loading...

19 Temmuz 2012 Perşembe

Yuxuda Su Gormek ve İçmek

Yuxuda Su Görmək və İçmək

Yuxuda su görmək, xoş bir həyata və gözəl bir ruziyə şərh olunar. Bir kimsənin yuxuda suyu evində görməsi, səadətə, toplu mala, çox xeyirə və bekarsa evlənməyə şərh olunar.

Suyun çox təmiz görülməsi, qiymətlərin və ruzilərin ucuzluq və bolluğuna və ədalətin yayılmasına şərh olunar. Bir kimsənin özünə bir qədəh içində su verildiyini görməsi, uşağa şərh olunar.


Yuxusunda su içən, gözəl bir həyata qovuşar. Su görmək, saf və aydın olsa, xeyir və mənfəətə, bulanıq olsa, kədərə və dolanışıq darlığına işarədir.

Qədəh içində olan saf suyu içdiyini görən kimsə, uşaq və xanımından xeyirə çatar. Çünki şüşə qadınların cevherindendir. Onun içindəki su isə, ana qarınındakı uşaqdır.

İsti su içdiyini görən kimsəyə, şiddətli bir kədər isabət edər.

Safi bir suya atladığını görən kimsə, tez sevincə çatar.

 

Su istədiyini görən kimsə, insanlar arasında yalan danışmaq surətiylə dedi-qoduçuluq edər.


Axıntısı olmayan su, həbsə şərh olunar.

 
Acı su, acı bir güzarana şərh olunar.


Duzlu su, dolanışığı çətinliyi. Bulanıq və iylənmiş su, haram maldır. Sarı su, xəstəlikdir.


Bulanıq suyun yuxu sahibinin hər hansı bir yerinə axması və ya bir insanın onu içməyi, içən və yuxunu görən kimsə üçün xəstəliyə yakalanmalarına şərh olunar. Bəzi şərhçilər bulanıq su, zalım bir dövlət adamıdır, dedilər.


Yuxuda bulanıq suda guslettiğini və ondan çıxdığını görən kimsə, çətinlik içində isə xilas olar, xəstə isə Allah (CC) şəfa bəxş edər, əgər həbs isə,su təmizləndikdən sonraxilas olar. Duzlu su kədərdir.

 

Yuxuda quyudan qara su çıxarılması yuxu sahibinin evlənəcəyi xeyirsiz bir qadına şərh olunar.

Dəniz və ya çayda su üzərində getdiyini görən kimsənin, təqva və hikmətə şərh sözü də varsa, imanının qüvvətli olmasına şərh olunar. Əgər bu kimi sözlər söyləmirsə, demək, o kimsənin şəkk və şübhə etdiyi bir şeydə əmin olmasına şərh olunar. Bəzi şərhçilər bu yuxunun sahibi, yolun təhlükəli olmasıyla birlikdə Allah (CC) 'a təvəkkül edərək yola çıxart, dedilər.


Yuxuda dərin bir suya düşüb içinə daldığını və dərinliyinə kavuşamadığını görən kimsə, çox dünyalığa çatar və bununla zəngin olar.
Yuxuda saf və aydın bir suya baxdığını və orada üzünü gözəl bir şəkildə gördüyünü görən kimsə, ailəsi, qonşusu və dostları haqqında yaxşılıq edər.

Qab içərisinə su tökdüyünü görən kimsə, bir qadına aliment verir. Əgər suyu özüylə istifadə edilməyən bir yerə dökerse, tökdüyü suyun miqdarın mal məhv edər.


Bir kimsəyə yuxuda bir şəhər və ya bir kəndə suyun çoxca gəldiyini və həddini təcavüz edərək evlərə girdiyini və xana xalqının boğulacaq bir vəziyyətə gəldiyini görsə, o şəhər və kənddə fitnə və ixtilaf meydana gəlir və şərli kəslər həlak olar. Əgər suyu öz evinin bacası üzərində görsə, o kimsəyə tez bir kədər və ya dövlət tərəfindən davamlı bir bəla isabət edər.

Şirin su, halal ruziyə, ürək və elmin gözəlliyinə və ölümə yaxınlaşan bir xəstə üçün yenidən həyata şərh olunar. Bəzən su, subay kişi üçün xanıma, subay qız üçün də ərə şərh olunar.


İsti su görmək, xəstəlik və hüzndür. Ətəyi ilə su daşıdığını görmək, malında və dünya işlərində əskilməsindən dəlalət edər. Bir şüşəni su ilə doldurduğunu və o sudan içdiyini görənin yoldaşı hamilə qalar. Əgər yuxunu görən evli deyilsə, evlənər, ruzisi artar. Birinə pulsuz su verdiyini görən, yaxşılıq edər, bir rəvayətə görə, bir yerdə quruluş etdirər. Əlində mədən bir qab ilə su alıb içdiyini görən, çətinlik və əziyyətə düşər.


Harada olursa olsun, suyun bolluğu xeyirə işarədir. Suyun az olması da xalq üçün salamatlığa işarədir. Bir yerə su töküldüyünü görmək, o yerdə feyz və bərəkətə dəlalət edər. Evində, hər nə şəkildə olursa olsun, saf və aydın su olduğunu görmək, yaxşı və xoşbəxt bir həyata, geniş ruziyə, bulanıq su görmək, zərərə, dolanışıq çətinliyinə dəlildir. Özünü su içində görən, çətin bir işlə məşğul olar. Paltarı ilə suya girdiyini lakin paltarının islandığını görənin din qüvvəsi yerindədir, sağlamlığı yaxşıdır və bütün işləri düz və yolunda olar.


Evində və ya bostanına su çevirdiyini görən evlənər, üstünə su sıçradığını görən, xeyr və mənfəətə çatar. Əgər bu bulanıq və pis qoxulu isə, şərhi əksinədir.


Bəzi yorumculara görə; suya baxıb içində özünü görən, evinə yaxşılıq və comərdlikdə olur. Suların yerlərə töküldüyünü görən, malından xərcləyər. Körpü və ya kəmər altında suların axdığını görmək, xalqın özlərinə köməkçi olan bir kimsədən xeyr görəcəklərinə işarədir. Bu sudan aldığını görən, belə bir kimsədən xeyir və mənfəət görər. Dənizin suyunu bir tərəfə çevirib axıtdığını görən, dinsiz bir kimsədən mal əldə edər.


Suyu axıdan bir qabda-məsələn kalbur və ya süzgəc kimi-su saxlamaq istədiyini görən, özünə faydası olmayan bir işə bağlanar. Bir çox qablarda görülən sular, içində olduğu qabın cinsinə aid tabirlerdeki kimi şərh olunar. Hər hansı bir şey içində su saxlamaq, uzun ömür dəlalət edər. O sudan xərclədiyi ömürünün keçəni, qalanı isə ömürünün geri qalanının. Əgər bütün suyu içərsə əcəli gəlmiş deməkdir. Hər nə şeydən olursa olsun, dərman ilə və ya sıxaraq çıxarılan meyvə və ya tərəvəz suları ruzi və mənfəət ilə şərh olunar. Adamın yuxuda su görməsi, gözəl bir ruziyə, xoş və şirin bir həyata dəlalət edər. Çünki hər şey sudan yaradılmışdır.
Yuxuda çox təmiz və aydın bir su görmək və ondan içmək, ruzinin bolluğuna, qiymətlərin ucuzluğuna və ədalətin yer üzünə yayılmasına dəlalət edər.Yuxuda safı və aydın bir suya atladığını və o su içində üzdüyünü görmək, çox tez çatacaq bir sevincə dəlalət edər.


Yuxuda hər hansı şəkildə axsa aksin, su görmək, ruzi, dolanışıq, rahat, təmizlik, mənfəət, nemət, səfa, ölüm, kədər, uşaq, ədalət, fitnə, qənimət, toplu mal, ucuzluq ilə təbir olunur. Yuxuda su görmək, həyatdır. Bir qatının özünə su verdiyini görən, xalq arasında yalançı olaraq tanınar. Durğun su şərhdə axan sudan daha zərifdir. Bir rəvayətə görə, durğun su, həbsə işarədir, Durğun bir suya düşdüyünü görən, həbsə girər. Duzlu su kədər; bulanıq su dolanışıq dar liqanın. Evində qara su görmək, evin yıxılacağına, bu sudan içmək, gözlərinin kor olacağına təbir olunur İylənmiş su haram mala, sari su şiddətli xəstəliyə işarədir. Suyun yerdə itdiyini görmək, məmur və ya işçi olanlar üçün tutduğu vəzifədən çıxmağa; başqaları üçün isə yardım almaq yaşamağa şərh olunar. Çox isti su görmək, dövlət böyükləri üçün kədər və çətinliyə dəlalət edər. İsti su görmək, xəstəlik və hüzndür.


Ətəyi ilə su asidiğini görmək, malında və dünya işlərində əskilməsindən dəlalət edər. Bir siseyim su ilə doldurduğunu və o sudan içdiyini görənin yoldaşı hamilə qalar; Əgər şüşə qırılsa, doğumda təmizlənsin ölərək uşağı yasar. Əgər yuxunu görən evli deyilsə, evlənər riski artar. Birinə pulsuz su verdiyini görən yaxşılıq edər, bir rəvayətə görə, bir yerdə quruluş etdirər. Əlində mədən bir qab ilə su alıb içdiyini görən, silkinti və əziyyətə düşər. Harada otursa olsun, suyun bolluğu xeyirə təbir olunur. Suyun az olması da xalq üçün salamatlığa işarədir. Bir yerə su töküldüyünü görmək, o yerdə feyz, və bərəkətə dəlalət edər. Evində, hər nə şəkildə olursa olsun, saf və aydın su olduğunu görmək, yaxşı və xoşbəxt bir həyata, geniş ruziyə; bulanıq su görmək, zərərə, dolanışıq silkintisin dəlildir. Özünü su içində görən, çətin bir isle məşğul olar.

Paltarı ilə suya girdiyini lakin paltarın islenmediğini görənin din qüvvəsi yerindədir, sağlamlığı yaxşıdır və bütün içləri düz və yolunda olar. Evinə və ya bostanına su çevirdiyini görən evlənər, üstünə su sıçradığını görən, xeyr və mənfəətə çatar. Əgər bu su bulanıq və pis qoxulu isə, təbiri əksinədir. Yuxuda su görmək, beş şəkildə təbir olunar: Sədaqət, qüvvət, dində çətinlik, böyüklərlə yoldaşlıq. Kadehte özünə su verildiyini görənin uşağı olar. Bir stəkandan saf su içdiyini görmək, yoldaşından və uşaqlarından xeyr görməkdir. Şüşədən su içmək kişi, mədən bir kapitan su içmək isə qadına şərh olunar. Bir stəkandan su içib, suya aldanmadığını görmək, arvadının ona itaət etmədiyinə və əxlaqının bozulduğuna dəlalət edər.


Oyanıq olduğu zaman içdiyindən daha çox su içdiyini görən, uzun ömürlü olar. Içdiyi su saf və aydın isə düşmanından salamatlığa, dolanışığını çətinlikdən xilas olmağa işarədir. Suda əl yumaq, malında qənaətə dəlildir. Bəzi yorumculara görə; suya baxıb içində özünü görən evinə yaxşılıq və comərdlikdə olur. Suların yerlərdə töküldüyünü görən, malından xərcləyər. Körpü və ya kəmər altından suların arktiğini görmək, xalqın özlərinə köməkçi olan bir kimsədən xeyr görəcəklərinə işarədir. Bu sudan aldığını görən, belə bir kimsədən xeyir və mənfəət görər.
Dənizin suyunu bir tərəfə çevirib ağ itələdiyini görən, dinsiz bir kimsədən mal əldə edər. Suyu axıdan bir qabda məsələn kalbur və ya süzgəc kimi su saxlamaq istədiyini görən, özünə faydası olmayan biri isə bağlanar. Bir çox qablarda görülən sular, içində olduğu kabin xaricinə aid tabirlerdeki kimi şərh olunar. Hər hansı bir şey içində su saxlamaq, uzun ömrə dəlalət edər. O sudan xərclədiyi ömürünün keçəni, qalanı isə ömürünün geri qalanının, Əgər bütün suyu içərsə, əcəli gəlmiş deməkdir. Hər nə şeydən olursa olsun, dərman ilə və ya sıxaraq çıxarılan meyvə və ya tərəvəz su ruzi və mənfəət ilə şərh olunar. Yuxuda su görmək, gözəl bir həyat ilə təbir olunur.

Evində su olduğunu görmək, xoşbəxtlik, toplu mal, qənimət və xeyrin çokluğudur. Yuxuda su içmək, düşməndən salamatlıq və yuxu sahibi üçün bərəkətli ilə işarədir. Yuxusunda, oyanıq olduğu zamanki adətindən çox su içdiyini görmək, uzun ömrə dəlalət edər. Bir stəkan su içib doymadığını görmək, yoldaşının ona xəyanət etdiyinə dəlalət edər. Əlini suya soxduğunu görən, mal və mülk arxasında qaçar. Bir küp dolusu saf suyu olduğunu, görən, miras yer. Su tapmaq üçün gəzdiyini görən, xalq arasında yalançılıq və buna buna böhtan ilə günahlandırılar. Durğun su hiss ilə şərh üçün, belə bir suya düşdüyünü görən, həbsə girər. İylənmiş su kasıblıq, dolanışıq darlığı və silkintidir. Acı su, acı həyati çox isti su dolanışığı çətinlik, bulanıq su haram mal; sari su xəstə olaraq təbir olunur. Dərin bir suya düşüb dibinə qədər yuvarlandığını görən, çox zəngin olar. Bir rəvayətə görə, suya düşmək, fərahlıq və sevincdir.


Daşqın və coşğun su əzab və fəsadlıq ilə təbir olunur. Bir yerdə suların daşıb evlərə qədər girdiyini görmək, orada böyük bir qiyamın meydana gələcəyinə, evinin damı üzərindən su arktiğini görmək, dərhal meydana gələcək bir bəlaya dəlalət edər. Bir rəvayətə görə, yuxuda su görmək subay üçün evlənməyə; dul bir qadın üçün ərə, kasıb üçün ruziyə; zəngin üçün malinin artmasına; xəstə üçün yaxşılığa və hər kəs üçün kədər və çətinlikdən xilas olmağa işarədir. Dəsmalını, kisəsində və ya paltarının ətəyində su tas liqasını görmək, malından və asayişinin gedişində gururlandığına dəlildir, yoldaşının hamilə olduğunu və bir şüşə su içdiyini görən kimsə evli isə, bir mirasa, qonub, Soyuq su ilə yuyunduğunu görən xəstə isə yaxşılaşar, kasıbsa zəngin olar, günahkar isə tövbə edər, məhbus isə evakuasiya edilir, borclu isə borcunu ödəyər, bir şeydən qorxursa bu qorxusundan xilas olar.

Bir quyudan su çəkdiyini görən gilə ilə mal qazanar. Dənizin suyu bulanıq olduğu halda, içdiyini görmək hökumət tərəfindən bir çətinliyə uğramağa; dənizin bütün suyunu içdiyini görmək, böyük bir xəstəliyə; susuz ikən su tapıb içdiyini görmək, əkinlərin o il bərəkətli olacağına; suyu əmərək içdiyini görmək kədərə; bir küpten və ya səhəngdən su içdiyini görmək , subay isə evlənəcəyinə; evli isə bir qadından mənfəət görəcəyinə işarədir. Özünü susamamış və su içmək ehtiyacında olmadığını görmək xeyr ilə təbir olunur. Yuxuda özünün susamadığını görən geniş bir güzarana qovuşar. Yuxuda soyuq su içdiyini görən, halal, is əldə edər. İsti su haram mala, şirin su halal və asan qazanılan pula, acı su haram və güc ələ keçən sərvətlə təbir olunur. Su içmək ehtiyacından uzaq olduğunu görmək susuz olduğunu görməkdən xeyirlidir. Bir neçə stəkan su içdiyi halda susuzluğunu keçmədiyini görmək, dünya həyatında son dərəcə tamahkar olduğuna işarədir.

19 yorum:

 1. MEN YUXUDA GORDUM KI,IMTAHANDAYAM,TESTIMIN USTUNE SU TOKULUR..BU NEYE YOZULUR?

  YanıtlaSil
 2. xeyre yozulur :)

  YanıtlaSil
 3. men ya olecem yadaki cetinise girecem. dadaki her sey yaxwi olacaq

  YanıtlaSil
 4. Burada yazılı olanlar yalnız təbir gerçək olmasını gözləyə bilməzsiniz

  YanıtlaSil
 5. men yuxuda suda üzdüyümü gördüm bu ne demekdi

  YanıtlaSil
 6. Men yuxuda bir uşaga su verdim temiz saf ve serin. Daha sonra ozume goturdum hemin stekanda ama icennen sonra gordumki stekan qirilib altdan ve yandan))

  YanıtlaSil
 7. Mən yuxuda qardaşımı suyla islatmışam. O indy əsgərlikdədi. Bu nəyə yozulur?

  YanıtlaSil
 8. Gozel yuxu imis men yuxuda qabda coxlu su icdim ))

  YanıtlaSil
 9. Yuxumda gorurem ki bir marketdeyen, ve wirilti ile su gelir yuxaridan, gedib bawimi tuturam ora, sacim islanir amma paltarlarim islanmir. eve gelirem ki cimim, cimende sacimnan coxlu baliqla tokulur. Aciglamasi nedir goresen?

  YanıtlaSil
 10. Men isdediyim oglandan 4ay bundan evvel ayrilmiwam. Amma yuxuda goruremki butulkada suyu o icir sora qoyur mawina men goturub icirem. Bu ne demeydir?

  YanıtlaSil
 11. Men isdediyim oglandan 4ay bundan evvel ayrilmiwam. Amma yuxuda goruremki butulkada suyu o icir sora qoyur mawina men goturub icirem. Bu ne demeydir?

  YanıtlaSil
 12. Salam . mən yuxumda cox sevdiyim fincanda xalam ogluna su verdim.içdi sonra boş fincani mənə verdi... Xahiş bu yuxumu yozun...

  YanıtlaSil
 13. Salam men yuxuda goruremki denizden vedre ile su gotururem tez tez

  YanıtlaSil
 14. Salam men yuxuda goruremki denizden vedre ile su gotururem tez tez

  YanıtlaSil
 15. Anam yuxuda görüb ki,mən suda boğuluram lakin atam mənə kömək etmir anam da başqalarından kömək istəyir xahiş edirəm bunu yozun

  YanıtlaSil
 16. salam men gormusem ki bakimizin suyu aciram el uzumu yumaqa su yoxdur qurtarb

  YanıtlaSil
 17. salam men gormusem ki bakimizin suyu aciram el uzumu yumaqa su yoxdur qurtarb

  YanıtlaSil
 18. Salam men yuxuda gormusem ki colde yeni heyetde bulaqdan menim anam sevdiğim oglanin anasina bir stekan su verir ( sevdiyim meni sevmir) sonra ise mene deyir ki o qadin yeni sevdiğimin anasi Allah seni qorusun mene coxlu dualar sözler dedi sonra ise anam menede su getirib o suyu basima tokurem bu yuxunun menasini mene tez bir zamanda deye bilersiz xais edirem

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...