib qoparmaq, qohumları ziyarət etməməyə, dis çıxarılarkən çıxan qan da, qohumları ziyarət etməməyə ötəri meydana gələcək günaha, cib və ovuc içində görülən dişlər də, bacısı və övladın çoxluğuna işarə edər, dedi. Həbs bir kimsəsi olan bir şəxs, yuxuda dişlərin kesmemesi, yuxu sahibinin ailə xalqının vəziyyətinin zəif olduğuna işarədir. Yuxuda dişlərin sariligini aradan qaldırmaq, dişlərini meydana gələcək kədər və kədəri rədd etməyə üçün mal sərf işarədir. İt dişinin çoxluğu sahibinin çox ağıllı olduğuna işarədir. Süd dişinin əlinə düşdüyünü və bunu bir bez parçasına sanp mühafizə etdiyini görən kimsə, uşağından yaxud kişi və ya bacısına istifadə edər. Bütün dişlərinin düşdüyünü və dində və ya yanında dayandığını görsə, o kimsənin nəsli çoxalar. Heç bir müdaxilə etmədən bir dişinin düşdüyünü və əlinə aldığını yaxud bir bez parçasına qucaqlayaraq mühafizə etdiyini görən kimsənin yanında hamilə qadın varsa bir uşağı olar.

Eger hamilə qadın yoxsa bozustugu kişi qardaşıyla və ya bir yaxını barisir. Borclu olan bir şəxsin yuxuda dişləri düşsə, o kimsənin borcunu ödəməsinə işarədir. Dişlərindən bir dişinin düşdüyünü görən kimsə, bir şəxsə olan borcunu, və ya hər kəsə olan borcunu tamamilə ödəyir. Dişlərindən bir neçə dişinin düşdüyünü görən kimsə, alacaklilannini bir neçəsinin borcunu ödəyər. Dişlər ağrımadan bir-biri ardınca tökülüb düşsə qabıq edilməyəcək əməllərə işarədir. Ege agriyarak düşsə, o şəxsin evində olan bəzi şeyin getməsinə və əldən çıxmasına işarədir. Bəzən dişləri çıxarmaq yuxunu görənin ömürünün akranlanndan uzun olmasına işarədir. Bəzən də bu yuxu, ticarət və ziraatta olan kimsənin qazanc və faydasının çoxluğuna, bəzən də yuxu sahibinin uşağının olmamasına işarədir. Yaxud zəngin ikən kasıb olmağa irəlidə fayda görmək üçün yığdığı malinin pozulmasıyla zərər və ziyana uğramasına işarədir. Dişlərinin öz əliylə çıxardığını görən kimsə, malini pis bir şəkildə qənaət edər və ailəsiylə qanuni olmayan bir şəkildə muaserette olur, yaxud peşman olacağı pis bir is işlər. Uyaniklikta agiran bir dişinin yuxuda çıxması, özünə əziyyət verən kimsəni idarə etməsinə və onun ezasindan xilas olmasına işarə deyər. Bəzən də bu yuxu, alacaklisinin arxasında gəzməsinə, yuxu sahibinin xilas olmasına işarədir. Yuxuda çıxardığı dişin yenilənməsi, mükafata, zərərdən sonra qazanca dəlildir.

"Yuxuda dişlərinin yerində qızıl və ya gümüşdən dişlər" çıxsa, bu yuxu bazende mala çatacaq fəlakət və bəlaya yaxud özünə arıq olacaq xəstəlikdən ötəri dişlərindən birinin bağlanmasına işarədir. Bir kimsənin, özündə çox bir göz, burun, qulaq, xarici görməsi, "Biz onda (Tövratda) onların üzərinə yazdıq. Qisası can, gözə göz, buruna burun, qulağa qulaq, dişə diş (mükafat,)" ayəsi kəriməsinin tərcüməsində görə, göz, burun, qulaq və dişindən birini itirməsinə yaxud onların şer'an kiymetlerine işarədir. Çoxluq səbəbiylə nöqsanlıq meydana gəlir. Bəzən də, xarici, uyuklamaga, sünnəti seniyeye işarədir. Bundan ötəri bir kimsə yuxuda özünün uyukluyor görsə, o kimsə də unutqanlıq başlar. Yaxud yatar ya da mürgüləmə gəlir yaxud da mübarək bir ildən qarşılayar və ya gözəl olan bir yola ya da sünnəti seniyeye xəbərdar et və onun yolunda gedər.Xəstəliyin işarəsidir. Dişlərinizin töküldüyünü gördünüzsə, yaxında pis bir xəbər alacağınızı işarəsidir.

30 yorum:

 1. Yuxuda agil diwin cixmasi ne demek?

  YanıtlaSil
 2. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yuxuda ata ve ananın agzında coxlu qızıl diş neye ışaredır?

   Sil
  2. Men de bu yuxunun tam eynisi gormuwem. Laxtalanmiw qan gelirdi yerinden.

   Sil
  3. Mende hemin yuxunu gordum , hechne olmadi ??

   Sil
 3. Yuxuda azi dishin curuk olmasi ve hekime gedib duzeltdirilmesi ne demekdir??

  YanıtlaSil
 4. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 5. Yuxuda korpe usagin disini gormek ne demekdi

  YanıtlaSil
 6. Yuxuda iki ön dişimi özüm çıxartdım. Bu nə deməkdir?

  YanıtlaSil
 7. Yuxuda teze diw cixirdi agzimdan ne demekdi

  YanıtlaSil
 8. Yuxuda diwim agriyir hekime gedirem keydiciiyne vurur goren ne demekdi ?? :/

  YanıtlaSil
 9. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Menim heyatda 7aylıq qızım var ve onun 2 disi cıxıb uje,ama yuvuda görüremki ön disinden elave her yanaq 1dis her 2 agil disleri ve bogazında 2dis cıxıb evel ele bilirem bogazın ortasından sallanan etdi sonra diqqetle baxdıqda bilirem ,bogazındakı disin rengi bozumtul et rengi tam bilinmir ama o biri disleri cox agdı bogazına cıxan dise göre meyus oluram ama o biri dislerine göre sevinirem xahis edirem yuxumu yozasiz

   Sil
 10. men gece yuxuda oz disimi cekdim xarab idi bu ne demekdir

  YanıtlaSil
 11. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 12. salam. men yuxuda butun dislerimin cufuyerek tokulduyunu gormusem ve onlari yigib saxliyiram. zehmet olmasa mezmun.

  YanıtlaSil
 13. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 14. yuxuda dişim sallanırdı əlimlə dişimi çıxartdım ya ağrı oldu nə də qan bu ne demekdir xaiş edirem yaza bilərsinizmi?

  YanıtlaSil
 15. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 16. Görürdüm ki , dişlərim sap sağlam səliqəli və parlağdı

  YanıtlaSil
 17. Salam.yuxuda diwin duwmesi ama yerinin qanamamasi ne demeydi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Məndə bu gün eyni şeyi görmüşəm.Sizdə nəsə baş verdi?

   Sil
 18. mende yuxuda butun dislerim ovucuma tokuldu ve cox dilxor oldum...bu ne demkdi??

  YanıtlaSil
 19. Menimde ustde iki disim qirildigini gorsum yuxuda

  YanıtlaSil
 20. Yuxuda dişlərin yarısının ələ tökülməsi nə deməkdir.

  YanıtlaSil
 21. Mende yuxuda gordum ki dislerimin bir coxu dusur ve dusen dusin altinda yeni bir diw olur
  Bu ne demekdi??

  YanıtlaSil
 22. mende yuxuda gordumki dislerimin yarisi ovucuma tokuldu ve coxlu agladim bu ne demekdir?

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...