loading...

15 Temmuz 2012 Pazar

Yuxuda Süd Gormek

Yuxuda Süd Görmək

Yuxuda süd görmək zəhmətsizcə qazanılan dünyalığa, mala, çox ömrə, hamilə qalmağa, sirləri ortaya çıxmasına, islam uyğun davranmağa,  süd içmək çox xeyirlidir. Xoşbəxtliyin və müvəffəqiyyətin simvolu olan bu yuxu, eyni zamanda sağlam həyatın xəbərçisidir. Süd tökmək, zərərə uğrayacağınız və yaxın yoldaşlarınız üzündən müvəqqəti canınızın sıkılacağı mənasındadır.Süd içmək çox xeyirlidir. Xoşbəxtliyin və müvəffəqiyyətin simvolu olan bu yuxu, eyni zamanda sağlam həyatın xəbərçisidir. Süd tökmək, zərərə uğrayacağınız və yaxın yoldaşlarınız üzündən müvəqqəti canınızın sıkılacağı mənasındadır.Kişi yaxud qadının məməsində süd olduğunu görməsi mal yığmağa; iki məmədən də süd axması talehin açılmasına, İnsan südü bəzən həbsə, əmən və əmizdirən üçün sıkıntıyaa; Bir qadını əmmək mal və qazanca; xəstənin bir qadını əmməsi şəfa tapmağa, Qadının südünü birinə əmizdirməsi, özü üçün zəhmət və sıxıntıya, At südü dövlət dövlət rəhbərliyindən mala yaxud üst səviyyədə birinin sevgisinə, Başqa heyvanların südləri, sağıldığı miqdar qədər gözəl ruziyə, Süd qabı zəngin və bilikli bir kimsəyə, ruziyə; bu qab mis və südü pozan cinsdən olsa malda noksanlığa, Süd sağmaq hiyləyə dəlalət edər. Yuxusunda süd işlədiyini görən bir kişi üçün bu yuxu özünü görməsi, iş həyatında qorxaq davranması və kifayət qədər təcrübəli olmadığı üçün pul itirəcəyini işarədir. Orta yaşlı biri üçün bu yuxu çətin bir işə sahib olduğunu və müvəffəqiyyətli olmaq üçün mübarizə etməsi lazım olduğunu ifadə edər. Yetkin bir qadın üçün isə gözlənilməz və çox xoşbəxt edəcək bir qonağın gələcəyinə şərh olunar.

Yuxuda süd sağdığını görmək, pul qazanacaq yolların tapılacağına işarədir. Süd içmək xoşbəxtliyin və müvəffəqiyyətin işarəsidir. Süd tökmək, yaxın bir yoldaşınızın üzündən zərərə uğrayacağınızı bu vəziyyətə çox üzüleceğinizi ifadə edər.Yuxusunda süd işlədiyini görən bir kişi üçün bu yuxu özünü görməsi, iş həyatında qorxaq davranması və kifayət qədər təcrübəli olmadığı üçün pul itirəcəyini işarədir. Orta yaşlı biri üçün bu yuxu çətin bir işə sahib olduğunu və müvəffəqiyyətli olmaq üçün mübarizə etməsi lazım olduğunu ifadə edər. Yetkin bir qadın üçün isə gözlənilməz və çox xoşbəxt edəcək bir qonağın gələcəyinə şərh olunar. Yuxuda süd sağdığını görmək, pul qazanacaq yolların tapılacağına işarədir. Süd içmək xoşbəxtliyin və müvəffəqiyyətin işarəsidir. Süd tökmək, yaxın bir yoldaşınızın üzündən zərərə uğrayacağınızı bu vəziyyətə çox üzüleceğinizi ifadə edər.Yuxuda süd içmək, çox xeyirlidir. Xoşbəxtliyin və müvəffəqiyyətin işarəsi olan bu yuxu, eyni zamanda sağlam bir həyatın da xəbərçisidir.Halal mal, mülk, qazanc, qismətdir. Subay kəslər üçün evlilik olaraq da şərh olunar.Danyal Əleyhissalama görə; süd, təzə və şirin olsa maliyyən çoxluğuna və dindarliga, mənfi və xarab olsa. noksanina dəlalət, edər. Südün təzə pendir olmasına və yediyini görən, halal mala və ruziyə nail olar.

Bir qadının bir kişi üzərinə süd tökməsi o adamın tutuklanacagina dəlalət edər. Bir heyvan sagdigini və məmədən süd yerinə qan çıxdığını görən hökumətin əmrlərinə zidd hərəkət edər. Eger süd yerinə zəhər çıxarsa, haram mala işarədir. Yerdən su kimi süd kaynadigini və ətrafa yayıldığını görmək, o yer xalqına zülm ediləcəyinə işarədir. Öz məməsindən süd içdiyini görən, öz qazancına; xəyanət edər. Bir qadının məməsindən südün su kimi axdığını görmək, xeyir və nemətin artmasına dəlalət edər. At südü içdiyini görmək, xeyirə və böyüklərə yaxınlaşmağa; qatır südü içmək işlərində çətinliyə; dəvə südü içmək, böyük kisilerin mənfəət gələcəyinə; ceyran südü içmək, ruzi bolluğuna; keçi südü içmək, arvadından gələcək mala; pələng südü içmək, düşmənə galebeye; fil südü içmək , haram mala; mandat südü içmək, ruzi bolluğuna və mal çoxluğuna; eşşək südü içmək, xəstəliyə və iyilesmege; ayi südü içmək zərərə, qorxuya və hüznə; Tavsan südü içmək, alçaq bir qadından bir az xeyir gəlməsinə; donuz südü içmək, ağıl noksanligina və axmaqlığa ; bir rəvayətə görə haram mala və ya müsibətə; tülkü südü içmək hiyləyə dəlalət edər. Bəzilərinə görə; qadın üçün süd verdiyini görmək xeyir və kişi üçün zərərli ola bilər. It südü qorxuya; bir rəvayətə görə şiddətli xəstəliyə; aslan südü böyük bir adam tərəfindən şərəf və mala və düşmənə üstün gəlməyə və məqsədinə çatmağa; çaqqal südü, qohum ilə düşmənlik və döyüşə; inək südü o il din və dünyada xeyir və yüksəlişə; vəhşi mal südü , xəstə olub dərhal iyilesmege; pişik südü, döyüş və düşmənçiliyə; bir rəvayətə görə zəif düsmege və xəstəliyə; qurd südü, qorxuya, yaxud əlindən əhəmiyyətli bir fursatin qaçmasına; qoyun südü, halal mala və dinin qüvvətinə, quş südü muradının tamamile olmasına dəlalət edər. Süd sağmaq, hiyləyə işarədir.

Agiz südü (heyvan doğurar bari sagilan süd) sıxıntıdan sonra ruziyə, və ya haram mala şərh olunar. Bir rəvayətə görə, xeyirsiz bir adamdan yaxşılıq etməsini istəməkdir. Eksimis süd haram mal, yorğunluq, məşəqqət və kədərlə təbir olunur. Yuxusunda xalis südü buraxıb xarab südü içdiyini görən aşağı bir sinif dolanışıq şərtlərinə razi olar. Haram yer və bir rəvayətə görə dinindən sapar. Bir aslan balasına süd içirdiyini görən, hökumətdən xeyir və mənfəət əldə edər. Eti yeyilmez bir heyvani sağmaq xeyir deyil. İnsan südü görmək üç şəkildə təbir olunar: Halal ruzi, övlad maliyyə dolanışığı kədər. Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda süd görmək, İslam fitrətinə işarədir. Süd məşəqqət çəkilmədən əldə edilən maldir. Gərək kişi və gərək xarici bir kimsənin yuxuda məməsində süd olduğunu görməsi, o kimsənin mal biriktirmesine işarədir. Yuxuda iki məməsindən süd axdığını görsə, dünya o kimsəyə yönələr və taleh açılar. Oyanıqkən məmələrindən süd olmayan qadın, yuxuda məmələrindən süd tapıldığını və ya kiçik bir uşağı yaxud kişi bir kimsəni ya da bir qadını verdiyini görsə, gərək əmizdirən və gərəksə əmən kimsənin bəxt və Talihim bağlanmasına işarədir, insan südü, həbs, əmizdirən və əmən kimsə üçün də çətinliyi. Bir kimsə yuxuda övladına içirmek üçün süd satın aldığını görsə, o kimsənin uşağını öz xasiyyət və əxlaqi kimi tərbiyə edəcəyin işarədir. Bəzi tabirciler yuxuda bir qadının sütunu əmdiyini görən kimsə, mal və qazanc əldə edər, dedilər. Bir kimsə yuxuda at südü içdiyini görsə, hökmdar o kimsəyə sevgi bəsləyər və hükümdardan ona bir xeyir çatar. Diger heyvan südləri onlardan sagilan miqdarına gözəl ruzidir.

Süd sağmaq, hiylədir. Yeni doğulmuş dəvənin südü din fitrətinin. Bundan ötəri bir kimsə yeni doğulmuş dəvənin südündən içsə və ya bir yaxud iki ya da üç dəfə emse, o kimsənin yaradıldığı islam fitrətində stabillik etməsinə, namaz qılmasına, oruc tutmasına, zəkat və sədəqə verməsinə işarədir. Süd, içən kimsə üçün halal mal elm və hikmətdir. Sağılmış süd, mülk və maldir. Bəzi tabirciler yuxuda bir dəvə sagdigini və onun sülünden içdiyim görən kimsə, saleh bir qadınla evlənər. Eger o kimsə evli isə, xeyirli kişi bir uşağı olar, dedilər. Yuxuda bir inək sagdigini və sütunu içdiyini görən kimsə, kasıb isə zəngin olar. Qoyun və keçi südü, alinacak vergidir. Yuxuda qoyun südü içdiyini görən kimsə, xeyrə, rahatlığa, sevinc və fərahlığa çatar. Aslan südü onu içən kimsə üçün, mal, düşməninə zəfər tapma və insanlara düşmənlik etməkdir. Kaplan südü, onu içən kimsə üçün, düşmənliyinin ortaya vurmaktir. Qurd südü cinayət, cinayət, şiddətli qorxu və bir istə qüvvətdir. Onu içən kimsə üçün də dolanışığı zərərdir. Bəzi tabirciler, qurd südü, mal və saltanattir, dedilər. Yuxuda qurd südü içdiyini görən kimsə, rəisliyi nail olar və bir şəhər xalqının mallarının zorla və təhkim edərək yer. İtin südü onu içən kimsə üçün şiddətli bir qorxu və zalım bir kimsənin əli ilə erisecegi maldir. Bəzi tabirciler yuxuda itin sütunu içən kimsə, qüdrət və qüvvətə çatar və bir məmləkət əhlinə rəis olar, dedilər. Bəzi tabirciler, vəhşi heyvanların bütününün südləri, dincə şübhəni, dedilər. Çöl eşşəyinin südü, sonradan yaxşılaşacaq bir xəstəlikdir, dedilər. Maralın südü az bir ruzidir. Esek südü, əhəmiyyətsiz bir xəstəlikdir. Yuxuda eşşek sütunu içən kimsə, xeyirə çatar. Pişik südü yüngül bir xəstəlikdir və düşmənlikdir. Bir kimsənin yuxuda bir yerdən süd çıxdığını görməsi, o südün miqdarında o yerdə qan akitilacak bir zülm və fitnənin meydana çıxmasına işarədir. Qoyun südü yaxşı bir maldir. Mal südü, zənginlikdir. Qatır südü, çətinlik, şiddət və müsibətdir, insan südü xəstə üçün onu içdiyi zaman xəstəlikdən şəfa tapmaqdır. İt və pişik südü xəstəlik və ya qorxudur. Yuxuda südü bir şeyə əvəz olaraq verdiyim görən kimsə, yaradılış və fitrətini itirər. Süd mala, çox ömrə, hamilə qalmağa, sirləri ortaya çıxmasına. elmə və Allahi birlemeye işarədir. Xəstə kəslər üçün süd, dərmana, ruziyə heyvana malik olmağa və ya onun xasiyyət və təbiəti ahlaklanmaya işarədir. Mal, qoyun, dəvə və mandat südü, bunların hamısı toplu mala işarədir Bunların qatığı, üzüntüdür. At südü dərd. Tülkü və pişik südü, günat işləməkdir. insan südü, erbabindan başqasına verilməsi doğru olmayan bir əmanətdir.

7 yorum:

 1. salam admin.men yuxuda tanimadigim insanlara sud tokub verirdim.bu nece yozula biler?

  YanıtlaSil
 2. Salam admin... Men evli deyilem. Yuxuda bacimin ogluna siz de meni bagiwlayin Sud emizdirirdim. Bunun menasi nedi? Zehmet olmasa deyerdiniz dee...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Her seyi yuxuya baglamaqda duzgun deyil.

   Sil
 3. Men bu yozmalara inaniram.Allah butun yuxu gorenlerin yuxsun xeyre calasin inseAllah

  YanıtlaSil
 4. Men yuxumda 3 yasli oglumu zorla emizdirirem iki dosumdende sud geldiyini gorurem ve oglumu zorla emizdirirem ve sora oglumun qarin agrisina dusduyunu gorurem bunun menasi nedir

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...