loading...

8 Mart 2013 Cuma

Yuxuda Bugda Gormek

Yuxuda Buğda Görmək
 
 

Yuxuda buğda görmək; çox tanınmış bir insan olacağınıza işarədir. Buğda çörək Allahın razılığı üçün iş işləməyə, onun yolunda döyüşməyə və çətinliklə birlikdə xeyirli ruziyə, rencber xərməndə buğda qarışdırması bolluğa, buğda satın almaq bərəkətə və nəsil çoxluğuna, buğda əkilən tarladan arpa bitməsi şərh olunar. Adamın göründüyündən Saleh və yaxşı olduğuna, buğdanın yerinə yulaf, çovdar və s. bitməsi gözlənilməz bir vəziyyətin meydana gəlməsinə, buğdanın əkildiyi tarladan acı və yeyilməsi mutat olmayan bir bitkinin çıxması şübhəli mala və faiz yeməyə işarə edər. Taneleri yetkinləşmiş yaşıl sünbül bolluq ilə, sapı üzərində görülən quru sünbül qıtlıq ilə, yaşıl sünbül yemək ibadət etməyə, qurusunu yemək qulluq şüuruna və ibadətlərin həzzinə çatmağa, bir yerdə kütləvi buğda Qızları görmək haqsız qazanılmış dünyalığa, tökülən Qızları yığmaq, varlı birindən yaxşılıq görməyə təbir edilər.

 
Mevsimsiz və yaşıl buğda məhsulu kütləvi ölümlərə, fitnə və qarışıqlığa, yaşıl sünbül biçilmesi gənc ölümünə, quru sünbül biçilmesi yaşlı ölümünə, buğdanı arpa ilə dəyişdirmək, qiymətli olanı dəyərsiz şeylərlə dəyişdirməyə işarə edər. Buğda bazarını və burada satıcı və buğda kütlələrinə görmək, buğdaya ehtiyacı olanlar üçün dolanışıq çətinliyinə, digərləri üçün dünyanın davamı üçün lazımlı say və səyə şərh olunar. Qarışqanın buğda dənələrini bir yerdən çölə çıxardığını görmək, ortaq yaxud başqa birinin malından gizlicə tərəfində keçirdiyinə, qarışqanın bir yerə buğda yığması bereketlenen mala, buğdanın üzərinə bevletmek ya da tüpürmək nemətə nankorluq etməyə dəlalət edir.

Yuxuda evə buğda alınması, dolanışıq zorluğuna, alınan buğdanın məğlub olması isə, maddi qazanca işarədir. Evə buğda almaq, dolanışıq çətinliyinin xəbəridir. Alınan buğdanın məğlub olması isə, pul qazancına işarədir. Bolluq, bərəkət, zənginlikdir.

Yuxuda əkin görmək, bir çox mənalara gəlir. Bunlarda bəzi tabirciler ixtilaf etmişlər. Ümumiyyətlə qəbul edilən və böyük isabət göstərən təfsirlər bunlardır: Yuxuda müəyyən bir yer cinsi və növü məlum və mövsümündə yetişmiş bitkilər, əkin və sairə görmək, övlada dəlalət edir. Bu ekindeki yaxşı və pis hadisələr, bunlara nisbət edilər. Meçhul bir Mahal Qızlar yetişmiş, rəngi saralmış və lakin mevsimsiz əkin görmək, öz əleyhinə hüsumət, bir-birinə muavenet edəcək bir camaatın qarşısında qalacağına, əkini hasat etdiyini görmək, bir camaatın fitnədə həlak olacaqlarına, bir tarlanı qrup hasadını biçtiğini və sonra Harmana nəql etdiyini görmək, ümid eylediğine çatacağına, işlədiyi xeyrin savabını tapacağına dəlalət edir. Biçilmiş əkin arasında gəzdiyini görən əsgərə gedir. Bir tarladakı əkini biçtiğini görmək hərb və düşmənçiliyin, arpa biçtiğini görmək xüsusilə mövsümündə olsa, xeyir və mənfəətə, o ilin ucuzluğuna, əkin yanıq və bənzəri bir hadisə olduğunu görmək, o Mahal qıtlıq husulüne, əgər bu yanan və tələf olan əkin öz maliyyə isə, hökumət tərəfindən zərərə uğrayacağına, bir əkin suladığını görmək, din və dünyasında Nafiz olacaq bir şeyin vukuuna işarədir.
 
Ekin ortasinda bir çay və ya dərə olduğunu görmək yaxşı deyil. Əkinin basaklarını yerlərdə və yaxud heyvan ayaqları altında görmək, yuxu sahibinin zərərinə, əkin sahibi məlum deyilsə zərərin yuxu sahibinə aid olacağına dəlalət edir. Ekin görmək qadınlar ilə təbir olunur. Yuxusunda tarla sürdüyünü görmək, bir qadınla münasibətə, mövsümündə yaşıl əkin görmək, o Mahal ruzi və nemətin bolluğuna, əgər öz mülkündə isə bu nemət və riskin özünə aid olacağına, özün bir əkini olub vaxtında kamala çatmış olduğunu görmək, muradının huşulu ilə məqsədinə ermeğe, əgər mevsimsiz isə aralarında müxalifət və yaxud böyük bir müsibət vukuuna, bir rəvayətə görə, yuxu sahibinin və yaxud əkin sahibi məlum isə onun və ya layiq və akrabasından birinin fücceten vəfatına, yaşıl ekininin quruduğunu görmək, bir müsibət və fəlakətə, öz maliyyə olan düz bir tarlada əkin görmək, zəngin olmağa, o tarlada bir və ya bir neçə ağacı olub bunları suladığını görmək nemət husulüne, vaxtının gayrında əkin biçtiğini görmək, o məkan əhalisi arasında vəba kimi böyük fəlakət vukuuna dəlalət edir. İsmail əl Es as a görə; vaxtında əkin biçtiğini görən, ev amir i ilahiyeyse imtisal edər və tərəf i Bari dən nail i muvaffakı yet olar. Hər nə cinsdən olursa olsun, bir ot biçtiğini görən, əgər xalq arasında məqbul cür isə xeyrə və əgər məqbul cür deyilsə şərə uğrayar. Tarlaya toxum əkdiyini görən, şərəf və mənzilinə çatar. Yuxuda buğda əkdiyini görən razılığı Bari ye müvafiq bir is işlər.
 
 
Buğda əkdiyini və bunun gözəl bitdiyini görmək, zahirinin batınından ha yerli və yaxşı olduğuna, arpa əkdiyini və gözəl məhsul verdiyini gör meşk, hatminin zahirdən yaxşı olduğuna dəlalət edər. Yuxuda sabi üzərində yaşıl basak görmək bərəkətli ilə və quru basak görmək feyz və bərəkətin azlığına, əlində bir dəstə basak görmək yaxud anbardan və ya bir qabda Qızlar görmək, başqasının ticarətindən əlinə mal geçmeğe, başqasının qazancını basak yığmaq az və davamlı pul qazanmağa, mövsümünün məqsəd rinada lakin Qızlar saralmış olduğu halda əkin biçmək, qoca lain vəfatına, Qızlar sarı isə geçlerin vəfatına, bir yataqda dənələriylə birlikdə bir buğda başağı görmək, zevcesinin hamilə qala cağına işarədir. Yuxuda tütün çörək xarici bir məmləkətdən ruziyə, Düyü əlavə meşk mal və şöhrət istihsali üçün cehit və səyə, hububat Ziraat razılıq və bərəkətə və halal mal üçün işə dəlalət edir. Bəziləri hububat-ci ilin oktyabrında bunun əksinə şərh eylemişlerdir. Bunda yuxu sa. Hizbinin halı nəzərə alınır. Bir rəvayətə görə bütün əkinlər hacirdir, Samani da halal mal dire. Yerdə nə olduqları müəyyən olmayan bir çox otlar görmək dində də vamp ilə təbir olunur. Bir qövlə görə, əkin yuxusu yaxud sapları üzərində biçilmemiş otlar insanlar ilə şərh edilir. Bir məkanda əkin yaxud bir cür ot görmək və yaxud ondan yemək xeyir və nemətdir. Onlardan bir şeyi bir yerdən digər bir yerə nəql ruzi tələb səfər etməyə işarədir. Bəziləri də mişler ki: Bir tarlanı ekilmiş və əkini kamala çatmış görən xeyirə çatar. Bir rəvayətə görə, əkin yuxusu xalqın amaline dəlalət edir.
 
Bəzilərinə görə: Vaxtında, öz maliyyə olaraq bilinən əkini olduğunu görən dünya və axirət xeyirinə yəni halal mal və dürüst qazanca nail olar. Hububattan qeyri şeyləri Çörək, xalqa xeyir və faydası olan şeylərdə cehdet və yaxşılıq etməklə təbir olunur. Bir rəvayətə görə bu yuxu zehin qarışıqlığına dəlalət edir. Bir yerdə əkin və ya bir növ ot görmək və ya ondan yemək, ha xeyr və nemətdir. Bir əkin demetini bir yerdən götürüb başqa bir yerə ta sima, ruzi tapmaq üçün ediləcək səfərə işarədir. Bəziləri də mişler ki: Bir tarlanı ekilmiş və çıxan məhsulu də yetkinləşmiş gör meşk, xeyirə dəlalət edər. Bir rəvayətə görə də, əkin görmək insanını əməlinə, yəni işlədiyi savab və günahlara şərh olunar. Ekin yaşıl isə yuxu sahibinin əməli də Saleh (yaxşı), saralmış isə fasid (pis) dür. Mövsümündə öz tarlasına əkdiyi əkini yetkinləşmiş görən, dünən ya və axirət xeyirinə, yəni halal mal və savaba nail olar. Əkilməsi lazım olan bir yerin xaricində başqa yerdə ekilmiş yer görmək, şəriətə zidd bir is etdiyinə işarədir. Bəzilərinə görə, bişirmədən məğlub şeylərin əkilməsi xeyirə, bişirilməyə yenmeyecek olanların əkilməsi isə şərə dəlalət edir. Bir şey əkdiyini və lakin yeşermediğini görmək üç şəkildə təbir olunur: Səhv ədəd, güc is, nəticə alınmayacaq şey. Bir başqa rəvayətə görende: Yuxuda buğda, məşəqqətli meydana gələn şərəfli bir maldır. Buğda saatın aldığını görən kimsə mala, ucuzluğa və bolluğa çatar və onun uşaq-uşağı çox olar.
 
Buğda əkdiyini görən kimsə, Allah in (CC), razılığı olan bir is işlər. Yaşıl basak, ucuzluq və bolluq ilinin. Kök və Qələm üzərindəki quru basak, Qızlar sayı nesebince quraq və qıtlıq illərdir. Yuxuda, əldə və ya bir qab içində yaxud xırman yerində yığılmış görülən Qızlar, sahibi üçün başqasının qazancından isabət edəcək mala, işarə edər. Ziraatçısını və biçende tanıdığı halda tökülən əkin basaklarından yığdığını görən kimsə, əkinçilik sahibindən xeyirə nail olar. Bir yerdə mevsimsiz əkin biçtiğini görsə, o yerdə ölüm, hərb və fitnə meydana çıxar. Biçilən əkin Qızlar sarı olsalar qocaların, yaşıl olsalar gənclərin ölüm və öldürmələrinə işarə edər. Yuxuda, quru buğda yeməkdə xeyir yoxdur. Qurumuş buğda başağı haram maldır. Yuxuda yataq üzərində görülən buğda Hanimin hamiləliyini işarə edər. Bəziləri də, bir şey əkdiyini görən kimsənin xanımı hamilə olar, dedilər. Quru və ya bişmiş buğda yediyini görən kimsəyə istənməyən və naxoş bir şey isabət edər. Yaşıl başaklı buğda yediyini görən, Saleh və ibadət edən bir kimsədir.

3 yorum:

  1. Yuxuda gordum ki toxum atiram ordan tez bir zamanda corek emele gelir boyuk bir sahe corekle dolur

    YanıtlaSil
  2. salam yuxuda bugdani qovurmaq ne demekdi

    YanıtlaSil
  3. Men yuxuda gordumki semeniler var yerde ve men uzanmiwam. Qalxdim yere birde baxdim gordum ekin ekilib butun ayagimin altinda

    YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...