loading...

17 Temmuz 2012 Salı

Yuxuda Goz

Yuxuda Göz Görmək
 

Yuxuda göz görmək insanın iman nuruna, ürək gözünə, fərasət və hiss gücünə, gözəl göz sevinc, nəşə və akıllığa, iman və elm işıqlığına, göz ucuyla baxmaq kin və nifrətə, bir çox gözü olmaq dindar və saleh qul olmağa, tək gözlü olduğunu görmək, məsələlərə tək istiqamətdən baxmağa, tək bir tərəfdən mənfəət gözləməyə; dayanan zəifləməyə,, qardaşı yaxud uşağı varsa birinin ölməsinə yaxud doğru sözlü, mömin bir kimsəyə, gözlərini itirmək kömək görməyə yaxud uşağın vəfat etməsinə yaxud özünü maraqlandırmayan şeylərə baxmamağa, Çəp göz fırıldaq və yalançı insana, çirkin göz pis söz və nəzərə işarə edər. Sizə zərər vermək istəyən bir adam tərəfindən müşahidə. Bu yuxu birinin sevgilinizi əlinizdən almağa çalışdığı mənasına da gəlir.Kirpikləri yolunmuş göz dinə zərər verməyə, Bir kirpiğinin yolunması, özünü alçaq etmək istəyən düşmənə, Sağ göz kişi, sol göz qız uşağına, Göz oymaq uzun ömürə, Gözə pərdə enməsi kədər və kədərə, buna səbr edərək erişilecek əcr və xoşbəxtliyə, Gözqapaqları malı qoruyan hər cür tədbirə və onu zəmanətə alan zəkata, Gözqapaqları sevinc və xoşbəxtlik səbəbi olan şeylərə, Gözkapaklarının kənarı din və imanı qoruyan tədbir və əməllərə, Gözdə görülən çapak uşağa, Gözün zəif görməsi haramlardan mümkün mərtəbə qaçınmağa, Gözləri yummaq haramlardan çəkinib fərz ibadətləri yerinə yetirməyə, Göz ağrısı və onda müşahidə edilən xəstəlik və çirkinlik din və dünyalıktaki noksanlığa, gerçəklərə gözlərini tıxayıb batil şeylərlə maraqlanmağa dəlalət edər.Sizə zərər vermək istəyən bir adam tərəfindən gözlemlenmektesiniz. Bu yuxu, birinin sevgilinizi əlinizdən almağa çalışdığı mənasına da gəlir. Yuxusunda bir cüt gözəl göz görən adam, böyük biri tərəfindən qorunur deməkdir. Adamın özünə güveneceğine və çətinliklərini aşacağına işarədir. Çirkin göz isə hiyləgər düşməndir. Göz bağlanar isə insan bir zərərə uğrayar. Göz rüyalarına diqqət etmək lazımdır.Gözlər din ilə şərh olunar. Yuxuda özünü kor olaraq görmək və ya gözünün çıxmış olduğunu görmək böyük bir günah işləməklə şərh olunar. Bir rəvayətə görə, dünyada xoşbəxtliyi geniş və ruzisi bol olar. Digər bir söz-söhbətə görə də, övladlarını itirər. Bəzi şərhçilər bu yuxunu görən adam haqqında mərifəti az və kimsənin qiymətini bilməz olaraq şərh etmişlər. Yuxuda iki gözünün ağ olduğunu görən, uzun zaman boyunca kədər içində qalar. Göz insanın dinə inancı, pisi yaxşıdan ayırışı ilə şərh olunar. Yuxusunda gözlərini dəyişmiş şəkildə görmək, görüş qüdrətinin məhv olacağına işarədir.


Gözlərinin bağlanmış olduğunu görmək hüznə və öz dinindən çıxıb başqa bir dinə girəcəyinə, Quran oxumasını unutmağa şərh olunar. Kor ikən görməkdə olduğunu görmək, haqq dininə girəcəyinə işarədir. Kor bir adamı yuxuda görmək, qürbətə çıxacağına dəlildir. Gözlərində bir xəstəlik olduğunu görmək övlada şərh olunar. Sağ göz kişi, sol göz isə qız uşaqları deməkdir. Yuxu buna görə təbir edilməlidir. Kor bir adamı əlindən tutub gezdirmekte olan kimsə pis yola düşən birini salamatlığa çıxarır mənasını verər. Yuxuda tək gözlü bir adam görmək xeyirə yorulmaz. Çünki iblis tək gözlüdür. Dəccal da elədir.Gözlərindən xəstə olduğunu görən əgər zəngin isə malinin bir qismi əlindən gedər. Bir rəvayətə görə də xəstələnər. Gözlərində ağrı olduğunu görən, dinində fəsada düşər. Ölümə yaxınlaşar. Ağrının azlığı və çoxluğu bu şərhin şiddətli və ya siddetsiz olduğunu göstərir. Gözlərində agri olanın bu ağrısının geçtigini görməsi xəstə isə yaxşılaşacağına, dini zəifsə qüvvətlənəcəyinə dəlalət, edər. Gözlərinin qulaqlarına qədər uzandığını görən kimsə kor olar. Gözündə qırmızılıq görən kimsə başqasının hiddətini həmsöhbət olar. Gözünün partladığını görən, işlədiyi bir günahdan ötəri cəza alar. Iki gözünün birdən partladığını görən sevdiklərindən ayrilir yaxud mal, övlad, ev kimi sevdiyi şeylərdən birində istəmədiyi bir Halle qarşılaşar. Yuxuda gözün partlaması bəzən uzun ömürlə də şərh olunar.Göz çıxarmaq da bir göz xəstəliyinə tutulacağına dəlalət edər. Yuxuda tək gözlü olduğunu görmək, yarı malinin əlindən çıxmasına və ya böyük bir günaha girdiyini və ya yarı ömürünün kiçildiyini dəlildir. Bu yuxu sahibinin əgər övladı varsa ölər. Gözləri böyük bir qadınla evli olduğunu görmək, axmaq və cahil bir qadınla evlənəcəyini işarədir. Gözlərini müalicə etdirdiyini görən bes hadisədən biri ilə qarşılaşır: Dini qüvvətlənər, maliyyə artar, yolçusu gəlir, uşağı olar, gözləri qüvvətlənər. Bəzək üçün gözlərinə sürmə çəkdiyini görən kimsə, özünə şöhrət gətirəcək yaxşı bir is edər, subay isə evlənər, kasıb isə əlinə halal mal keçər.Bir başqa rəvayətə görə də, gözlərinə sürmə çəkən iki qadınla evlənər. Uyğun olmayan bir şeylə gözlərinə sürmə çəkən zina edər. Insanin gözü övladı, bir sevdiyi arvadı və eşidir. Gözündə agri olduğunu görmək dində nöqsanlıq deməkdir. Bu noksanda dərəcə, gözünün kor olduğunu görməsi ilə ölçülər. Belə bir yuxunu görən əgər çox dindar isə, namaz və niyazini aksatmamasina dair bir xəbərdarlıq. Yuxuda iki gözdən çox gözü olduğunu görən kimsə zəngin olar. Insanin gözü halının ölçüsüdür. Göz yuxusu rəqib ilə ölçülər. Gözünü başqa birinin alıb apardığını görmək, bir xəstəliyə tutulmaqla şərh olunar. Gözlərini müalicə et-tirdigini görmək dilini tutması üçün xəbərdarlıq. Bir rəvayətə görə də halını islah edər, çox sevəcəyi bir oğlu dünyaya gəlir, qürbətdə bir sevdiyi varsa dönər və ya ondan yaxşı bir xəbər alar. Gözlərinin görüş qüvvətinin hər kəsdən daha yaxşı olduğunu gö-ren kimsə, din barəsində məqbul sayılar.Əskik olduğunu görmək isə bunun əksinədir. Gözündə ləkə olduğunu görmək, xalq arasında yaxşı bir ad buraxmadığına və sevilmədiyini işarədir. Gözlərinin ağ olduğunu görən, kədərə uğrayar və ya sevdiklərindən ayrılır. Gözlərində ağ olduğunu və bunun getdikcə açıldığını yaxşılaşdığını görən kimsə, uzun müddətdən bəri itirdiyi bir sevdiyinə, qohumuna qovuşar. Eger kədərli və çətinlikli isə bunlardan xilas olar, feraha qovuşar. Gözündə sari bir ləkə olduğunu görən kimsə bilmədiyi bir cinayət törətmişdir, tövbə etməlidir. Ürəyində bir göz olduğunu görmək, o kimsənin yaxşı yolda olduğuna işarədir. Gözlərini yediyini görmək, malini yemək ilə şərh olunar. Gözlərində kirpik olmadığını görmək, şəriətə zidd davrandığına və Allahın inayətinə məhrum olduğuna şərhnir. Göz qapaqlarının kənarlarının beyazlandigini görmək, bas qisimində bir azasinin xəstələnəcəyinə işarədir. Bədəninin hər hansı bir yerində bir və ya bir neçə göz olduğunu görmək, mal ilə təbir olunur.Bəzi yorumculara görə; gözəl göz sehri, böyüyə, ölümə və ya həyata dəlalət edər. Bəzən gözlər bütün yaxın qohumlara işarədir. Gözlərini gözəl olmuş görmək, hidayətə erismekle, elm sahibi olmaqla təbir edilər. Eger oglu, yoldaşı və ya sevdiklərindən biri xəstə isə yaxşılaşar. Yuxunu görən Xristian isə İslamı qəbul edər, kasıbsa zəngin olar. Eger tacir isə çox qazanar. Memursa rütbəsi böyüyər. Oldugundan daha böyük bir gözü olduğunu və ya başqa birində belə bir göz olduğunu görmək, Allahu Təala (CC) Həzrətləri tərəfindən hidayətə çatdığını dəlildir. Gözlərinin yerindən sıçrayıb bir adamın üzərinə düşdüyünü görmək, o adamı yaxşıca tanıyacağına işarədir. Gözündə hər hansı bir nöqsan, əskik olduğunu görmək, işində bir zərərdən şikayət edəcəyinə dəlildir. Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda görülən göz, adamın dini və hidayət və azğınlıq yolunu görən ürək gözüdür.Yuxuda gözlərinin kor olduğunu görən kimsənin, uşağı ölər. Bu yuxunu görən kasıb və ya həbs etdiyi işi bir daha yapmayacagina işarə edər. Eger bu yuxunu görən bir fəlakətə ugramissa, o kimsə özünü fəlakətdən xilas birini tapacağına işarə edər. Eger bu yuxunu səfər etmək arzusunda olan və ya o anda səfərdə olan bir kimsə görsə, o kimsənin bir daha vətəninə dönməyəcəyini işarə edər. Yuxuda bir birliyin bir-birləriylə döyüş yaptiklanni və özünün də kor olduğunu görən kimsə, onunla məşğul olan kəsləri görməz. Yuxuda gözlərinin yabanci bir kimsənin gözləri olduğunu görsə, o kimsənin gözlərinin görmeyecegine və başqa birinin ona yol göstərməsinə işarə edər. Eger yuxu sahibi o xarici taniyorsa onun qızım alir və ya ondan bir xeyir görər.Bir kimsə yuxuda iki gözünün də qucağına düşdüyünü görsə, o kimsənin kişi qardaşı, oğlu vs. kimi qohumu ölər. Yuxuda gözlərinin agridigini görsə, o agri onun dinində etdiyi əksiklik və qüsurdur. Gözsüzlügün noksanliga işarə etməsi daha çoxdur. Borclu olan bir kimsə yuxuda gözünü itirdiyim və ya kor olduğunu görsə, namazım tərk etməsi və ya zekatim verməməsi ya da bir günah işləməsi səbəbiylə o kimsənin dininə zərər çatar. Uşağı olmayan saleh bir kimsə yuxuda gözlərindən narahat olduğunu görsə, pul cəhətdən zərərə uğrayar. Yuxuda gözləriylə getdiyini görən kimsənin xəstələnəcəyinə işarə edər. Yuxuda gözlərinə dərman sürdüyünü görən kimsə, dinini islah edər. Bəzi tabirciler, yuxuda öz gözlərinə dərman sürdüyünü görən kimsə, malini islah edər, bəziləri də o kimsənin bir uşağı dünyaya gəlir və o uşaq onların gözlərinin işığı olar, dedilər.Bəzi tabirciler isə əgər o kimsənin qoyulmuş və itmiş bir kişi qardaşı varsa onu arzu edər və onun saglik xəbərini alaraq sevinir, dedilər. Bir kimsə yuxuda gözünün insanlann zənn etdiklərindən daha çox qüvvətli və iti olduğunu görsə, o kimsənin dincə gizli olan vəziyyəti görünüşündən daha xeyirlidir. Gözlərində ağlıq tapıldığını görən kimsəyə, hüzn və kədər çatar və ya sevdiyi bir kimsədən aynlir. Yuxuda gözlərində pərdə olduğunu, sonra bu pərdənin açılmasıyla gözlərinin isiklandigini görən kimsə, uzun bir müddətdən bəri özündən ayrılmış bir kimsesiyle bir araya gəlir.Eger bu yuxunu görən kədərli isə Allah (CC) onun kədərini aradan qaldırar. Yuxuda ürəyində bir göz tapıldığını görən kimsənin, dininin icaplarim yerinə yetirdiyini və könlündən doğularaq söyləyəcəyi hikmətli seylere işarə edər. Yuxuda başqa bir kimsənin gözünü yediyini görən kimsə, o kimsənin malini yer. Yuxuda iki gözündə də kirpik olmadığını görən kimsə, islam dinini zədələyər. Bir kimsə, kirpigini birinin yoldugunu görsə, o adam onu ​​rüsvay edəcək düşmənidir. Yuxuda göz qapaqlarının ağ olduğunu görən kimsənin, başında və ya gözlərində ya da qulaqlarından meydana gələcək xəstəliyə işarə edər. Bədəndə bir göz və ya bir çox gözlər tapıldığını görmək əgər o gözlər təbii olan gözə bənzəyirsə mala işarə edər. Bəzən çox gözəl göz görmək sehr, ölüm və həyat, bəzən də ailə, qohum və övladlarının bir araya toplamağa işarə edər. Yuxuda gözlərinin gözəl olduğunu görən kimsə, hidayət, elm və bəsirətlə riziklanir. Eger yaninda xəstə olan bir uşağı yaxud xanımı və ya sevdiyi bir kimsəsi varsa xəstəlikdən yaxşılaşar. Yuxunu görən kasıbsa zəngin olar. Eger bunlann heç birisi o kimsədə yoxsa, vəziyyətinə uyğun bir məmurluğa girər.Bəzən yuxuda gözə ilişən karartilar sikintiya işarə edər. Yuxuda gözün, yerindən başqa bir yerə keçməsi, qan axması, bədəndə meydana gələcək fəlakətlərə işarə edər. Yuxuda izah edilməz dərəcədə görülən çox böyük gözlər bəzən Cənabı Haqq (CC) tərəfindən zühur edəcək köməyə işarə edər. Yuxuda gözlərin mahvolmasi haqq tərəfindən enəcək əzaba işarə edər. Bir kimsənin yuxuda özündən gizlənən bir kimsəyə gözü ilisse, o kimsə o şəxsi görər. Yuxuda gözündə bir əksiklik hiss edən kimsə, bəzən də ayagmda meydana gələn bir zərərdən ötəri şikayət olur. Sag göz kişi, sol göz də kiz övlada işarə edər. Yuxuda gözə bir şeyin düşməsi, uyanik olmağa və özüylə fəxr etdiyi dostundan aynimaya işarə edər. Gözlərinin qulaq olduğunu görən kimsə, kor olar və gözüylə gördüyü hər seyi qulağıyla eşidər. Yuxuda gözlərində qızardı görən kimsə meydana gələn bir hadisədən ötəri hirslənər.Yuxuda iki gözünü çıxardığını görsə, çox sevdiyi uşağı ondan ayrılır və ya mal, uşaq yaxud ev ya da malik olduğu və onlarla göz işıqlığına qovuşduğu bir seyde əsəbiləşdiyi və qızdığı bir seyi görür. Yuxuda göz oymaq uzun ömürə işarə edər. Bəzən də göz çıxarmaq, gözdə meydana gələcək ağrıya işarə edər. Bir kimsə yuxuda bədənində çox göz tapıldığını görsə, bunlar, çox dindar və saleh bir kimsə olduğuna işarə edər. Ürəyində bir və ya bir çox göz tapıldığını görmənin təbiri də, belədir. Yuxuda təhlükəli bir kimsəyə göz ucuyla baxdığını görən kimsə, o kisi haqqında hiylə edər və ona kin saxlayar. Eger o təhlükəli kimsəyə gözlərini açaraq baxdığını görsə, o adam şərli olan o adamın işlərinə nəzarət və yardım edər.Yuxuda gözünün dəmirdən olduğunu görən kimsə, namus pərdəsini yırtar və xalq içərisində ona şiddətli bir kədər isabət edər. Gözüylə zina etdiyini görən kimsə, namahrem qadınlara baxar. Bir gözə baxdığını və bu gözün özünü heyrətə düsürdügü) görən kimsə, dincə zara toxunacaq bir is edər. Yuxuda çiyini və ya kürək sümüyü üzərində bir insan və ya bir heyvan gözü tapıldığını görən kimsə, itmiş bir maliyyə tapar. Yuxuda gözünün əsmər rəngdə olduğunu görən kimsə, dostunun xanımına şübhəli bir şəkildə baxar. Qara göz, dindir. Iti görən göz, insanların hamısı üçün yaxşıdır. Az görmək sahibinin yaxında mala möhtac olacagina və bostan qalacağına işarə edər. Uşağı çox olan bir kimsə belə bir yuxu görsə, o kimsənin uşaqlarının xəstə olacaqlarına işarə edər.
 

Yuxuda görülən göz yuxusu bəzən sevincə və xoşbəxtliyə işarə olaraq şərh olunar. Bəzi yorumculara görə, qara göz görmək, çətinlik və kədərə, mavi göz, dostluğa yoldaşlığa, görülən qəhvəyi göz, sevimli bir yaxınlaşma, yaşıl göz, sevgi və məhəbbətə, boz göz, qısqanclığa işarədir. Şəklində şərh olunar, demişlər. Yuxuda görülən göz, sağ göz olsa, bu yuxu kişi övlad ilə təbir olunur. Yuxuda sol göz görmək, qız övlad ilə təbir olunur. Yuxusunda tək gözlü bir adam görmək, yaxşıya və xeyirə yorulmamıştır. Çünki iblis tək gözlüdür. "Kor şeytan" deyimi buradan gəlir. Dəccal da belədir. O da tək gözlüdür. Yuxusunda gözlərində xəstəlik olduğunu görən kimsə, əgər zəngin isə, malının bir qisimi əlindən gedər, gedəcəyinə şərh olunar. Başqa bir şərhə görə isə, bu yuxunu görən kimsə xəstələnir, deyə şərh etmişlər.

8 yorum:

 1. əla yuxu yozmalarınız gözəl

  YanıtlaSil
 2. yuxuda gözləri ağ olan uşaq görmək ne mena veriк?????

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bu ele de yaxsi yuxu deyil amma qorxutmaq istemirem onsuzda her adamin heyatinda yaxsi ve pis seyler olur

   Sil
 3. Yuxuda gozume kimse bilmediyim bir qirmizi rengli dasqasa benziyen bir sey qoyurdu her ikisine menasi nedir? Zehmet olmasa cavablandirardiniz

  YanıtlaSil
 4. salam. men yuxuda gordum ki, qeribe bir unuversitetdeyem. ve bu universitetde her kes qeribedir. iki oglanin ise agzinda, yeni Yuxari damaginda goz var bir dene. bu neye yozulur?

  YanıtlaSil
 5. Yuxuda yatirdim.xalam oglu ise gelib mene toxunub opmek isteyirdi mense gozumu aca bilmirdim.Acirdim ve gozum tez de baglanirdi. Yeni gozumu aciq saxlaya bilmirdim

  YanıtlaSil
 6. Yuxuda yatirdim.xalam oglu ise gelib mene toxunub opmek isteyirdi mense gozumu aca bilmirdim.Acirdim ve gozum tez de baglanirdi. Yeni gozumu aciq saxlaya bilmirdim

  YanıtlaSil
 7. salam) men yuxumda gormusem ki mavi gozlerim var (eslinde heqqi heyatda saqalat rengidi)oturub onlara baxiram deyirem ne gozel gozlerim var bu gozlerde bir xeyr var deyrem yuxumda)

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...