loading...

7 Temmuz 2012 Cumartesi

Yuxuda At Gormək

Yuxuda At Görmək


Bərəkətin və bol qisməti işarəsidir. Sağlam bir ata mindiyinizdə gördünüzsə həyatda çox müvəffəqiyyətli olacağınız və həyatınızın eşqini tapacağınız mənasındadır.
Mövqe və rütbə, səfər və düşmənə qalib gəlməyə dəlalət edər. Quyruğu, yelesi və ayaqları qırmızı olan at dindarlığıdır. At, gözəl evdir. Ağ at düşmənə qalib gəlməyə, Qara at səltənət, ululuq, dövlət və dünyalığa, Subay kısrağa minməsi zadəgan və zenggin bir qadınla evlənməsinə, Ağı qarasına qalib olan at ilə qırmızı Kisra, şən, dindar qadına dəlalət edər. Bir çox ata sahib olan həmkarları və akranları içində sivrilir. Ata minən kimsənin xanımı hamilə isə oğlu olar. Quyruq tükü gur olan at övlad və qohum çoxluğuna, Atın bir tərəfə doğru sıçraması, minən kimsə üçün bir işə ya da düşüncəyə meyl etmək, Mələz at izzət və şərəfə, yüksək rütbəyə yaxud zadəgan bir övlada dəlalət edər. Cüt qanadlı ata minən ya dünyalığa ya da səltənətə qovuşar. Siyahata minən qarşı bir səfərə çıxar.

Öz zəif atını güclü bir atla dəyişdirən pis haldan yaxşı hala; bunun əksi olsa, digər hala düçar olar. Bir atın terkisine minən birinin vəkili olar ya da onun peşə və xislətinə davam etdirər. Bir yaşayış sahəsinə topluca girən başıboş atlar şiddətli yağışdır. Tərk edilmiş yılkı atları dövlət və səltənəti sona çatan insanlara, yaşlı və kasıblara dəlalət edər. At tərsi şərəfli bir kimsədən maldır. Bu tərsi süpürmek, belə bir kimsədən mal əldə etmək, At tərsi üzərində oturmaq qohumları cəhətindən mal əldə etməkdir.

Yuxuda hər hansı bir şəkildə at görmək, yaxşıya işarədir. İş həyatında yüksəlmə, eşq həyatında yaxşı inkişaflar, maddi və mənəvi istəklərin yerinə gəlməsinə işarədir.Yuxuda hər hansı bir şəkildə at görmək, yaxşıya işarədir. İş həyatında yüksəlmə, eşq həyatında yaxşı inkişaflar, maddi və mənəvi istəklərin yerinə gəlməsi deməkdir. Amma ölü at zərərə və yaxın zamanda ölümə; bağlı at mövqeninin değişmemesine; at satmaq döyüşə; at döymək həbsə girileceğine, suda at dedi-qoduya işarədir.Bərəkətin və bol qisməti işarəsidir. Sağlam bir ata mindiyinizdə gördünüzsə həyatda çox müvəffəqiyyətli olacağınız və həyatınızın eşqini tapacağınız mənasındadır.Ata minən bir kimsənin istəyi dərhal yerinə gəlir. At görmək hər cür çətinliyin sona çatacağına, gözəl günlərin başlayacağına işarədir.

Atın öldüyünü görmək isə iş və evlə əlaqədar problemlər yaşanacağına işarə edər.Yuxuda at görmək murattir. Tabirciler atın rənginə görə yuxular yozurlar. Yağız yəni qara at böyüklük və maldir. Kirmani'ye görə: doru rəngli ata mindiyini görmək, qüvvətin çoxluğuna, doru taya mindiyini görmək də zəngin bir qadınla evlənməyə işarədir. Al at dinin qüvvətinə və dövlət tərəfindən veriləcək mal və etibara dəlildir. Yuxusunda al ata mindiyini görən şərəfə çatar lakin bir az kədərlənir. Qula at; xəstəlik ilə təbir olunur. Qula ata mindiyini görən xəstə olar. Eger mindiyi xarici tay isə xəstə və qəmli təbiətli bir qadınla evlənər. "Kir at xeyir və bərəkətdir". Eger mindiyi xarici tay isə gözəl və yaxşı əxlaq sahibi bir qadınla evlənər. Abla yəni dəmiri çirk rəngində bir at görmək şöhrətlə təbir olunur. Yuxusunda dəmiri çirk rəngində ata mindiyini görən xalq arasında xeyirlə ün edər. Dəmiri çirk və alnı akitmali bir heyvanın üzərinə minmək istədiyini görmək, Böyük bir kimsənin işlərinə qarışacağına, dəmiri çirk bir ati olub bunu başqa bir rəngə rənglədiyini görmək xeyirə dəlalət edər. Dəmiri çirk at və at görmək və minmək o biri rənglərdən daha aşağı təbir olunur. Çünki qiymətində digər rənglərdəki heyvanlardan daha ucuz və itibarsizdir. Dəmiri çirk ata minmis olduğunu görən hər işində çətinliyə uğrayar. Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda ata minmək, gerçəkdə ata minən kimsə üçün, şərəfli mərtəbəyə nail olmağa ya da bir səyahətə çıxmağa işarə edər.

Yuxuda taya minmək, subay kimsə üçün, yaxşı və zəngin biri ilə evlilik etməsinə və ya bir ev sahibi olacağına işarədir. Yuxuda gənc və yaxşı bir cins at görmək, yuxu sahibinin iqtidarının artmasına, ruzisinin çoxalmasına ağımtıl boz rəngli bir at görmək, qazanclı işlerin arxasından qaçmağa tünd qırmızı və ya kül rəngində yasli bir at görmək isə, işlerin pozulmasına işarədir. Yuxuda boz rəngli bir ata mindiyini görən kimsə, düşmənlərini məğlub edər. Qara ata mindiyini görən kimsənin şərəf və itiban, mövqesi yüksələr. Kir ata mindiyini görən kimsə qısa müddət içində evlənər. Gems bir ata minmək, yuxu sahibinin istəmədiyi halda birinin əmri altına girib onun əmrlərini etmək məcburiyyətində qalmasına işarədir. Xasiyyətsiz və azgin ata minmək, yuxu sahibinin hiyləgər və yalançı bir kimsə ilə əlaqə qurmasına və bundan ötəri və ondan zərər görməsinə işarə edər.

Eğersiz bir ata minmək, yuxu sahibinin girişdiyi işlərdə müsbət nəticələr əldə edə bilməyəcəyini işarə edər. Yuxuda bir at öldürdüyünü görən kimsə, mal və pula qovuşar. Bir at tərəfindən isirildigini görən kimsə, hər kəs tərəfindən hörmət görər. Ölmüş bir at görən kimsə, şərəf və etibara qovuşar. At əti yediyini görmək, yuxu sahibi üçün yaxşı deyil. Atdan düşdüyünü görən kimsə, pul itkisinə uğrayar ya da saglamligi pozular. Yuxuda at satdığını görən kimsə, ya biri ilə döyüş edər və ya ailə həyatında dolanışıqsızlıqları olar.

Bazardan bir at satın aldığını görən kimsə, əgər memursa, sürətlə qaldıraraq yüksək mövqelərə nail olar. Kişi at iqtidar və gücdür. Xarici at isə, şərəfli bir qadındır. Bir kisraga mindiyini və ya satın aldığını görən kimsə, şərəfli bir qadınla evlənər. Eger yuxu sahibi evli isə, ya da evlənmə niyyətində deyilsə, o zaman böyük bir əraziyə nail olmasına işarə edər. Bir başqa rəvayətə görə isə; Yuxuda yanında at olduğunu görən kimsənin ruzisinin geniş olmasına və düşməninə qalib gəlməsinə dəlalət edər. Ata minməyə layiq olmayan kimsənin yuxuda ata mindiyini görməsi, izzət və mövqe sahibi olmasına dəlalət edər.

Kişi ata mindiyini görən kimsə düsmanindan qorunur. Yuxuda taya mindiyini görsə, o kimsənin gözəl bir uşağı olar. Səmərə vurulmuş bir heyvana mindiyini görən kimsə, nə kasıb, nə də zəngin, orta səviyyəli olaraq yaşar. Subay olan kimsə kisraga mindiyini görsə, xanım, zəngin və əslli bir qadınla evlənər. Zadəgan olan asilsiza nisbətlə şərəflidir. Bəzən də at, gözəl edilmiş evə dəlalət edər. Kir at, düşmənə qalib gəlməkdir. Yelə və quyruğu qırmızı və dörd ayağı sekil san at, təqva və dindir. Bir kimsə, yelesi və quyruğu qara və digər yerləri qırmızı bir ata mindiyini görsə, bəzən raki içər. Çünki xüsusiyyəti edilən at mənasını verən kümeytu sözü, içkinin adlarındandır. Bir kimsə başqasının Afina binse o kimsənin mərtəbəsinə yüksələr. Yaxud o kimsənin adətini işlər, xüsusilə adı çəkilən at məşhur və bilinən at, yuxunu görən də ona minməyə layiq olsa. Kisra at, zövcələri. Təkrar minmə niyyətində olmayaraq xarici atdan endiyini və gəmini çıxardığım görən kimsə, xanımını bosar. Təkrar minmək niyyətiylə bir işi üçün atından endi və atının egerinin də yanında olduğunu görən kimsə isə xanımının heyzli olusu səbəbiylə ondan nəfsini menetmesine dəlalət edər. Eger başqa bir kisraga minmək üzrə adı çəkilən atdan endiyini görən kimsə, hanimi üzərinə başqa bir qadını daha nikah edər. Yaxud ikinci atın qiyməti nispetince bir nökər alir.

Eger kisraktan endiyi zaman nifrət edərək arxasını dönüb getsə yaxud endiyi zaman yerə qan olaraq sidik etsə, o kimsə xanımından ayrılaraq zina ilə məşğul olmasına dəlalət eder.Halis qırmızı Kisra, dindar, şən və şöhrətli bir qadına dəlalət edər. Alaca Kisra, gözəllik və mal ilə məşhur bir qadındır. Hər tərəfi, yelesi və quyruğu qırmızı olan Kisra, şən, sevincli bir qadındır. Ağlığı siyahligindan çox olan at, dindar bir qadındır.

Bir kimsə eğersiz və Gems bir kisraga mindiyini görsə, əxlaqsız bir qadınla evlənər. Yaxud stabillik olmayan bir işi üzərinə alar. Atlardan və üzərinə səmərə vurulan heyvanlardan ağlığı siyahligina qalib at, vəlayət? dəlalət edər. Ağlığı siyahligindan çox olan ata mindiyini görən, dindar bir qadınla evlenir.Hayvanlarin zənci izzət və şərəfdir. Özü sari, yelesi və quyruğu qırmızı olani, matəm və ya gəlin üçün toplanmış bəzi qadınlara dəlalət edər. Bəzən də bu yuxu dəvə üzərindəki yükləri dəlalət edər. Bir kimsə bəzi atlara malik olduğunu və ya onları otlattigini görsə, yoldaşları arasında məqbul olar. Yuxuda görülən at, Bahadır, tacir, sənət və ticarətində fərasətli olan kişi yaxud bir uşaqdır.

At, ortaqdır. Bir kimsə öz yanında və ya evində bir atın tələf olduğunu görsə, bir insanin vəfatına dəlalət edər. Alını ağ və dörd ayağı sekil bir ata mindiyini və ata minməyə də layiq bir paltar ilə bir seyi tələb etmək üçün yavaş, yavaş getdiyini görsə, o kimsə xalq arasında izzət və şərəf yaxud səltənət və mürüvvət çatar və pislik etmək üçün düşmən ona yaxınlaşa bilməz. Eger. Mindiyi at qara olsa, o kimsənin qiymət və şərəfi böyük, dövlət və səltənəti şiddətli və; qüvvətli olar. Çünki qara at, mal, dövlət, səltənət və ululuktur. Mindiyi atın yelesi, quyruğu və sair yeri qırmızı olsa, o kimsənin boş işlərlə məşğul olmaq, oyun, qan tökmə və döyüş kimi şeylərə meyli və həvəsi olurKati və sərt baslı olub binicisi dayandırmaq istədiyində dayanmayan at, dəli bir kimsədir. Yürütülmek, istəndiyi zaman dayanan at, bir işi benimsemeyip tənbəl olan və işlərində tənbəllik göstərən insana dəlalət edər. Atın qızıl və quyruğunun ağlığı, səltənətin sereflisidir.Atin izansizi və hərəkətinin azlığı, sultan üçün hərbə və əlində olan şeyin azlığına və düşməninin ona zəfər tapmasına dəlalət edər. Atın quyruğunun ətlərinin çox olması, yuxu sahibinin övlad və qohumunun çoxluğuna dəlalət edər. Atın quyruğunun kəsildiyini görən kimsə, ölər və özündən sonra geriyə bir seyi qalmayaraq adı unudular.

Atın quyruğu kökündən kəsilmiş olsa övlad və qohumlar özündən əvvəl ölər. Sultan olan bir kimsə, atının özüylə çekistigini görsə, təbəəsindən birinin sultana qarşı çıxması və üsyan etməsinə dəlalət edər; Əgər yuxu görən tacir isə, ortağı ona üsyan edər. Və onun əleyhinə olur. Atın sıçraması, bir barədə meyl etmək, bir tərəfi seçim etməyə, ehtiyacına tezce ulasmaga dəlalət edər. Bir ati sövq etdiyini görən kimsə, şərəfli bir adama xidmət etmə arzusunda olurBolluğun, bərəkətin, zənginliyin simvoludur. həyatda çox müvəffəqiyyətli olacağınız və həyatınızın eşqini sonunda tapacağınız mənasını verər.Bolluğun, bərəkətin, zənginliyin simvoludur. həyatda çox müvəffəqiyyətli olacağınız və həyatınızın eşqini sonunda tapacağınız mənasını verər.

24 yorum:

 1. super,ureyimce oldu tewekkurler

  YanıtlaSil
 2. Məndə bir ildi,hayatımın aşkı kim?diye bozmuşdum,kafayı,,,yoxsaa bu bir işarətmi??Qovuşacam həyatımın,eşqinə?Tanıyacam onu???

  YanıtlaSil
 3. Sozderin bezileri basha sushmey olmur.azerbaycanca olan sozder yazin pls)

  YanıtlaSil
 4. sukurki yaxsi bir sey cixdi oxudugumdan

  YanıtlaSil
 5. men suretle qacan at gormusem.gorurem ki dayanacaqda dayanmisam avtobus gozduyurem.birden ag at yaninda da ag qeseng it geldi suretle kecdi...

  YanıtlaSil
 6. Yuxuda at arxamca qaçırdı . Mənasını bilmirəm .

  YanıtlaSil
 7. Teşekkürler ama qarışıq tekrar sözler çoxdu

  YanıtlaSil
 8. Mense coxlu at surusu gormusem.en sonda ise ag atin menim dalimca qacdigini

  YanıtlaSil
 9. Men daçqaya minmiwem.atda ag rengdedi.her halda ag at yaxwi olar

  YanıtlaSil
 10. Men atla sevişmişem😇

  YanıtlaSil
 11. Men atla sevişmişem😇

  YanıtlaSil
 12. Men atla sevişmişem😇

  YanıtlaSil
 13. herif sehvleri hedden artiq sehv olduguna gore oxuya bilmedim

  YanıtlaSil
 14. Ati sovq etmek nedir? Birce men gorduyum yazilmayib �� belke bu sovq deyilen ele o meseledir???

  YanıtlaSil
 15. At muraddir. Konkret))))))

  YanıtlaSil
 16. At muraddir. Konkret))))))

  YanıtlaSil
 17. İnşallah yuxudada heyatdada muradimiza catariq at muraddir deyirler

  YanıtlaSil
 18. Atın üstündəki adam başqa bir adamı apardı
  YanıtlaSil
 19. Yuxuda atin bala vermsei nece yozulur

  YanıtlaSil
 20. Yuxuda atin bala vermsei nece yozulur

  YanıtlaSil
 21. Salam men yuxumda 2 at gorurem. Biri qara rengde, biri ise ag qara(zebra kimi)ag qara olan at menim yanima gelir bir tur firlanir, sonra men o ata minib gedirem, yuxunun menasini bilen varsa yozsun zehmet olmasa.

  YanıtlaSil
 22. Salam aleykum.Men yuxuda at ordum .ar mene taxnlasr ve men ati oprem alnndan ve at de meni baslayr ozmu yalamaqa ama ar ala bezek bir gozel At dr .Bilen varsa yazsn mene zehmet olmasa .bura yazsn el poctuma ..aryol009@mail.ru

  YanıtlaSil
 23. Men gorduyumde yazilmiyib men gorurem ki coxlu atlar seher hucum edirler mende onlardan gizlenirem

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...