loading...

19 Temmuz 2012 Perşembe

Yuxuda Kitab Gormek

Yuxuda Kitab Görmək


Yuxuda kitab görmək, gücə qovuşacağına və yüksələcəyinə şərh olunar. Orta yaşlı kişilər üçün kitab görmək dəyişik bir təcrübəyə girişileceğine işarə edər. Gənc qadınlar üçün isə bu yuxu iş həyatında müvəffəqiyyətə və yüksəlişə işarədir. Daha yaşlı qadınlar üçün rahatlıq və dinc bir gələcəyə şərh olunar. Adamın həyatının əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcəyinə işarədir. Yuxuda kitab oxumaq, müvəffəqiyyətli olub, yükseleceğinizin işarəsidir.Kitab əgər açıqsa məşhur bir xəbər, bağlı isə, gizli bir xəbərdir.Əgər kitab oğlan əlində olsa, müjdədir. Qadın əlində olsa, sevincli bir iş gözləməkdir. Kitab açıq isə, yuxu sahibinin çəkinməsi lazım olan bir xəbərdir. Kitabını sol tərəfində görən kimsə, etdiyi bir işdən ötəri təqdir edilir və hörmətlə xatırlanır. Sağ tərəfdə görülən kitab ucuzluq və bolluktur. Yuxuda, içində nə olduğu bilinməyən dərili bir kitab görmək, hiylə etməyə, gizli edilən alverə və ya yaşından görə ayıplanan bir qadına işarədir.Kitab görmək, qüvvətlə şərh olunar. Yuxusunda kitab oxuduğunu görən, düşmənlərinə qarşı qüvvətli bir vəziyyətdə olur.Bir rəfə və ya kitaplığa kitablarını dizdiğini görmək, etdiyi içləri daim məlumat və təcrübələrindən faydalanıldığına dəlalət edər. Yuxusunda uşağına bir nağıl kitabı oxuyaraq, onu oyaladığını görmək, müjdəli bir xəbər alaraq sevineceğine işarədir. Qucağında səhifələri oxunmayan və ya üzərində yazı olmayan, balans şəklində bir kitab olduğunu görmək, olduğu bir işdən zərər görəcəyinə, yanında bağlı bir kitab görmək, kısmetinin bağlı olduğuna və qazancının azalacağına; yanında səhifələri açıq bir kitab görmək, riskinin bol və qazancının çox olacağına işarə edər.Güc və qüvvəti, özüylə yaxşı aydın dost və yoldaşa, kədər və kədərdən xilas olmağa, ürəyi və bədəni xəstəliklərdən xilas olmağa, işıqlıq başa, məlumat və hikmətə; səhifələri açıq kitab məşhur xəbərə, bağlı kitab gizli xəbərə, kimin əlində görülsə görülsün, kitab sevincli xəbərə və gözəl inkişaflara, əlində duruluq bir kitab görülməsi vəfat etməyə, sağ əldə yaxud sağ tərəfdə görülən kitab çətinlikdən xilas olmağa, ucuzluğa və bolluq ilə; sol əldəki kitab etdiyi bir işdən peşmanlıq duymaq işarə edər.Bir kimsənin əlindən sağ əllə bir kitab almaq o kimsədən yaxud onun səviyyəsində birindən sevincə səbəb olacaq bir şey almağa, əlində ərəbcə bir kitab, yaxud Müqəddəs Quran olan kimsə əgər inancsız isə kədər və kədərlə birlikdə alçaq olmağa; bu cür bir kitab Müsəlman kimsənin əlində olsa ya da o müsəlman bu cür bir kitabı oxusa xeyr və yaxşılığa, sevinc və istiqamət düzlüyündə, farsca kitab kədər və kədərə, göydən kitab endiyini görmək, məzmunu və xəbərləri xeyr isə xeyir, şər isə pisliyə, göydən enən kitab Qurani-Kərimə və onun hökmlərinə, məzmunu bilinməyən dərili kitab gizli edilən alverə, iş və sənətində hiylə etməyə, dörd ilahi kitab görmək elmə, hidayətə, doğru xəbərlərə, şahidliyə və özlərinə tabe olub hidayətə çatılan imamlara dəlalət edər.Əlində bir xarici dillə yazılmış və özü dili bilmədiyi üçün okuyamadığı bir kitab olduğunu görmək, bir yerdən pis bir xəbər nail olacaq və bu xəbərin səbəbinin nə olduğunu anlamadığına işarədir, bir kitabçıda kitab satan aldığını görmək, elm sahibi bir adamdan dünya və axirət haqqında bir çox yeni şeylər öyrənəcəyindən şərh olunar. Yuxusunda özünə verilən və ya saatın aldığı bir kitabi yittiğini görmək, xalq tərəfindən pis bir adam olaraq tanındığına, bir kitabi yandırdığını görmək, işlərinin sui gedəcəyinə, və dolanışığının daralacağına dəlalət edər.Əlində ağ dərili bir kitab görmək, feraha çıxacağına; mavi rəngli kitab görmək, bir istə ümid bəslədiyinə; yaşıl rəngli kitab dini inancının qüvvətinə; qırmızı dərili kitab görmək, əyləncəyə düşkün biri olduğuna; qara rəngli bir kitab olduğunu görmək, ev xalqından birinin ölümünə, sari rəngli kitab görmək, xəstəliyə dəlalət edər. Bəzi şərhçilər kitabi yoldaşla yozurlar. Bir kitabi olduğunu görmək, əgər okuyabileceği bir dillə yazıldığı halda, yaxşı bir yoldaşa; bilmədiyi xarici bir dillə yazıldığı halda, pis bir yoldaşa işarədir, Özünə göydən bir kitab endiyini görmək, Allah (CC) yolunda olduğuna dəlalət edər. Yuxuda əlində təfsir kitabı görmək, işlərinin düzlüyündə, təfsir oxuduğunu görmək, çətinliklərin həll ediləcəyini, əlində fəqih kitabi görmək, dövlət başçısının yanında və ya ona yaxın olub sözünün keçdiyinə dəlalət edər.Əlində dini bir kitab olub onu oxuduğunu görmək, din mövzusunda məlumat sahibi olduğuna; dünyadan əlini çəkib axirət üçün çalışdığına, dua və xütbə kitabi oxuduğunu görmək, duasının qəbul olunacağına; istədiyi şeylərə qovuşacağına; tarixi hekayə oxuduğunu görmək, xalq tərəfindən ona pis gözlə bakıldığına; tip kitabi oxuduğunu görmək, pozulan işlərinin düzələcəyinə, yıldızlama kitabları oxuduğunu görmək, dünya işləri ilə uğraştığına, həndəsə (həndəsə) kitabları oxumaq xalq arasında Şöhrət sahibi olduğuna; hesab (riyaziyyat) kitabları oxumaq dünya və pul işləriylə məşğul olmağa dəlildir. Açılıb, içlərində nə olduğu bilinməyən dərili kitablar görmək, mənfəət ilə şərh olunar, Nəyə dair olduqları bilinir isə. şərhləri yuxarıda yazdıqlarımı kimidir.Oyanıq ikən məqbul olmayan bir hal olmadığı, yəni kitabları cırmaq və ya yandırmaq və ya çirklətmək kimi bir şey edilmədiyi halda, dərili kitab görmək hacirdir. Bir çox kitab yığmaq elm sahibi olmağa işarədir. Əgər bu yığdığı kitabları oxuyursunuzsa, bu işarə həqiqət olar. Əgər oxumadan. yalnız yığırsa və kitablar dəri halında Eləcə qalırsa. məlumatı əsassız deməkdir. Bir kitabi öz əliylə ciltlediğini görmək, bir adama yaxşılıq etdiyinə dəlalət edər. Bir başqa rəvayətə görəndə: Yuxuda kitab görmək, qüvvətdir. Bundan ötərin əlində bir kitab olduğunu görən kimsə, qüvvətə çatar. Kitab əgər açıqsa məşhur bir xəbər, bağlı isə, gizil bir xəbərdir.Əgər kitab oğlan əlində olsa, müjdədir. Qadın əlində olsa, sevincli bir işi gözləməkdir. Kitab açıq, qadın Örtülü isə. yuxu sahibinə çəkinməsi əmr etdiyi bir xəbərdir. Əgər qadın qoxu sürünmüş gözəl bir qadınsa, özünə tərif olan bir xəbərə işarədir. Yuxuda əlində dayanılmış bir kitab olduğunu görən kimsə, yaxında ölər. Yuxuda Müsəlmanların liderindən bir yazı aldığını görən kimsə, dövlət, səltənət və qibtə ediləcək bir nemətə çatar. Özüylə bir kimsə arasında münaqişə və düşmənlik və ya arvadı bir işi olan kimsə kitabın sağ tərəfində görsə, o kimsənin dəlil və şahid gətirəcəyinə işarədir. Əgər yuxunu görən əzab və silkinti içində isə, xilas işarədir.Əgər yuxunu görən bir şeydən ötərin kədərli isə və ya vətənində deyil, onun işinin kolaylaşacağına və tez ailəsinə dönəcəyinə işarədir. Kitabın sol tərəfində görən kimsə, etdiyi bir işinə peşman olar. Sağ tərəfdə görülən kitab ucuzluq və bolluq bir ilə işarədir. Bir kimsədən bir adam yuxuda sağ əliylə bir kitab alsa, o adam o kimsədən və ya onun tərəf moda çox sevdiyi bir şey alır. Əlində Quran-i Kərim və ya ərəbcə bir kitab olduğunu görən kimsə, kədər, kədər və çətinliyə düşər. Bir kimsə bir kitabi yittiğini və kəsdiyini görsə, o kimsənin kədər və kədəri gedər və xeyirə nail olar. Əlində farsca bir kitab olduğunu görən kimsəyə silkinti və şiddət isabət edər. Bir kimsə yuxuda göydən özünə bir kitab indiğinle görsə, o kimsənin o kitabdan anlayışı və ya onun göydən endiyində xatirinə gələn şeylə təbir edilər.Əgər ondan anladığı və ya xatirinə gələn şey xeyrsə xeyirlə, şərsə, ser ilə təbir edilər. Bəzən kitab adamın özüylə yaxşı razılaşan yoldaşına, bəzən də hüzn və kədərdən xilas olmağa və xəstəlikdən yaxşılaşmağa işarədir. içində nə olduğu bilinməyən dərili bir kitabi görmək, peşəsində hiylə etməyə, gizli edilən asıverişe və ya yaşından ötərin ayıplanan bir qadına işarədir.Yuxuda kitab görmək, gücə qovuşacağına və yüksələcəyinə şərh olunar. Orta yaşlı kişilər üçün kitab görmək dəyişik bir təcrübəyə girişileceğine işarə edər. Gənc qadınlar üçün isə bu yuxu iş həyatında müvəffəqiyyətə və yüksəlişə işarədir. Daha yaşlı qadınlar üçün rahatlıq və dinc bir gələcəyə şərh olunar. Müvəffəqiyyətli olub, yükseleceğinizin işarəsidir. Hər kəsin təqdirini qazanıb yüksələcəksiniz.Yuxuda kitab görmək, qüvvətdir. Buna görə əlində bir kitab olduğunu görən kimsə, qüvvətə çatar. Özüylə bir kimsə arasında münaqişə və düşmənlik və ya qarışıq bir işi olan, kitabı sağ tərəfində görsə, o kimsənin dəlil və şahid gətirəcəyinə işarədir. Əgər yuxunu görən əzab və çətinlik içində isə, xilas şərh olunar. Əgər yuxunu görən bir şeydən ötəri kədərli isə və ya vətənində deyil, onun işinin kolaylaşacağına və tez ailəsinə dönəcəyinə yorular.   Bəzi şərhçilər, yuxuda möhürlü bir məktub göndərən kimsə bir xeyirə və böyük bir rütbəyə və ya məmurluğa qovuşar. Ona yaxın və uzaq olanlar ona itaət edər. Əgər bu yuxunu görən bir qadınla evlənmək istəyirsə, onunla evlənir.Məktubun möhürlü olması, işi araşdırmaqdır, dedilər.  Bir kimsə yuxuda göydən özünə bir kitab endiyini görsə, o kimsənin o kitabdan anladığı və ya xatırladığı şey xeyrsə, xeyirlə; şərsə, şər ilə şərh olunar.  Bəzən kitab adamın özüylə yaxşı razılaşan yoldaşına, bəzən də hüzn və kədərdən xilas olmağa və xəstəlikdən yaxşılaşmağa işarədir.  Yuxuda kitabça görmək, hüzn və kədərdən xilas olmağa, müşkül şeyləri həll etməyə və qəribə xəbərlərə vəqf olmağa, zabitləri evləndirməyə və ya günahkar bir kimsənin tövbə etməsinə işarədir. Adamın yuxuda kitab görməsi, qüvvət və qüdrətə dəlalət edər. Bu səbəblə yuxuda əlində bir kitab olduğunu görən kimsə, qüvvətə, şərəfə və rütbəyə çatar.Yuxuda kitab görmək: Elm, Hikmət, Miras, Əmanət, Halal ruzi, Hökm, Qüvvət. Yuxuda əlində fiqh kitabları olduğunu görmək, xeyirli yola zəli etməyə, onlarıoxuduğunu görmək, İlahi əmrlərə tabe olmağa və pisliklərdən çəkinməyə dəlalət edər. Yuxuda əlində duruluq bir kitab görmək, ömrün bitdiyinə və həyat dəftərinin dürüleceğine dəlalət edər. Yuxuda açıq kitab, geniş xəbərə, bağlı kitab, gizli xəbərə işarədir. Kitabı bir kişi uşaq əlində görmək, müjdəyə, xidmətçi əlində görmək, yenə müjdəli bir xəbərə dəlalət edər. Qadın əlində görmək, sevindirici bir işi gözləməyə işarədir.Əgər yuxuda görülən qadın qoxu sürünmüş gözəl bir qadın isə, özünə tərif olan bir xəbərə dəlalət edər. Bir kimsənin yuxuda Müsəlmanlar liderlərindən bir yazı aldığını görməsi, səltənət və qibtə ediləcək bir nemətə dəlalət edər. Yuxuda bir kitabı sağ tərəfində görmək, bolluq, ucuzluq içində keçəcək bir ilə dəlalət edər. Sol tərəfində görmək, edilən işdən peşmanlığa və kədərə dəlalət edər.Yuxuda bir kitabı kəsdiyini və cırıb parçaladığını görmək, hüzn və kədərdən xilas olmağa, fitnə və sərdən xeyirə xərcə dəlalət edər. Bəzi dəfə də yuxuda kitab vermək, adamın özüylə yaxşı razılaşan yoldaşına, kədər və kədərdən xilas olmağa, xəstəliklərdən şəfa tapmağa dəlalət edər.

6 yorum:

 1. yuxuda anam gorub kı menım xınayaxdımdı

  YanıtlaSil
 2. baci senin nisanlandigin buna ne dexli var sen yuxunnan danis eey .Menim qurup yoldasim yuxusunda kitab gorur mene xais etdi ki bax gor bu neye isaredi.Indi bu xeberi ona demek ucun cox sebirsizlenirem

  YanıtlaSil
 3. Men yuxuda Qurani kerim kitabini yerden tapiram ozude cirilmış halda .kitabin uzu bide icinde 2 ..3 vereq qalmış halda .....dostlar bunun menasi nedi bilen var ..varsa zehmet olmasa emailime gondersin mirzeyev959@gmail.com

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yuxuda Qurani Kərimin cırılması yaxşı xəbərə işarə edilmir...

   Sil
 4. Salam men yuxuda gordumki bir kiwi meni oldurmek isdir mende deyiremki Dinim İslam Kitabim Quran oda Qurani kerim kitabni cirir menede deyirki bu ay kecsin yene gelecem. Oruclug ayini deyirdi her halda xaiw bu yuxunu yoza bilen yazsin mene gondersin twk

  YanıtlaSil
 5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...