loading...

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Yuxuda İt Gormek

Yuxuda İt Görmək

Yuxuda it görmek düşməniniz olduğuna işarədir. Əgər it sevimli və əlinizi yalıyorsa, şansınızın açıq olacağına işarədir. Havlayan bir it, yaxın dostlarınızın tövsiyələrini nəzərə almanız lazım işarəsidir. Zövq və sefaya düşkün kimsəyə, insanın əmr nəfsinə, hal və hərəkəti yaxşı olmayan alimə, Havlayan it şirret və həddindən artıq tamahkar insana, İt dişləməsi yaxud tırmalayamı düşməndən görüləcək zərərə yaxud xəstələnməyə, itin paltarını yırtması axmaq bir kimsənin edəcəyi dedi qoduya, İt balası sevimli bir uşağa, axmaq bir kimsənin yitiğine, Ev iti zalım bir düşmənə, Ov iti əldə ediləcək mənfəətə, təzim, əhli üçün idarəçiliyə, digərləri üçün güc və varlıq sahibi olmaqla birlikdə insanlıqdan payı olmamağa, İti öldürmək düşmənə qalib gəlməyə, itlərlə birlikdə havlamak məqsədin hail olmasına, Ov itlərinin ova çıxması, insanların birlikdə edəcəyi bir iş və hərəkətə yaxud hər kəs üçün xeyirli inkişaflara, Ov itlərinin şəhərə dönmələri səssizlik və işsizlikdən, İtlər dünya əhli insanlara, təhlükəsizlik güclərinin köməkçilərinə, gözətçiyə yaxud bidat sahibi kimsəyə, İt əti yemək düşməndən gələcək mala yaxud ona qalib gəlməyə, çoban iti, ev xalqını pisliklərdən qoruyan və qonşuları ilə yaxşı dolanan insana, itlərlə söhbət etmək gizlənməyə, Ev iti, sadiq olmaqla birlikdə alçaq yaratılıştı gözətçi yaxud köməkçiyə, İtin yediyi yalı görmək, malını başqasından qısqanan xəsis və acgöz bir kimsəyə, Əshabi-Kəhfin itini görmək fərarilik etməyə, qorxu və həbsə; bu iti şəhər içində görmək vəkilliyinə yeniləməyə dəlalət edər.Yuxuda özünə it aldığını görmək, onun digər insanlarla xoş söhbətlər etməsinə şərh olunar. İtin ısırdığını görmək, bir yaxşı yoldaşınız səbəbiylə çətinlik yaşayacağınıza işarədir. Özünü itlər uluyor və ya havlıyorsa istəklərinin reallaşacağına və güvən içində olacağına şərh olunar. Əgər itləri öldürdüyünü görsə, düşmənlərini alt edəcəyinə şərh olunar.Yuxuda özünə it aldığını görmək, onun digər insanlarla xoş söhbətlər etməsinə şərh olunar. İtin ısırdığını görmək, bir yaxşı yoldaşınız səbəbiylə çətinlik yaşayacağınıza işarədir. Özünü itlər uluyor və ya havlıyorsa istəklərinin reallaşacağına və güvən içində olacağına şərh olunar. Əgər itləri öldürdüyünü görsə, düşmənlərini alt edəcəyinə şərh olunar.Çirkin it, bir düşməniniz olduğunun işarəsidir.Əgər it sevimli və əlinizi yalıyorsa, gerçək dostlara sahib olacağınız mənasını verər.It sevənlər üçün yuxu dost, sevməyənlər üçün isə düşməndir.Yuxuda it, sədaqətlə təbir olunur. Yuxusunda bir itin özünə hücum, lakin isirmadigini görmək, düşmənlərinin özünə dis bilediklerine, lakin zərərləri toxunmayacağına dəlalət edər. Bir itin özünü isirdigini və paltarlarını parçaladığını görmək, işində özünə rəqib olan kəslər tərəfindən sıxışdırılaraq, zərərə ugratilacagina işarədir.Bir itin özünün yanına gələrək, əllərini yaladigini və batıq səslə havladigini görmək, özünü alt etmək istəyən rəqiblərinin yola gəldiyinə və onunla razılaşmaq istədiklərinə dəlalət edər. Yolda gedərkən bir neçə itin hücumuna uğrayıb, onlarla mübarizə edərək, hamısını qaçırdığını görmək, evində ev xalqı tərəfindən pis qarşılanacağına lakin onları söyledigi sözlərlə inandiracagina dəlildir.Dişi bir itin xarici balasını verdiyini görmək, uşaqları varsa, onlardan xeyir görəcəyinə, bekarsa halal süd əmmiş bir qadınla evlənəcəyini işarədir. Abdülgani Nablusiye görə; xarici it inadçı və pis ürəkli bir qadındır. Yuxuda bir xarici itin bir kişi iti kovaladigini görmək, belə bir qadının şərinə uğrayaraq, xalqa alçaq olacagina, iki itin bir xarici iti təqib etdiklərini görmək pis yola uymuş bir qadınla bir kisi əlindən tutub onları xeyirli bir şəkildə evləndirəcəyini dəlalət edər. Yuxuda bir çoban iti bəslədiyini görmək, düşmənlər varsa özündən çəkindiklərini, yaxud ev xalqının özü haqqında böyük saygilar olduğuna işarədir.Bir ev iti olmasına və bağçasında və ya prospektdə gezdirdigini görmək, o kimsənin kefinə düşkün və mərhəmətli bir adam olduğuna dəlalət edər. Ov iti bəsləyən kimsə, nümayişi sevən bir adam olaraq təyin olunar. Küçədə sürü halında havlayarak gedən itləri görən, içində bəslədiyi bütün istəklərinə qovuşar. Yuxusunda özünün birdən-birə bir it olduğunu görmək, onun başqalarına qarşı çox qürurlu və çox məğrur davrandığına işarədir. Əvvəlcə it olduğu halda, birdən-birə insan olduğunu görmək, tövbə və istiğfar etməyə və Allahin qadağan etdiyi hər şeydən əl ətək çəkməsi tələb dəlalət edər. Yuxusunda bir iti kəsərək onun ətini yediyini görən kimsə, düsmanindan üstün olar, lakin əlinə haram mal keçər.Bəzək iti bəsləmək, yoldaşıyla arasının yaxşı olmadığına işarədir. Yuxusunda bir bəzək itini qucağında daşıdığını görmək, yoldaşına xəyanət etdiyinə dəlalət edər. Yuxusunda it südü içdiyini görmək, azılı bir düşməni olduğuna və ondan çəkindiyini dəlalət edər. Itini tasmasindan tutaraq, zorla çəkib apardığını görmək, özünə kömək üçün bəzi kəslərin basvuracagina işarədir. Bəzilərinə görə; yuxuda it görmək, düşmənçiliyindən belə yaxşılıq və şəfqət olan biri ilə; xarici it görmək isə, xasiyyətsiz və sonunda bəla olacaq bir qadınla təbir olunur. Qara it bir zənci düşmənə, ağ it digər düşmənlərə şərh olunar, yuxusunda bir itin üzərinə havladigini görən sonsuz, qorxaq bir düşməndən pis bir söz eşidir və ona qarşı kinli olarlar. İtin özünü isirdigini görən, düsmanindan pis bir rəftar görər.İtin Agzinin suyundan paltarının pislendigini görən, düsmanindan eşidəcəyi sözdən ötəri kədərlənər. Paltarını bir itin yirttigini görmək, işlərində əskiklik olduğuna; it əti düşmən malına, o ətdən yemək, düşmənə üstün gəlməyə dəlalət edər. Kirmaniye görə; yuxusunda bir iti başqa bir itin Üzərinə hücum görən, düsmanindan xilas olmaq üçün başqa bir düşmənini onun üzərinə yollar. İti çörək dogradigini görənin ruzinin bol olar. Yatmaqda olan bir iti başı altına yastıq kimi qoyduğunu görmək, içlərində əhəmiyyətsiz çətinliklər olacagina və düşmənə inandigina dəlalət edər. It südü, qorxu və düşməndən çekinmektir. İtin özündən qaçdığını görmək, düşmənin özündən qaçıb qarşısına gəlməkdən çəkindiyini işarədir. Ismail əl-əsasa görə; yuxuda ov iti ilə avlandigini görən, düşmən olduğu irəli sürülən bir adamdan mənfəət görər. Ov itinin əti, miras ilə təbir olunur. Bir ov itini yarimdan kovdugunu görən, fayda görəcəyi bir düşmənini uzaqlaşdırar. Yuxuda it görmək iki şəkildə təbir olunar: Sahibi olduğu xidmətçilər, məğlub etdiyi düşməni.Zərərli it, yuxu sahibi üçün zərər verəcək düşmən; oynamaq və əylənmək üçün bəslənən bəzək iti, dad almaqla, sevgi və sevinclə şərh olunar. Yuxusunda bir it satın aldığını və ya özünə hədiyyə edildiyini görmək, aliment barəsində akrabasindan bəziləri ilə aralarında dolanışıqsızlıq və ayrilik olub, sonradan hamısının keçəcəyinə dəlalət edər. Yatagina, və ya yemək qabına, yaxud əşyasından birinə itin isedigini görmək, arvadı ilə bir yabanci kişinin və ya əri ilə bir yabanci qadının qeyri qanuni əlaqədə olduğuna işarədir. Bir itin özünə hücum görmək, başqası üçün pis söz söyləyən bir adama dəlildir. Yuxuda it görmək dörd şəkildə təbir olunar: Alçaq bir düşmən, tamahkar bir adam, çirkin bir xidmətçi, cahil bir adam. Bəzi şərhçilər; yuxuda qara bir itin uludugunu görmək, xəstəliyə dəlalət edər. Çünki bu dəfələrlə təcrübə edilmişdir, deyərlər. Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda it görmək günah işləməkdə cəsarətli, zövq və sefaya düşkün bir kimsəyə işarədir. Eger it ürürse o adi kimsənin həddi asaraq pis və tamahkar olduğuna işarədir. Bir kimsə yuxuda özünü bir it isirdigini və ya tirmaladigini görsə, o kimsəyə hiss etdiyi acı qədər düsmanindan bir zara çatar.Bəzən yuxu sahibi xəstələnər. Bir kimsə yuxuda bir itin özünün paltarını yirttigini görsə, onu ağılsız bir adam qeybət edər. Dişi it, inadçı və pis bir qövm və qəbiləyə mənsub adi bir qadındır. It balası, sevimli bir uşaqdır. İt zövq və sefaya düşkün bir kimsədir. Yuxuda çoban itinə malik olmaq, yuxu sahibinə bir dünyada əldə edəcəyi menfaata işarədir. Ev iti, zalım bir düşməndir. Səltənət və məmurluğa layiq olan bir kimsə yuxuda təzim itini görsə, bir vilayətə vali olar. Təzim iti qüvvətli, ancaq Vicdansiz adi bir kimsədir. Yuxuda bir it aldığını görən kimsə, hizmetçilerle yoldaşlıq və söhbət edər və asin dərəcədə sevər. Bir kimsə, itin özünü isirdigini görsə, o kimsəyə bir xidmətçi və ya bir dost və dost tərəfindən bir sikinti və müsibət çatar. Itlərlə birlikdə havladigini görən kimsə, arzusuna çatar. Itləri öldürdüyünü görən kimsə, düşməninə qalib gəlir. Bir kimsə yuxuda ov itlərinin ova çıxdıqlarını görsə bu yuxu bütün insanlar haqqında xeyirdir və insanin edəcəyi bir hərəkət və hərəkətə işarədir. Ov itlərinin ovdan döndüklərini görsə, işsizliyin işarədir. Ov itlərinin şəhərə girdiklərini görməkdə belədir. Evi qoruyan itlər adamın xanımının, əşya və evini qorumağa, qadın üçün, xəstəliyinin artmasına, zərərə və bəzi əşyasının getməsinə işarədir. Eger xarici ev itlərinin ürüdüklerini görsə pis kəslərdən çatacaq zərər və hiyləyə işarədir.Ev itlərinin xəstə olduqlarını görsə xəstəliyə, zərərə və evin bəzi əşyalarının getməsinə işarədir. İtlər, təhlükəsizlik qüvvələrinin uşaq və köməkçisinin təbir edilər. İt zəif bir düşmən və xəsis bir adamdır. Yuxuda özünə bir itin ürüdügünü görən kimsə, Vicdansiz bir adamdan hoslanmiyacagi bir söz eşidərlər. Yuxuda it əti yediyini görən kimsə, düşməninə qalib gəlir və düsmanindan əlinə mal keçər. İt gözətçiyə və bidət sahibi bir kimsəyə işarədir. Yuxuda it südü içmək, qorxuya işarədir. It, cavan və ya qapıda israr edən bir dilənçiyə işarədir. Bəzən də it, onun sahibinə olan sədaqətinin çoxluğundan sahibinin malini qoruyub xaricilər dəf etməklə birlikdə, nəfsin perisanhgma, məskənət və alçaq bir kimsəyə işarədir. Bəzən də it biriktirmekle birlikdə dünya üçün çoxca həris olub və yaltakçilik etməyə işarədir. Bütün itlər dünya əhlinə işarədir. Ov iti, izzət, ucalıq və ruzidir. Çoban iti, xanımı, çolukçocugu və qonşusu haqqında qısqanc yaxşı bir qonşudur. Yuxuda itlə söhbət etmək "Əshabi-i Kəhf" in məşhur kissasina bianen gizlənməyə işarədir. Dişi it nəsli çox və ərini qoruyan bir qadına işarədir. Bəzən it, Allah (CC) in rəhmətindən ümiünl kəsməyə və yalanciliGa işarədir,Düşməniniz olduğuna işarədir. Əgər it sevimli və əlinizi yalıyorsa, şansınızın açıq olacağına işarədir. Havlayan bir it, yaxın dostlarınızın tövsiyələrini nəzərə almanız lazım işarəsidir.

45 yorum:

 1. superdi hamisi:yuxumda bir it olur balaaca birde onun sican boyda baalari 20 deenee mn yolnn gedirem coxu mawinin altinda qalir olur sonra avtobusa minirem daha sonra bala istlerden couxnu yene olduyunu amma ana itin sag qaldigini ve mnim onu qucaigima aldigimi gorureancaq ana it cox bala ca idid

  YanıtlaSil
 2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 3. men ev iti gormusdum balaca onu yoz maq istedim isteyimede nail oldum cox sag olun genis yazdıgınızcun

  YanıtlaSil
 4. ya men yuxuda gorurem ki yixilmisam it ustume -ustume gelir bu cox pis seydi.hem bir kardesimiz yorumlarda demisdiki bunlara inanmayin dogru deyir vallah duz deyir qurban olum allaha orda yazilanlarin hamizi sehvdi menim bu sozlerimi bilirem ki normal adam basa dusecen anormali bilmirem

  YanıtlaSil
 5. ya menim sinif yoldasim. ruslan biraz anormaldi yeni yuxu gordu gordiki zengin olur maniyak buna inandi buna inanmaq olar burdan kizlara sesleniyorum ama cox simpatizim oglandi haaaaa

  YanıtlaSil
 6. kardesim bilmek olar bu oglan kim

  YanıtlaSil
 7. men yuxumda gorurem ki it menim dalimca qacir demeli cox dusmenim var onda baya 'rakibler'im var baya

  YanıtlaSil
 8. Bes İtler hecne elemirse durub baxirsa?

  YanıtlaSil
 9. kardesim durub baxirsa onda demeli vazborkuya gozduyen var seni

  YanıtlaSil
 10. Məndə tez tez it görrəm görrəmki ustumə cumur mən qaciram :'(

  YanıtlaSil
 11. it gormuwdum yaxwi cixmadi heccccc ayagimi diwleyirdi seher seher kefim pozuldu

  YanıtlaSil
 12. Bes iti qucaqindan atirsansa nece?

  YanıtlaSil
 13. men yuxuda goruremki menim itim reksi hamini disleyir bir dene menden basqa eli bilirki hami menim dusmenimdi xais eliyirem cavab yazin

  YanıtlaSil
 14. Yuxuda ozumun ite qisqirmagini gormusdum bes onda.....:)))))

  YanıtlaSil
 15. Yuxunda oz itimi gormuwem onda?))

  YanıtlaSil
 16. Onda cooooooxxxx piissss

  YanıtlaSil
 17. Yuxuda it menim yanimda yatmisdi

  YanıtlaSil
 18. Salam men yuxuda it gormiwem.Gorurem soyuducuda neyse yeyirler.Sesimi ewidib dehwet qorxurlar.sora soyuducuya baxiram qapisi it qanidir.usteliyde qolumda it qani olur.ama bir geribe iy gelir qannan.Bu neye iwaredir?

  YanıtlaSil
 19. Yuxuda itler qacir arxamca hururler tutmag isdeyirler

  YanıtlaSil
 20. Yuxuda itler qacir arxamca hururler tutmag isdeyirler

  YanıtlaSil
 21. Yuxuda itler qacir arxamca hururler tutmag isdeyirler

  YanıtlaSil
 22. Mən iki küçüy saxlayırdım biraz olarki oları itirmişəm ya özləri qaçıb amma böyük ehtimalla oqurlayıblar!yuxudada həmən iki balaca iti və başqa dörd balaca yaxşı sortlu itlər görüb sevinmişdim.amma həmən axşamda naçalnikimnən aramızda xoşa gəlməz söhbətlər olmuşdu!bu nə anlam verir görəsən?

  YanıtlaSil
 23. ALLAH xeyr eylesin INSHALLAH yuxuda ipi elimde olan bir avcarka ile yol gedirdim birden iki dene yeke vehsi avcarka bize hucum eledi bir elimdede yeke taxta parcasi var idi o taxta parcasi ile hucum eliyen itleri pis doydum ((

  Menasini bilen varsa yazsin zehmet olmasa

  YanıtlaSil
 24. Yuxuda 3 it mene baxib gulurdu kim yoza biler xais edirem

  YanıtlaSil
 25. Yuxuda 3 it mene baxib gulurdu kim yoza biler xais edirem

  YanıtlaSil
 26. yuxuda kuce itlerine yazigim gelib onlara yemek verirdimama bilmirdim ki yozumu bele cixacaq qanim qaraldi yaman(((((

  YanıtlaSil
 27. Yuxuda qara itin uşaqları qovaladığını mənasını başa düşmədim

  YanıtlaSil
 28. Yuxuda gorurem yol gedirem ozumde hamileyem guya yolu saga donende goruren bir aglj qarali it cixib hyndure uluyur.heleki uwagmiz olmuyub.bu neye iwaredir xaiw edirem cavab yaazin

  YanıtlaSil
 29. Men iti yaw oldugunu ve uwuduyuynu gorurem ona prstina ustune ortub onu qucaglayiram ve tekrar oz ueerine qoyuram sonra onu 1 eve apariram balac it fotmasin alir 1 adamla it uste mubahise edrem awagi duwub iti gezdirirem.bu qeder

  YanıtlaSil
 30. Mene bi cavan oglan ag koynekde itdi getirir verir amma oglan uzun gostermir bi oterei uzun gorem amma tanimiram iti mene verb pul almadan uzaglawr mendeiti getrib heyetdeki otaga saliram ver oz ozume derem bu it ev itidi.bu geder
  Xahiw olunur cavab yazasiz🙏

  YanıtlaSil
 31. Mene bi cavan oglan ag koynekde itdi getirir verir amma oglan uzun gostermir bi oterei uzun gorem amma tanimiram iti mene verb pul almadan uzaglawr mendeiti getrib heyetdeki otaga saliram ver oz ozume derem bu it ev itidi.bu geder
  Xahiw olunur cavab yazasiz🙏

  YanıtlaSil
 32. Men yuxuda gorurem ki evvelki sinif yoldawimin qucaginda sapsari bir iti var hundur bir it dilini cixarib baxirdi ora bura mende onlarin yaninnan kecib gedirem yoldawimla yuxu beledi xaiw bilen varsa yazsin cox maraqli bir yuxu idi xaiw bilen varsa yozsunda

  YanıtlaSil
 33. Salam men yuxumda gorurem ki kimse meni cagirir ki gel qan ver mene.bu ne demekdi bilen varsa xahis eliyirem yazin. ..

  YanıtlaSil
 34. Kul itin basina

  YanıtlaSil
 35. mən yuxuda birneçə itin mənim üstümə hücun etdiyini gördüm amma mən təslim olmadım itlərlə savaşdım ancaq itlər mənim üstümə hücum etsədə məni qapa bilmədilər .xahiş edirəm yuxumun mənasını deyəsiz

  YanıtlaSil
 36. Yuxuda it qucaglamag ne demekdir?

  YanıtlaSil
 37. It meni opub bes bu ne demeydi

  YanıtlaSil
 38. Salam.bu yuxunun mənası nədir?
  Mən bir həyətə girdim balaca it balaları gördüm 5,6 dənə olardı dayanıb baxdım sonra ayağımı yerə vurdum ki görüm hansı hürəcək 2si hürdü birindən xoşum gəldi it yiyəsinə dedim bu balaca it balasının birini mənə verərsən erkəyin oda dedi niyədə vermirəm apar dedi ama aparmadım. Bunun mənası nədir bilən varsa dəqiqin zəhmət olmasa mənə deyin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. O demekdir ki.pis dostlar Senden uzaq duracaq Allah qoysa

   Sil
  2. O demekdir ki.pis dostlar Senden uzaq duracaq Allah qoysa

   Sil
 39. Men yuxuda oz itimi gezdirirdim.Birden qabagimiza ag pisik cixdi itim qacdi ustune dayandi.Guya bular sohbet edirmis kimi gulduler axirda itim elini galdirib pisikle sag ollassdi. Men yuxuda lap mutfilm gormuseme bu ne demekdi zehmet olmasa cvb yazin.

  YanıtlaSil
 40. Men yuxuda gorurem ki bir dene it colden it balalarin gorur onlari yemek isteyir iceri girir ana it balalarinin ustinde oturub ana iti agzina alir qiraqa qoyur balalari yrmek isteyir amma men bunu gorurem iti qovuram meni gorub qacir

  YanıtlaSil
 41. Yuxuda balaca kuciyimin dirilib eve gel.eyin gormuwem xaiw edrem yozun

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...