loading...

20 Temmuz 2012 Cuma

Yuxuda Güneş Gormek

Yuxuda Günəş GörməkYuxuda günəş görmək, kişi uşağının doğulmasına; bir qadının yuxusunda günəşi daşıması onun evlənməsinə işarədir. Zənginliyin və xoşbəxtliyin işarəsidir. Günəşin qərbini izləmək, bəzi qərarlar almadan əvvəl yaxşıca düşünməniz lazım olduğunun xəbərçisidir. Günəş, zənginliyin və xoşbəxtliyin işarəsidir.Əgər günəşin batdığını gördünüzsə, bəzi qərarlar almadan əvvəl çox yaxşı düşünməniz lazımdır işdə, eşqdə müvəffəqiyyətdir. Çox gözəldir. Günəş, dövlət böyükləri olaraq şərh olunar.

 

Yuxuda günəş görmək dövlət başçısı, xəlifə, ata, mal, mülk gözəl qadına, Bolluq və bərəkətə, həyatı davam etdirən ana səbəb və ünsürlərə, Günəşə sahib olmaq, onun üzərində olmaq, onu qucaqlamaq, dövlətlə qurulacaq faydalı münasibətə və o nisbətdə məsuliyyət boynuna götürməyə, Günəşin evdə doğulduğunu görmək qohumdan biriylə evlənməyə, Günəşin yer üzünə enməsi, rəhbərlikdən xalqın fayda görməsinə işarə edər.Günəşin yandırması dövlətin qənaətindən yaxud bir adamından gələcək zərərə, Günəş işıqlarının hər yerə örtməsi ümumi bolluq və sevincə, Günəşlə danışmaq mövqe və rütbəyə, Günəşin düşməyi müsibətə, Qərbdən doğulması ayıb bir iş etməyə yaxud böyük hadisələri xəbər verən bir alamete, Günəşin parlaq doğulub, qərbdən yenə parlaq batması o bölgə insanları üçün xeyirə, Günəş batımı, bir ömrün akşamladığı vaxta, Axşam törəyər qrupu seyr buruk sevinclər, Günəş bəzən güc və qüvvəti yanında zülmü və ahu də olan kimsəyə dəlalət edər.

 

Günəşdə bir karaltı görmək, dövlət böyüyünün özünə yaraşmayacaq bir hərəkətdə olduğuna işarədir.Səmada günəşi əliylə tutduğunu, özünə mal etdiyini və ya günəşin yanında dayandığını, yaxud günəş kimi işıq saçdığını görən kimsə əgər o isə layıksa, ən yüksək mövqelərə çatar.Yuxunu görən əgər xalqdan biri isə, öz dərəcəsinə görə xeyir və xoşbəxtliyə çatar.Günəşi əlində tutduğunu, amma onda nur və işıq olmadığını və qapqara olduğunu görən gamdan, kədərdən və sıxıntıdan xilas olar.Bəzi şərhçilər günəşi ana ilə təfsir edirlər.Parlaq günəşin öz evində doğulduğunu görən, akrabasından bir qadınla evlənər.Başqa bir evdə doğulduğunu görən, başqa bir ailənin qızı ilə evlənir.Hər iki halda da o qadının qohumlarından xeyir görər.Günəşə səcdə etdiyini görən, bir günah işlər.Günəşi yerə enmiş görmək dövlət böyüyünün şanına dəlalət edər.Günəşi əlində qara və qaranlıq içində olduğu halda tutmaq, istəmədiyi bir şeyin olacağına işarədir.Günəşi qaranlıq buludlar altında itər görmək, böyük adamlardan birinin ölümünə işarədir.Günəşlə danışdığını görmək, dövlət böyüyü tərəfindən bir yaxşılıq görəcəyinə və bir şərəfə qovuşacağına dəlalətdir, iki günəşin bir-biriylə vuruşduğunu görmək, iki millətin bir-biriylə savaşacağına şərh olunar.Günəşin doğularaq, parlaq olduğu halda göydə yüksəldiyini görmək, dövlət böyüyünün şanına, xəstə isə yaxşılaşacağına, qürbətdə adamı varsa salamatlıqla gələcəyinə dəlalət edər.Günəş batdıqdan sonra yenidən doğulduğunu görmək, ümid etmədiyi bir işinin yoluna girəcəyinə, tacir isə əlindəki malının satılacağına, və ya nikah tazeleyeceğine işarədir.

 

Günəş tərs tərəfdən doğulsam başına bir iş gələcəyinə və şaşıracağına dəlildir.Günəşin göyün ətrafında dövr etməsini görmək, dövlət böyüyünün hər yana sözünün keçəcəyinə dəlalət edər.Günəşin yenidən doğuşunu görmək, sonradan böyük bir adam olacaq bir adamın doğumu, göyün tam ortasında olduğunu görmək, hökumətin böyüklüyünü, qərbini görmək də böyüklərdən birinin öləcəyinə şərh olunar.Günəşi parlaq görmək zamanın böyüyünün sağlamlığına, ədalət və qüvvətinə, günəşi çox parlaq görmək hökumət işlərinin asanlıqla gəzəndə, günəşi bir sıra buludlarla örtülmüş görmək, idarənin zorluğuna, böyüklərin əziyyətlə idarəni icra etdiklərini, günəşi qırmızı rəngdə görmək dövlət böyüklərinin zülmlə idarelerine, günəşin üzərində qara və qaraya yaxın ləkələr görmək, bütünü ilə günəşi qara olaraq görmək, dövlət nüfuzunun artıq keçmədiyinə, yaşıla yaxın bir rəngdə görmək, dövlət adamlarının dindar və ibadətə davam etməkdə olduqlarına işarədir.Səmada iki günəş görmək iki qonşu hökumət arasında dostluq və sülhün davam etdiyinə işarədir, iki günəşin bir-biriylə vuruşduğunu görmək, iki millətin bir-birləriylə savaşacaklarına dəlalət edər.Günəşin göydən enərək öz yanına gəldiyini görən və ya özün günəşin yanına getdiyini görən, dövlət böyüklərinə yaxın olar.Günəşin yanına gələrək qoynuna, qoluna girdiyini və ya özün günəşin içinə girdiyini görən, dövlət böyüyü tərəfindən böyük bir rütbə və ya hədiyyəyə nail olar.Özünün günəş olduğunu görən kimsə, əgər dövlət xidmətində isə daha böyük bir mövqeyə gələcəyinə, əgər xalqdan biri isə, çox zəngin olacağına yaxud oxuyub bilikli bir adam olacağına şərh olunar.Günəşin şiddətli istisi qarşısında qaldığını görən, pisliklə qarşı-qarşıya gəlmiş sayılır.

 

Günəşin oxşayıcı və şirin istiliyini eşidən kimsə, böyüklərindən kömək görər.Günəşin getdikcə böyüdüyünü görmək, mülkünün artacağına və sözünün daha çox keçəcəyinə işarədir. Bir başqa rəvayətə görə də: Yuxuda görülən günəş, ata, qızıl, dövlət adamı və ya gözəl bir qadındır.Yuxuda özünün günəş olduğunu görən kimsə, günəş işığı nisbətində böyük bir mülkə çatar.Zəncirlə aşılmış günəşə çatdığını görən kimsə, bir vilayətə amir olar və orada ədalətli iş edər.Günəş üzərində oturduğunu və ya ona yaxınlaşdığını görən kimsə, dövlət ricalinden nemət, mal və qüvvətə çatar.Günəşin ziyasının şərqdən qərbə qədər bütün yer üzünü aydınlattığını görmək, əgər yuxunu görən ehilse, yer üzünə malik olar və dünyanın hər tərəfində xatırlanacağı bir elmə sahib olar.Günəşi saf və parlaq olaraq üzərinə doğulduğunu görən kimsə, əgər vali isə, qubernatorluğuna qüvvət və qüdrətə işarədir.Xalqdan biri isə, halal qazanca, çatar.Qadın isə, ərindən könlünün xoşlanacağı bir şeyə qovuşar.Günəşin evində doğulduğunu görən kimsə, evlənər.Yuxunu görən qadınsa, o da evlənərək dünyada səadətə çatar.Bu yuxunu görən tacir isə, mübadiləsi qar edər.Günəşin özünə bir şeylər söylədiyini görən kimsə, yüksək bir mövqeyə gətirilər.Ay və Günəşin özünə bir şeylər söylədiyini və onlarla birlikdə getdiyini görən kimsə, olar.Günəşin bir yerdə olub digər bir yerdə olmadığını görən döyüşdə isə, san və ad qazanar.Döyüşdə deyilsə, bir peşə öyrənər.Günəşin mətbuatın üzərində doğulduğunu görən kimsə, böyük bir iş və dünyalığa yalnız iki ayaqları üzərinə doğulduğunu görən, meyvə və hububat kimi şeylərin ziraatım etməyə və helalından dünyada dolanışığının bollaşmasına işarə edər.Günəşdən atəş çıxaraq ətrafındakı ulduzları yandırdığını görmək, dövlət başçısının ətrafındakıları kovmasına işarə edər.Günəşin qırmızılığı, məmləkətində olan pozuqluqdur.Günəşin itdiyini görsə, yaxşılıq olsun pislik olsun istədiyi işini sona çatdırar.Günəşin şüalarının nöqsan olduğunu görsə, gördüyü bu nöqsanlıq miqdarı dövlət böyüyünün heybəti nöqsan olar.Günəşin şərqdən parlaq doğulduğunu, batarkən də eyni parlaqlığı ilə batdığını görsə, bu yuxu, o şəhər xalqı üçün xeyirə işarə edər.yaxşı bir həyat yaşayacaqlarını işarədir.Günəşi evinin içində doğulub evin hər tərəfim aydınlattığını görən kimsə izzət, şərəf, şöhrət və rütbəyə işarədir. Günəşin qərbdən doğulduğunu görən xalq arasında rüsvay olar.Əgər bu yuxunu görən kimsə ilə digər biri arasında gizli bir sirr varsa o sirr ifşa olar, bəzən də gizli olan bir iş meydana çıxar.Günəşin ziyasına çatdığını görən kimsə, xəzinə və böyük bir sərvətə işarə dir.O kimsəyə Allah (CC) xeyr lütf edər. Günəşin şərqdən doğulub, yenə şərqdən batdığını görmək, bütün insanlar haqqında xeyirə və gözəl işlərə işarə edər.Günəş görmək, bəzi kəslər haqqında yuxunu görənin kişi bir uşağının doğulmasına işarədir.işini gizli tutmaq istəyən kimsənin günəşi görməsi, o işin meydana çıxmasına işarə edər.Əgər bu yuxunu görən xəstə isə, yaxşılaşacağına gözləri ağrıyırsa, kor olmayacağına, yolçu isə, səfərdən dönəcəyinə və günəşin doğulduğu istiqamət bilinmirsə, qərb tərəfinə yola çıxmaq istəyən kimsə haqqında xeyirə işarə edər.Günəşin cənubdan şimala doğru doğulduğunu görmənin təbiri də, günəşin qərbdən doğmasının təbiri kimidir.Günəşin, qaranlıq və qan rəngində olduğunu və ya günəşin şəklinin pozulmuş olduğunu görmək, bütün insanlar üçün pisdir.Bəziləri üçün işsiz qalmağa bəziləri üçün də yuxu sahibinin uşağının xəstələnməsinə və ya uşağına anz olacaq şiddətə ya da gözlərinin ağrımasına təbir edilər.Bu yuxu, işini gizlətmək istəyən kimsə haqqında isə, işinin uyğun və yolunda olduğuna işarə edər.Günəşin yatağına enib özünü qorxutduğu görmək, şiddətli xəstəliyə işarə edər.Günəşin özü üçün xeyirli bir şey etdiyini görmək, bolluq, asanlıq işarə edər.Günəşi pərişan bir halda görmək bütün insanlar haqqında işlərində tezlik göstərməyə, çox dəfə korluğa və ya yuxunu görənin uşağının ölümünə işarə edər.Bir kimsə bir-birini əhatə etmiş bir çox günəşlər görsə, sərnişinlər haqqında xeyirə xəstələr haqqında şiddət və ölümə işarə edər.Günəşin öz özünə bir şeylər verdiyini və ya günəşin özündən bir şeylər etdiyini görmək, yaxşı deyil.Günəşin və ayın işıq və nurlarıyla yanında toplandığını görən kimsənin, gözəl bir qadınla evlənəcəyinə işarə edər.Günəşin qərbdən doğulması, mülkə, bəzi tabirciler, yuxu sahibinin alçaq olacağına, bəziləri tövbə edəcəyinə, bəziləri isə, əcəlinin yaklaşacağına, bəziləri də yer üzündə meydana gələcək bir hadisəyə işarə edər, dedilər.Bu yuxu xəstə üçün səhhətə işarə edər.Bulut və ya başqa bir şeyin günəşi örtdüyünü və günəşin tutulduğunu görmək, dövlət başçısının xəstələnməsinə və ya vəziyyətinin pozulmasına işarə edər.Buludun açıldığını görsə, narahatlıq, xəstəlik və pis vəziyyətə zail olar.

 

Ancaq, günəşdə yeridiyini görən kimsə, səfərə çıxar.Günəşin yerin üstündə doğulması qıtlıq və yanğına işarədir, Günəşin yerə düşdüyünü və ya dənizə düşdüyünü və ya odla yandığına yaxud ziyasının gedib karardığını ya da göydə seyr etdiyi yerin xaricində itdiyini yaxud ulduz hinidir içinə girdiyini görsə, yaxınlarından biri olar.Günəşi tutulmuş və ya bulud örtmüş yaxud üzərində toz və ya tüstü yığılmağa surətiylə işığı eksilmiş ya da qərarsız bir şəkildə dalğalandığını görən kimsə xəstəlik, narahatlıq kədər, şiddət və ya insanı iztiraba salan bir hadisənin meydana gələcəyinə işarə edər.Heç bir səbəb olmadan və tutulmadığı halda günəşin karardığını görsə, günəşə nisbət edilən kimsənin zülm və ya küfrünə yaxud sapkınlığını işarə edər.Heç bir səbəb olmadan və tutulmadığı halda günəşin karardığını görsə, günəşə nisbət edilən kimsənin zülm və küfrünə yaxud azğınlığına işarə edər.Günəşi ovucuna və ya qucağına alaraq ona malik olduğunu yaxud işığı ilə evinə endiyini görən kimsə, ehilse qüvvət və köməyə məzhər və mülkündə əziz olar.Və ya o evin sahibi kayıpsa, vətəninə dönər.Bu yuxunu istər ev sahibinin özü, istər uşağı, istərsə xanımı görsün çünki ev sahibi hamısının böyüyü və idarecisidir.Günəşin doğulduqdan sonra itdiyini görülməsi, yanında hamilə olan kimsənin doğum etdikdən sonra uşağın ölməsinə, itkin kimsənin səfərdən qəribə mallar ilə geri dönməsinə, həbslə kimsənin həbsdən çıxdıqdan sonra yenə həbsə girəcəyinə, tövbə edən kimsənin təkrar sapıtacağına işarə edər.Bəzən də günəşin itdikdən sonra doğulması xanımım boşamış olan kimsənin təkrar onu etməsinə, yanında yüklü olan qadının xilas olmasına və çətin dolanan kimsənin dolanışıq və ya sənətinin dəyər qazanmasına işarə edər.Bu yuxu, xəstə olan kimsənin ölümünə və döyüşdə olan kimsənin qalib gəlməsinə təbir edilər.Yuxuda günəş getdiyi halda onun arxasına düşüb onu təqib etdiyini və onun batmadığını görən kimsə, əsir olar.Kölgə düşdüyünü və günəşdə oturduğunu görən kimsədən kasıblıq gedər.Ay, günəş və ulduzların bir yerdə toplandıklarım və onların nuru və ziyalı olduqlarını görən kimsənin, irəli gələnlər yanında sözü etibarlı olar.Əgər onların işığı yoxsa təbirə yuxu sahibi üçün xeyr yoxdur.Əgər günəş və ayın öz üzərinə doğduklarım görsə, o kimsənin ana və atası özündən məmnundur.Əgər onlar işıqlı və parlaq deyilsələr, ana və atası da, ona dargındır.Əgər öz Sağdan və soldan və ya qarşısından ya da arxasından ay və günəşi görsə, o kimsəyə kədər, kədər, qorxu və ya bəla yaxud bir pərişanlıq isabət edər.Günəş, ay və ulduzun qara və bulanıq olması dünyanın vəziyyətin dəyişməsinə işarə edər.Bir kimsə iki günəşin bir-biriylə toqquşduğunu görsə, iki dövlət biri biriylə döyüşərlər.Günəş və ya aya səcdə etdiyini görən kimsə, böyük bir günah və qüsur işlər.Yuxuda özündən günəş işığı çıxdığını görən kimsə, nüfuz və gücə sahib olar.Yuxuda günəşin ulduzlarla birlikdə olduğunu və günəşin ulduzlara qalib gəldiyim görən kimsə, düşmənim qəhr edər.Onlara qalib gəlir.Nəsibi gözəl və zənginliyi artar.Bir kimsə yuxuda qış günündə günəşdə oturduğunu və ya günəşə malik olduğunu görsə, Allahın əmrlərinə uymağa, gözəl paltarlara və xəstəlikdən şəfa tapmağa işarə edər.Yuxuda yaz günündə günəşdə oturduğunu və ya günəşə malik olduğunu görən kimsə üçün, kədər, kədər, çətinlik, yoxsulluq və xəstəliklərə işarə edər.Bəzən də günəşi görmək şərq və ya qərb taratma səfər etməyə işarə edər.Günəşi yüksək olduğu yerində görmək, yuxu sahibinin, dəyər və Şanı uca olmasına günəşi yüksəkdən aşağı meyl etdiyi yerində görmək isə, yoxsulluq, zərər, kədər və çətinliyə işarə edər.Günəşlərin çoxluğu, bidad, qorxu və dolanışığı durğunluğuna işarə edər.Əgər günəşlər çox və işığı da çox olmasa, qüvvət və iqtidar sahiblərinin bəzi işlərdə ittifaq etmələrinə işarə edər ..Yuxuda Günəşi yediyini görən kimsə, günəşdən istifadə edər və onunla faydalı mal əlinə keçər.Yuxuda xüsusilə günəşin özünü yandırdığını görən kimsə, üzü gözəl, bənzəri olmayan bir sevimli vadiylə, əlaqə və sevgi uğruda həlak olar.Bəzən də bu yuxu, yuxu sahibinin etiqadının pozulmasına işarə edər.Bir qadının yuxuda Günəşi yüklənməsi, o qadının ərə çatmasına və ya gözəl bir uşağı olmasına təbir edilər.Ay, günəş və ulduzları görmək, Yusuf (A.S.) in məşhur kıssasına görə bəlaya giriftar olmağa, zindana girməyə, ailəsi və qohumları tərəfindən özünə həsəd edilməsinə sonra mülk və gücə sahib olmasına və ya dinində bir nəticəyə çatmasına işarə edər.Bəzən də bu yuxu qorxu və şiddətə işarə edər.Günəşin qərbdən doğulması, qorxu və qışqırmağa, dövlət başçısının xalqına zulmetmesine və ədalətdən uzaqlaşmasına işarə edər.Bəzən bu yuxu, qürbətdə olan kimsənin olduğu yerdən, hüzn və kədər içində dönməsinə.Bəzən də din dəyişdirməsinə, tövbə etmiş bir kimsənin pis işlər işləməsinə işarə edər.Bir kimsə yuxuda günəşin, əkinçilik, bağ və Bostanların yandırdığını və ya günəşin hararetinin insanlara zərər verdiyini görsə, xəstəliklərə və ya irəli gələn insanlar tərəfindən ediləcək zülmə ya da yemək maddələrinin bahalı olmasına işarə edər.Səmada günəşlər olduğunu və insanlara əziyyət verdiklərinin görsə, mərhəmətsiz və pis kəslərə işarə edər.Göydə bir çox günəşlərin olduğunu və onların ziyasından insanların faydalandıqlarını görsə, ədalətli və qazanc sahibi kəslərə işarə edər.Bəzən də bu yuxu, əkinçilik və yetişməsində günəşə möhtac olan hər şeyə günəşin çatmasını işarə edər.Zənginliyin və xoşbəxtliyin simvoludur.Günəşin batdığını izlərsinizsə, bəzi qərarlar almadan əvvəl yaxşıca düşünməlisiniz. Zənginliyin və xoşbəxtliyin simvoludur.Günəşin batdığını izlərsinizsə, bəzi qərarlar almadan əvvəl yaxşıca düşünməlisiniz.

1 yorum:

  1. Salamlar yuxuda goruremki yaxin bir qohum meni masinina mindirib ve gederken her yeri gezdiyimizi gorurem yeni maraqli ve taninan yerleri,sora da it cixir ona corek atiram it de basdiyir hurmeye ele bil o biri itleri de cagirirdi ve getdi ancaq coreyi yemeden ve sora geri qayitdi,xahis bunun menasini yazarsaniz coox minnetdar olaram

    YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...