loading...

7 Temmuz 2012 Cumartesi

Yuxuda Qan Gormek

Yuxuda Qan Görmək


Damardan qan axması zəngin üçün mal noksanlığına, yoxsul üçün əlinə mal keçməsinə, dişlərinizi qan çıxması qohum üzündən kədər və kədərə döşmeye, Burundan az qan axması kədər və kədərdən xilas olmağa, çox qan axması mal noksanlığına, Bədəndəki bir yaradaan çıxan, paltar və bədəni ləkələyən qan haram qazanca; zərər, ziyan və kədərə; paltar və bədəni lekelemeyen qan haram və şübhəli şeylərdən karunmaya, Qılınc, mizraq və s. zərbəsiylə bədənin iltihablı qisimindən çıxan qan səhhət və afiyət, yolçu isə salimeneve dönməyə, Qan içmək haram mala, qan yığılmış bir yerə düşmək şübhəli qazanc təmin etməyə, Qanın dəri və dəridən acı hiss etmədən axması səhhət və sağlamlığa, Aybaşı qanı gənc qız üçün ərə, hamilə qadın üçün aşağı etməyə, hayızdan kəsilən qadın üçün xəstəliyə, Arxadan qan çıxması günahı tərk etməyə, bu qan ətrafı və paltarı ləkələr isə haram mənfəətin əldən çıxmasına, Yara olmadığı halda bədəndən qan çıxması məmur üçün rüşvət almağa, xalqdan biri üçün zərərə uğrmaya dəlalət edər.
 

Yuxuda qan görülməsi, döyüş və fəlakət xəbəri olaraq şərh olunar. Xəyal qırıqlığına uğrayacaq və hüznlü günlər yaşayacaqsınız deməkdir. Dostlarınıza diqqət yetirin deməkdir. Qan aldırmaq dinlənmək lazım olduğuna şərh olunar.Yuxuda qan görülməsi, döyüş və fəlakət xəbəri olaraq şərh olunar. Xəyal qırıqlığına uğrayacaq və hüznlü günlər yaşayacaqsınız deməkdir. Dostlarınıza diqqət yetirin deməkdir. Qan aldırmaq dinlənmək lazım olduğuna şərh olunar.Çox böyük xəyal qırıqlığına uğrayacaq və bədbəxt olacaqsınız. Qəribə və əsrarəngiz yoldaşlardan uzaq durun. Sağlamlığınıza da diqqət yetirmənizdə fayda var.

Yuxuda qan görülsə şərh edilməz. Ləzzəti və faydası azdır."Yuxuda qan görmək, haram malla şərh olunar." Yuxusunda birinin bir yerinin doya bulaşdığını görmək, mal sahibi olacağına dəlalət edər. Bir kimsənin yuxuda öz köynəyinə başqasının qadının bulaşdığını görməsi, o kimsənin arxasından ona aid danışmalar keçdiyinə işarədir. Köynəyinin heyvan qanıyla lekelendigini görmək, bir oğru tərəfindən özünə yalan bir söz deyildiyinə; öz köynəyi onu götürüb pozan bir vəhşi heyvan qanıyla ləkələnmiş isə, özünə düşmən tərəfindən bir söz deyildiyinə; köynəyinə əti yeyilən bir heyvan qanı bulaşmış isə, ona se-refli və zəngin biri tərəfindən yalan bir söz söylenmis olmasına və bu yalanlardan sonra, özünün haram bir mala sahib olacagina dəlalət t edir.

Qanın yuxuda insan bədəninin hər hansı bir yerindən axması, sağlamlığa və salamatlığa işarə-dir. Bəzi yorumculara görə də, bədənin hər hansı bir yerindən qan çıxması və ya yara olduğunu görmək, sağlamlıq və zənginliyi dəlildir. Yuxusunda axan insan qan görmək günahlarından siyrildigina. və çirkin işlərdən uzaq olacagina işarədir. Qan quyusuna düşdüyünü görmək, haram mal etməkdir. Qarşısında line qan dolu bir çuxur olduğunu görmək, qadının axaraq topraga qarışacağına dəlalət edər.  Hər hansı bir səbəb olmadığı hal-də, bədəninin bir yerindən qan axdığını görən, zəngin isə qanın miqdarı qədər pul və ya maliyyə azalar, kasıb isə o qədər pul və ya mal sahibi olar.

Yuxuda görülən qan, sahibinin həyatına, həyatına. qüvvət və qüdrətinə, mal varlığına, giydigi paltarlara və bu kimi həyatında yaşamasına köməkçi olan şeylərə dəlalət edər. Qanın bədəndən çıxdığını görmək uğursuzluqdur. Bu səbəblə bədəndən səbəbsiz olaraq qan axması sikinti və kədərdən xilas-mak deməkdir. 

Yuxuda qadınların ədəd qanını görmək, gənc kizlar üçün ərə, hamilə qadınlar üçün aşağı etməyə, yasli qadınlar üçün xəstəliyə dəlalət edər. Yuxusunda arxa küreklerinden qan axdığını görmək, günahlarından kurtulduguna, bu qanın bədəninə bulaşdığını gör-mek, haram mallarının əlindən çıxmasına işarədir. İnsan qanı, mal və pul ilə də təbir edilir, buna görə öz bədənindən qan çıxdığını görmək, çıxan qan qədər malinin və ya pulunun əlindən çıxacağına dəlildir. Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda görülən qan, haram mala yaxud yuxu sahibinin işlədiyi günaha, yaxud onunla günah qazanılacaq bir hərəkətə işarədir. Bundan ötəri doya bulandığını görən kim mal sahibi olar. Yaxud haram mal və böyük günah içində olur. Eger yuxuda öz köynəyində bilmədiyi yerdən gəlmiş bir qan olduğunu görsə, o kimsə üzərinə yalan bir söz deyilər. Köynəyinin pişik qanıyla bulandığını görən kimsəyə bir oğru tərəfindən yalan bir söz deyilər. Eger öz köynəyini aslan və yırtıcı bir heyvan qanıyla bulaşdığını görsə, o kimsəyə qalib olan zalım bir kimsə yalan bir söz söylər. Eger köynəyini qoç qanıyla bulaşdığını görsə, ona şərəfli, zəngin və qüvvətli bir kimsə yalan bir söz söylər.

Yalandan sonra qanın nispetince haram mala nail olar. Qanın, yuxuda dəri və dəridən axması səhhət və selamettir. Bəzi tabirciler, bir kimsə bədənindən qan çıxdığını və yara olduğunu görsə, o kimsəyə bədən sagligi və çox mal gəlir. Eger itmişsə sag olaraq dönər, xeyir və sevincə nail olar. Insan qanı içdiyini görən kim mal və menfaata nail olar və bütün fitnə və bəlalardan nicat tapasınız, Bəzi tabirciler, insan qanı içdiyini görən kimsə günahdan və yaramaz hərəkətlərdən qaçınar və çirkin işlərdən xilas olar, dedilər. Qan quyusuna düşdüyünü görən kimsə, doya yaxud haram mala mübtəla olar, deyilmişdir. Öz üzərində qan görən kimsənin üzərinə deyiləcək yalana işarədir. Hər hansı bir qəsd olmadan, qan vecinə almadan və yara olmadan bədənindən qan axdığını görən kimsə zəngin isə qanın axdığı qədər maliyyə əlindən çıxar. əgər kasıb isə o miqdarına əlinə mal keçər. Bir kimsə yuxuda qan çuxuruna düşdüyünü görsə, onu həyəcana və iztiraba atacaq bir doya işarədir. Yuxuda görülən burun qanı çox axıcı və incə olsa, burnu axan kimsəyə isabət edəcək haram mala, əgər qan qatı olsa aşağı edilən kişi uşağa işarədir. Yuxuda burnunun kanadigini və burnunun qadının özünə fayda verəcəyini düşünürsə, o kimsəyə amirinden xeyir isabət edər. Eger qanın ona zərər verəcəyi düşüncəsi varsa. o kimsə amirinden bir söz çatar. Eger burnundan bir və ya iki damla qan axsa, o qan mənfəətdir. Eger qanın çıxmasından sonra özünün qüvvəti getsə o kimsə kasıb olar. Qanın çıxmasından sonra özünə qüvvət gəlsə o kimsə zəngin olar. Burnundan axan qanı paltarına bulassa o kimsəyə pis mal və günah isabət edər. Eger burnunun qanı heç bir seye bulasmasa günahdan xilas olar. Eger yol üzərinə damladigini görsə, o kimsə malının zəkatını verir və onunla yol üzərində olan fəqir-füqəraya sədəqə edər. Burnunun kanadigini görən kimsə günahdan çıxar. Bəziləri, burnunun kanadigini görən kimsə xəzinəyə və böyük mala nail olar, dedilər. Əsasıları da burun qanı, adama rəis tərəfindən gələcək aldat. Bir kisim tabirciler isə. burun kam, xatirə gəlmədik bir yerdən kədər və çətinliyi, dedilər. Yuxunu görən, burnundan axan qan ilə özündə bir rahatlıq hiss etsə bu halda zəkat yaxud paltar və ya şöhrətə işarədir. Qan sahibinin həyatına, qüvvət və malına və onu təminat altına saxlayan köməkçiyə yaxud paltar vs. kimi şeylərdən onu örtən geyimlərə, yaxud yaxşılıq və pislikdən kazandigi seylere işarədir. Bəzən, həddindən çox çıxan qan, yuxu sahibinin köməkçisi olan ana ata yaxud uşaq ya da ortaq tərəfindən gələn mənfəətin kəsilməsinə işarədir.

Bir kimsə yuxuda öz qanını içsə, o kimsəyə kədər, kədər və məşəqqət isabət edər. Ədəd qanı, subay qız üçün ərə, hamilə qadın üçün aşağı etməyə, hayizdan kəsilmiş qadın üçün də xəstəliyə işarədir. Arxasından qan çıxdığını görən kimsə günahdan çıxar. Eger qan özünə bulassa ondan haram mal çıxar, insan qanı ev xalqının. ev sahibinin az xərcləmələrinə. Bəzən də bu yuxu. arxada olan xəstəliyə işarədir.Çox böyük xəyal qırıqlığına uğrayacaq və bədbəxt olacaqsınız. Qəribə və əsrarəngiz yoldaşlardan uzaq durun. Sağlamlığınıza diqqət yetirin.Yuxuda bədəninizdə yara olmadığı halda qan görmək; zərərə getməyi, rüşvət almağa və rüşvət təklif etməyə, qanın yaralardan axdığını görmək; kədərlənməyə, qan içmək; haram mala və haqsız yerə qan töküləcəyini, ağzınızdan qan gəldiyini görmək; iftaira atacağınıza və yalan danışaraq birini kandıracağınıza, damarlarınızda qan axdığını görmək; zəngin sinizsə kasıb düşeceğinize, kasıb sinizsə zəngin olacağınıza, kişilik orqanından qan gəldiyini görmək; evlisinizsə yoldaşınızın uşağını itirəcəyini, subay olsanız bir zərərə uğrayacağınıza, arxada qan gəldiyini görmək; sağlamlığınızın pozulacağına və kederleneceğinize, bir yardı yığılmış qan görmək; görülən yerdə haqsızlıqlar olacağına, qan gölü və ya bulaqdan qan akığını görmək; görülən yerdə qan töküləcəyini, burnunuzun kanadığını görmək; üzüntülerinizin sona çatacağına, burnunuz çox çox kanarsa zərərə uğrayacağınıza işarədir.

10 yorum:

 1. Salam.men bugun yuxuda gordumii mektebden bir jeferi bicaqliyiram ve bicaqladigim yerden qan gelir.ne anlamina gelir bu?

  YanıtlaSil
 2. Men yuxuda goruremki hamileyem ve sora goruremki acildim bunun menasi nedir ne qederde qan gelirdi ele bil su gelir

  YanıtlaSil
 3. hamile qadin ucun asagi etmeye ne demekdir bawa dusmedim???

  YanıtlaSil
 4. Yuxuda gördüm ki pastelim qandı

  YanıtlaSil
 5. Salam qulaxdan qan gelmek nedi bilmek olar??

  YanıtlaSil
 6. salam.Rehmetlik anamı qan içinde görmüşəm.ne anlamına gelir?

  YanıtlaSil
 7. Salam yuxudaa gordum ki bir adam meni qacdirib sonra ozu agzinda qan axrir sonra basimda asagi su oluram sonra cole cixjb usagj gordum gozzel goycek usaqdi oda su olur mende cimidirib qewey geyindirem sonra kimseye baxir odada oyandim xahis edirem cvb vererdinizda

  YanıtlaSil
 8. men yuxuda gordumki gozumun icinden yara cixir ve sonrada qanayir bu ne demekdir??

  YanıtlaSil
 9. Salam men yuxuda gordumki ovuc icimi kesib sixiramki qan cixsin yoldawimin bibisine verecem.

  YanıtlaSil
 10. Salam yuxuda gormuwem ki ama menim üçün qan axdarir emeliyyat olacam qan lazımdı deyir

  YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...