loading...

23 Temmuz 2012 Pazartesi

Yuxuda Körpü Gormek

Yuxuda Körpü Görmək


Yuxuda körpü görmək bəzi çətinliklərin öhdəsindən gələcəyinizə işarədir. Bir akarsuyun üstündəki körpü çox yaxşıdır. Adamın gələcəyinin çox yaxşı olacağına işarə edər. Körpüdən problemsiz keçmək, bəzi çətinliklərin öhdəsindən gələcəyinizi işarəsidir. Əgər körpü yıkılıyorsa, ətrafınızda düşmənlərin tapıldığının işarəsidir.


Yuxuda körpü igidlik, səltənət, xeyr və murada; dünya həyatına, kədər və çətinliklərdən xilas olmağa; iş bitirən, xeyirxah kimsəyə, doğru yola işarədir.Körpü yuxusu, beş şəkildə şərh olunar; Doğru yol, dürüstlük, keçid, təhlükə və ev əhli. Yuxuda körpü və kəmər görmək, xeyirə dəlalət edər. Bir körpü və ya kəmərin üzərindən keçdiyini görən pula, şöhrətə və hər istəyinə çatar. Bir rəvayətə görə körpü və ya kəmərin üzərindən keçmək, qorxu və narahatlıqdan xilas olmağa işarədir. Bir başqa rəvayətə görəndə: Yuxuda körpü görmək, şübhəyə və dünyaya işarədir.


Bəzən körpü, yoldaşa bəzən də hüzn, kədər və çətinlikləri aradan qaldırmağa işarədir.Körpü görmək, keçidlə şərh olunar. Yuxuda bir körpüdə olduğunu, lakin geçemediğini görmək, sevdiyi halda bir qadınla, qadınsa bir kişilə evlenemeyeceğine, keçdiyini görmək isə, evlənəcəyinə dəlalət edər. Körpüdən keçərkən ortasında olmaq, evliliyinin yürümedigine işarədir.Körpü elmə, hidayətə, insanı dünya bataqlığından qurtaran saleh əməllərə; əza və cəfası sırtlanan kimsəyə, bu məzmunda ana və ataya, yoldaş və dosta; sözündə dayanmağa, zənginliyə yaxud uzun ömürə, Köprüden keçmək muradına çatmağa, xeyirli nəticələrin meydana gəlməsinə dəlalət edər.Daşdan edilmiş bir körpü görmək ailə bağlarının sağlamlığına; taxta bir körpü isə, iğreti bir müqavilə ilə qurulan evliliyə dəlalət edər. Körpü, dünya ilə axirət arasında insanların vəziyyətini müəyyən edən bir keçidlə təbir olunur. Üzərindən kəramətlə düşmədən keçilən körpü, insani düz cənnətin qapısına aparar. Bir rəvayətə görə, körpü, uzun ömrə və ya vədini yerinə gətirməməyə də dəlalət edər. Bir körpüdən keçərkən, ortasında tanımadığı bir adam ilə qarşılaşdığını və onunla danışdığını görmək, gözlədiyi müjdəli bir xəbəri edəcəyinə və ya bir alacağını təhsil edəcəyinə işarədir.Tarixi bir körpüdən keçdiyini görən, murada çatar. Bir neçə gözlü tas bir körpüdən keçmək, doğru yolda olduğuna və Haqq Təala qatında məqbul bir adam sayıldığına dəlalət edər. Körpünü sırat körpüsü ilə kıyaslamaktadır. Bir körpüdən keçərkən, altından su keçmədiyini görmək, günahlarının çox olduğuna və tövbə etməsi lazım olduğuna; körpü altından bol suların arktiğini görmək, böyük savaba nail olduğuna işarədir.Bir körpüdən keçərkən, körpünün yitildiğini lakin özünə bir zərər gəlmədiyini görmək, o yerə bir müsibət və ya xəstəlik və ya sel və yaxud zəlzələ kimi bir fəlakət gələcəyinə, lakin özünün bunlardan bir zərər görmeyeceğine; körpü yitilirken özünün də buyan yuvarlandığını görməsi, o afetten özünə də böyük bir fəlakət gələcəyinə dəlalət edər. Bir körpü etdiyini görmək, böyük bir xeyr işlədiyini; bir körpü edib tamamlayamadığını görmək, ömürünün qısalığına işarədir. Körpünü bir çox ustaların etdiyim, özünün bu yapımak yalnız kömək etdiyini görmək, bir xeyir Dərnəyindən xeyir üçün çalışdığına, və bundan böyük savab qazandığına dəlalət edər. Bir körpünün yanlarında olan dəmir barmaqlıqları rənglədiyini görmək, işində qar və bərəkətin artacağına dəlildir.Yuxuda körpü görmək, doğru yol ilə təbir olunur. Sırat körpüsü də doğru bir yoldur. Bu yolda, heç bir maneəyə qapılmadan gedib keçmək, hidayətə çatmaq deməkdir. Yuxuda körpüyə minmək, heyvana minməyə işarədir. Əgər körpülər kiremitten edilmiş isə, zülm səbəbiylə şəhər xalqının vəziyyətlərinin pozulmasına işarədir. Körpü, zənginliyə, uzun ömrə yaxud xəstəliyə ya da ahdinle yerinə gətirməməyə işarədir. Körpü, insanların özüylə is və ehtiyaclarına çatdıqları lazımlı bir şəxsdir. Körpünü keçdikdən sonra qarsı tərəfdə çatılacaq yer.Hoşlanılmayacak bir yersə, bu yuxuda xeyir yoxdur. Yuxuda padşahların əsərlərindən olan bir körpüdən keçdiyini görən kimsə böyük bir mala çatar və evlənər. Məchul körpü dünyaya işarədir, xüsusilə şəhərlə, şəhərin sahrası arasında olsa. Bəzən körpü, gəmiyə, bəzən də sırat körpüsünə işarədir. Əgər yuxunu görən sərnişin isə, o kimsənin səfərinin nəhayət tapmasına işarədir. Körpünü keçdiyində bolluq, otlu və sulak bir yerə girirsə. o kimsə, mənfəət və mala çatar. Körpünü keçdikdən sonra məscid olan bir yerə keçsə, o kimsə səfərində muradına çatmağa, həccə getməyə, xan və dergah kimi xeyirli yerləri canlandırmağa müvəffəq olar. Yuxuda özünün körpü olduğunu görən kimsə, səltənətə və qüvvətə erişir.Rüyada körpü, doğru yoldur.Bəzən körpü, elm, hidayət, namaz, oruc və dünyanın silkinti və məşəqqətə və axirətin qorxu və əzabından özünü qurtaracaq hər şeyinə işarədir. Bəzən aza və əziyyətə yüklənən qula, yaxud ihtiyaçla qarşılayan qapıçı kimi kimsəyə işarədir. Bəzən də körpü, mal, arvad, ana və ataya işarədir. Hər körpünün təbiri vəziyyətinə görədir. Prospekt üzərindəki körpü asayişin görə səltənət sahibi bir kimsəyə işarədir. Körpü kiçik olsa qapıçı və əsgərin rəislərinə işarədir. Bəzi çətinliklərin öhdəsindən gələcəyinizə işarədir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...