loading...

24 Temmuz 2012 Salı

Yuxuda Dağ Gormek

Yuxuda Dağ Görmək


Yuxuda dağ görmək ümumi olaraq əhəmiyyətli, üstün kimsə, böyük iş, bənzərsiz, ideal olaraq şərh olunar. Bir dağa dırmaşdığını görən kimsə, öz gücü və səyi ilə məqsədinə çatacaq.

Dağ görmək böyük bir qismət dəlalət edər. Yuxusunda bir dağa dırmaşdığını görmək, qarlı bir is üçün bir uzaq səfərə çıxacağına, dağdan endiyini görmək, qarlı bir ticarətdən əlinə böyük miqdarda pul keçəcəyinə, bir dağ ətəyində oturub istirahət görmək, özünə təklif edilən qarlı bir isə girib girmeyeceğine qərar vermək üçün düşündüyünə, bir dağın ətəyində bir dağ evində olduğunu görmək, bir is üçün çağırıldığı bir yerə gedəcəyinə, dağda çiçək yığdığını və bir dəstə etdiyini görmək, əlinə keçən pulu xeyr işlərində harcayacağına dəlalət edər.Yuxuda dağ ümumiyyətlə xeyirə yozular. Bir dağa dırmaşdığını görən kimsə, çox böyük əmək verərək, öz gücüylə hədəflədiyi şeylərə çatacaq deməkdir. Dağdan diyirlənmək və ya düşmək öz səyiylə çıxdığı mərtəbədən yenə öz səhvləri üzündən ayrılmaq mənasındadır. Dağları seyr etmək, öhdəsindən gəlməsi çətin olan bəzi işləri həll üçün ödüllendirileceğiniz mənasını verər.


Dağ görmək və ya dağa dırmaşmaq, yüksəlib çox böyük müvəffəqiyyətlərə imza atacağınızın işarəsidir. Etibar və pul sahibi olacaq, hər kəsin təqdirini qazanacaqsınız.Dağ görmək idarəçilik, mülk və lider, zəfər tapma və rahata çatma ilə təbir edilər Dağın üzərində olmaq qədri uca birinə yaxın olmağa, Dağı çıxaraq təpəsinə çatmaq yüksək bir idarəçinin himayəsinə yaxud böyük bir məmurluğa, Dağdan enmək mövqe və rütbə itirməyə, Dağdan düşmək xalq içində dəyər itirməyə və dincə əskilməsindən, düşərək bir yerini incitmək yaxud qırmaq meydana gələcək zərərə, Dağın yerindən qopması bir dövlətin yaxud zehniyyətin çökməsinə və xalqının dağılmasına, Dağın titrəməsi millətin oyanmasına, titrəməklə birlikdə çatlaqlar meydana gəlməsi rəhbərlik zəifliyinə, Dağın yanması dövlət başçısını vəfatına işarədir.


Dağda görülən yaşıl ağaclar və hər cür gözəllik yönetimdekilerin yaxşı niyyətli səylərinə yaxud adama dövlətdən çatacaq lütf və qayğıya, Dağı çılpaq və yalnız torpaq olaraq görmək idarəçilərin cəmiyyətə faydası olmadığına, Dağın tikan və çalılarla qablı olduğunu görmək ısırıcı və cəmiyyətə ancaq zərəri toxunan rəhbərliyə, Dağda vəhşi heyvanları görmək, dövlət addımında zərərli iş görən yaxud ictimai malına zərər verən rəhbərlərə, Dağda naviqasiya, olduğu ölkənin gözəllik və nemətlərindən istifadə etməyə yaxud rəhbərlik və dövlət haqqında məlumat sahibi olmağa, Dağın siçan vs. doğurması ümid edilən şeylərin boşa çıxmasına, Dağın oğlan doğurması o ölkə üçün xeyirli və dözümlü bir idarəçinin gələcəyinə, Qız doğurması, ölkənin bolluq və bərəkət görməsinə, Dağa qar yaxud yağış yağması dövlət və millət üçün xeyirə; daş, palçıq və s. yağması dövlət və millətin qarşı-qarşıya qalacağı müsibətlərə işarədir.


Yuxuda dağ görmək pis şans və monoton bir iş həyatını işarələr.


Dağ yuxuda çətinliklə təbir edilər. Yuxusunda böyük bir dağa dırmaşdığını görmək, əgər zirvəyə çatmış isə, həyatında bütün çətinlikləri yeneceğine işarədir. Dağa dırmaşarkən, bir çox çətinliklərə məruz qaldığını, bəzi yerlərdə ayağı sürüşərək bir iki metr aşağı düşdüyünü və ya tamamilə dağdan diyirlənmək təhlükəsinə qaldığını görmək, həyatında bir çox çətinliklərə rastlayacağından, çətinliklə dolanışığını təmin edəcəyinə işarədir. Dağın orta yerində daha çox tırmanamayacağını hiss edərək geri dönmək istəməsi, gərək ticarətində, istərsə memuriyetinde və ya biznesmen isə bir işində müvəffəqiyyətli ola bilmədiyi üçün dayanmadan peşə dəyişdirdiyinə işarədir. Yuxuda bir dağdan aşağıya diyirlənmək, gözləmədiyi bir sürpriz ilə qarşılaşıb pis bir vəziyyətdə qalacağına dəlalət edər. Danayla aleyhi salama görə; bir dağın üzərində olub bunu öz maliyyə zənn etdiyində görən, böyük bir kimsəyə silinər. Bir rəvayətə görə ədalətli bir prezidentin əmrinə girər. Bir dağa çıxaraq təpəsinə lastiğini görən, bir dövlət böyüyündən fayda görər.


Bir dağın yerindən qopduğunu və ya parça, parça olduğunu görmək, böyük bir dövlətin yıkılısına və xalqının dağılmasına dəlalət edər. Bir dağda özü üçün yatıb qalxacaq yer hazırladığını görən, böyük bir nəhəng-liet mövqesində is tapar. Bir dağdan endiyini görən, tutduğu vəzifədən olar, etibarı sarsılır. Bir rəvayətə görə yüksək dağlardan enmək, et-maki istədiyi bir işdən imtina etməkdir. bir dağa və ya yüksək bir yerə çıxdığını görmək, muradının olmasına və istəyini əldə etməsinə dəlalət edir. Bir dağdan düşdüyünü görmək, din və dünyasında noksanlığa dəlildir. Bir dağın yeşillendiğini və güzelleştiğini görmək, o yeri istiqamətə-Tenlerin mülkü yaxşı idarə etdiklərini göstərir. Dağda yırtıcı bir heyvan görmək, dinsiz və vicdansız bir dövlət adamı ilə təbir olunur. Dağın yalnız torpaqdan ibarət olduğunu görmək faydasız, xəsis bir dövlət başçısının olduğuna işarədir. Dağın tikanlar və çalılar ilə kaplandığını görmək, xalqı etdikləri ilə narahat edən bir dövlət başçısına dəlalət edər.Cudi dağına çəkdiyini görən, xeyir və fayda görər. Ərafat dağında olduğunu görən, tövbə edər və tövbəsi qəbul olunur. Qaranlıq və qorxunc görünüşlü bir dağda olduğunu görən ölər və ya bir müsibətə uğrayar. Dağda gözəl bir mənzərə görmək, böyük bir kimsədən bir xeyir və mənfəət görəcəyinə işarədir. Bir dağa çəkdiyini və orada gördüyü bir mağaraya girdiyini görmək, bəzi kəslərin sirlərinə ortaq olacağına dəlildir. Oradan bir şey alıb çəkdiyini görən, o sireri öyrəndiyindən ötərin mənfəət görər. Bir dağı uzaqdan görən, əhəmiyyətli bir mövzunu düşünər və etməyə qərar verər. Dağda nərdivan kimi edilmiş bir yoldan çəkdiyini görən, muradına çatar.Dağ görmək bir dövlət başçısı, dövlət böyüyü və rahata çatmaqla təbir olunur. Bir dağın özünə aid olduğunu görən, yaxşı ürəkli və etibarı böyük bir kimsəyə yoldaş olar. Dağın ətrafında gəzdiyini görən, böyük bir kimsəylə tanış olar və fayda görər. Bir dağa söykəndiyini görən, böyük bir kimsəyə silinər. Dağın üzərində özünə möhkəm bir yer hazırlayan, dövlət böyüyü tərəfindən böyük bir məmurluğa keçirilir. Zəngin isə daha çox zənginləşər. Kasıb isə zəngin olar, qorxusu varsa qalmaz, bir dağı yitiğini görən, ömrünü ziyan edər. Özünü dağdan aşağıya atıb özünə bir zərər gəlmədiyini görən, əlinə keçəcək bir böyük is və ya məmurluq səbəbindən sözü keçər olar. Dağdan düşdüyünü və dərhal ayağa qalxdığını görənin işi tamamlanmaz.Bir dağda silahlı olaraq olduğunu və ya bir başqa yoldaşı ilə birlikdə olduğunu görmək, xeyr və büyümeğe dəlalət edər. Bir dağa çıxmaq istədiyini görən, qatı ürəkli bir kimsəyə gedərək ondan bir işi haqqında kömək istər. Bu yuxuda çox xeyir yoxdur. Dağa nə qədər asanlıqla çıxarsa, məqsədinə da o qədər asanlıqla çatar. Dağa çıxarkən heç ayağı kaymadığını və çox rahat dırmaşdığını görmək, tələsik bir xeyirə çatacağına dəlalət edər. Çətinliklə dağa çıxmağa başladığını və təpəsinə lastiğini görənin, ömürü dolmuş və əcəli yaxınlaş etmişdir. Yuxuda böyük bir dağ görmək, yüksək bir mövqeyə, tədbirə, onu məqsədəuyğun kimsəyə, Natiqli bir böyüyə, ataya, böyük bir tüccara, dağın təpəsi yumru və yastı isə, zəngin lakin qatı ürəkli bir qadına, kədər və sıxıntıya, zəhmətli səfərə, xəyal və düşüncəyə təbir olunur.Yuxuda bir dağa çəkib orda oturan, suyundan içən, xalq üçün çalışan bir dövlət başçısı tərəfindən böyük bir dəlalət gətirilər, yaxud bir ticarətə atılaraq pul qazanar. Dağda çəmənlərin üzərində ibadət etdiyini görmək Cənabı Haqq (CC) Həzrətlərinin razılığını etdiyinə, dağ ətəyində sudan dəstəmaz alıb namaz ekildiğini görmək, günahlarından kurtulduğuna, üzərində yaşıllıq olmayan çılpaq bir dağa dırmaşdığını görmək, təşəbbüs etdiyi işdən xeyir gəlməyəcəyinə dəlalət edər. Dağın kiçilərək yox olduğunu görmək gözlədiyi şeylərin əldə edilə bilməyəcəyinə, dağın olduğundan daha çox böyüdüyünü görmək, bir dövlət dairəsindən gözlədiyi bir xəbəri edəcəyinə, dağın üzrə çiçəklə dolu olduğunu görmək, hər vəziyyətdə xeyr və mənfəətə işarədir.Bir başqa rəvayətə görəndə: Yuxuda dağ görmək, Sani uca, dəhşətli və şöhrətli, əmrini yerinə yetirən iktidarlı və təmkinli bir amir yaxud siyasət sahibinə, bir uşaq və tüccara işarədir. Dağ yayılıb açıldığı değirilesiyi zaman, çətin və ürəyi qatı bir qatını. Üzərində nebatat və su olmayan bir dağ inancsız və azğın bir komandiri. Çünki o dağ Allahı təşbeh etməyən və insanlı faydalanmadığı ölü kimidir. Dağın başına çəkib ondan su içdiyini görən kimsə, vəlayətə ehilse heybətli və ürəyi qatı və menfaatle bir amir tərəfindən bir vilayətə vali təyin edilir və içdiyi su, gördüyü nebatat miqdarın mala sahib və istəyinə nail, işi yüksək qubernator olar və orada olan zalım onun əmrinə itaət və inkıyat edərlər. Dağ üzərində "Əlhəmdülillah" deyərək Allaha həmd etdiyini görən kimsə J ədalətli bir dövlət başçısı olar. Dağ üzərində azğınlıq, üsyan və həddi təcavüz etdiyini görən zalım olar. Dağın üzərində səcdə etdiyini və ya azan oxuduğu nı görsə, bir vilayətə vali olar və düşmənlərinə qalib gəlir.Dağdan endiyi görən kimsənin mülkü əlindən gedər. Qubernator isə tutduğu vəzifədən alınır. Tüccarsa zara edər. Nebatat olmayan bir dağa çəkdiyini görən, inancsız prezidentin xidmətinə keçərək is görər, bunda da özünə qayğı və narahatlıq gəlir. Dağ içində olan yol və yoxuş əzabdır. Bundan ötərin yoxuş bir yoldan endiyini görən kimsə əzabından xilas olar. Yoxuşun çəkdiyini görsə, zəhmət və məşəqqətli birlikdə, dəyəri yüksək olar. Dağın ətraf inada olan böyük daşlarla ağaclar dövlət başçısının, assistenti və düşmənidirlər. Bundan ötərin bir kimsə dağın ətrafında göstərər görsə başçılığa işarədir. Dağdan düşdüyünü görənin səhv və günahı meydana gələrək özünə zərər verər. Dağdan düşərək ayağının kinetiğini görən kimsə prezidentin nəzərində düşər və malına zərər gəlir. Dağın yeyildiyində və ya düşdüyünü görmək, şanlı, yüksək və mövqe sahibi birinin vəfatına və ya dövlət başçısının o kimsəyə qalib gəlib kahretmesine işarədir. Çünki atəş, prezidenti. Bir dağın sallandığım, lakin yenə dayandığını görmək, o yerin dövlət baskanina bir müsibət və şiddət isabət edəcəyinə işarədir. Çıxmaqda olduğu dağın yarışma gəldiyində kövrək çıxması və aşağı enməsi mümkün olmayan kimsə, ömürünün yansında vəfat edər.Ömürü isə qırx ildir. Dağa çəkib üzərində oturan kimsənin çirkin bir uşağı olar. Dağa çıxmaq yüksəklik, aşağı enmək zillətdir. Kövrək çıxmaq valiliye işarə etdiyində, aşağı enmək də vəzifədən alınmağa işarədir. Dağa yaslandığını görən, qüvvətli bir dövlət başçısına dağın kölgəsində oturduğunu görən, bir dövlət başçısının himayəsinə sığınaraq rahatca yasar. Dağı yüklənib ondan amirlik və çətinlik hiss etdiyini görən kimsə, böyük bir adamın və ya tacirin işlərini üzərinə alır, lakin bundan zəhmət çəkər, dağ özünə yüngül gələnlər o işləri də çətinlik çəkmədən idarə edər. Göydən, şəhər üzərinə bir dağın endiyini görmək, o sehere bir valinin gələcəyinə işarədir. Bir şəhərdən bir dağın göyə doğru çəkdiyini görmək, o şəhərin vəhşilər alınmasına işarədir. Dağın təpəsindən bir şey itələdiyini görən kimsə, birinin haqqında bir söz söylər. Əgər dağın təpəsində ikən üzərində bir paltar olduğunu və ya gözəl bir halda olduğunu görsə, onun gücü və nüfuzu, dağın təpəsindən atdığı şeyin qiyməti mikanca qüvvətli olar. Çıxmağı arzu etdiyi bir dağın təpəsinə çəkdiyini görən kimsə, dağın başına çəkib orada oturuncaya qədər gördüyü şeylərin asanlıq və çətinliyi nisbətində arzu və istəklərinə qovuşar. Bir təpədən yaxud bir köşkten ya da bir dağdan indirildiğim görən kimsənin arzu etdiyi şeyi meydana gəlməz.Dağı uzaq bir yerdən görən səfər edər yaxud ona hüzn və kədər gəlir. Bəziləri də, dağ, söz verməklə təbir edilər, demişlər. Dağ ətəyində olması həyat və asayişinin müddetidir. Bir kimsə dağa çəkdiyini görsə dövlət və yüksəkliyə işarədir dedilər. Dağların canlandığını sonradan köhnə hallarına döndüklerim görmək, o şəhər xalqına gələcək şiddətli bir qorxudur. Ancaq Cənabı Haqq o qorxunu sonradan onlardan qaldırar. Dağ üzərində ağac görən kimsə makaron, yüksəkliyə, xalq arasında gözəl adla xatırlanmağa və şöhrətə işarədir. Bir kimsə bəzi liderlərin bir dağın qüllə və ya təpəsində toplandıklarım görsə, o şəhər xalqının və ya bir məhəllənin başçısının ölməsinə işarə edər yaxud Allahdan istənməyən bir şeyi tələb etdiklərindən ötərin adı çəkilən muhtarlar qəm və kədərə düşərlər.Yuxuda görülən dağlar və yüksək təpələr, şiddətli kədərə, diler fəryad etməyə, istiap və işsizlikdən də işarədir. Bir mağaraya girdiyini görən, yaxında, təhlükəsizlik, sabitlik və vakara çatar və ancaq Allaha təvəkkül edər. Bəzən, dağ, gəmilərin demirleyip gözlədikləri limana, Bəzən də, əfəndi və ana kimi, insanını özünə siyip himayəsinə girdiyi kimsəyə işarədir. Dağda olan su, ağac və meyvə ilə dağın yüksəkliyi və faydasızlığı insanını xeyir və şərinə işarədir. Dağ, vədə işarədir. Yuxuda dağ və dağın getməsi şiddət və qorxuya Bəzən də sərnişin üçün dənizdə boğulmağa işarədir. Dağın yüksəlib göydə bir bulud kimi olduğunu görmək, əzabı mucip olan bir şeyin meydana çıxmasına işarədir. Bir dağa gəlib orada şirin su, meyvə və ya insanların yeməklərindən bir şeylər tapdığını görən xeyirli bir xanıma silinər, yaxud özünü cəhalətdən qurtaracaq bir elm öyrənər. Ya da dolanışığını təmin edə biləcəyi bir peşəsi öyrənər və ya bir rütbəyə işarədir. Yaxud faydalı bir səfər edər, yaxud dövlət başçısının xidmətinə girər, və ya nəticəsi xeyir olan bir şeylə vəd olunur. Dağa düz bir yoldan gəldiyim görən, məqsəd və arzusuna qanuni yoldan Vasili olar.Təbir, özünə gəlinən dağı da mötəbər tutmaq lafzimdir. Söylə ki Özünə gəlinən dağ, Ərafat, Kat, Cudi, Livan, Hud, Kaysan, Tur, Müqəddəm vs. kimi şərəfli dağlar olsa, o kimsə alimlər və sulamadan olan kəslərin xidmətində olur. Bəzən də o kimsə bu dağların olduqları yerlərə səfər edər və məqsədinə qovuşar. Dağın yerlə bir olduğunu görən kimsə ölər. Bəzən də yuxunu görən ibadətə işarədir. Dağlar, məliklər, Amir, salehlər və alimlərə işarədir. Bəzən də dağ, din və dünya sahibinə işarədir. Bir dağda quyu kazdığını yaxud daşları bir dağdan digər bir dağa nəql etdiyini görən kimsə, ürəyi qatı biriylə mübahisə və bunda çətinlik çəkər. Bir kimsə yuxuda sinəsində iki dağ olduğunu görsə xalqa iki il valilik Dağ uşaq doğurmağa və adama kədər və verəcək sözə də işarədir. Dağın özüylə birlikdə getdiyini görmək, bir döyüşün çıxmasıyla bir dövlətin digər bir dövlətin üzərinə getməsi yaxud ümumi insanlı yox olmasına səbəb olacaq bir fitnə və şiddətin çıxmasıyla, alimlər arasında ixtilaf və işdir böyük qardaşın çıxmasına işarədir. Bəzən də o yerdə ədalət meydana gəlir.Bir kimsə gəmidən dağa endiyini görsə, Nuh Peyğəmbərin oğulunun hekayəsinə görə o kimsənin yox olması yaxud bütün insanlara müxalif hərəkət etməsinə, nəfsinin istəklərim yerinə yetirmədə tək qalmasına işarədir. Bəzən dağdan vəhşi heyvanlar, siçanlar və pisliklərin yanına düşdüyünü görən, üsyana, günaha, fitnə və pisliyə düşər. Bəzən də bu yuxu, günahları tərk etməyə və ibdalardan təmizlənməyə işarədir. Dağın göyə yüksələrək insanlı başları üzərində olduğunu görmək, insanları əhatə edəcək bir qorxu və şiddətə işarədir. Çünki, Allah tərəfindən qorxutmaq və günahkarları təhdid üçün Tur dağı Məni İsrailin basma kölgə kimi qal dirilmişti. Dağın getməsi, bəzi dəfə də vəba xəstəliyinə işarədir.Dağı devirdiğim görən kimsə dağın böyüklüyü nisbətində bir adamı həlak edər. Bəziləri də, ömürü bitər demişdir. Dağa çıxmağı Murad etdiyini görən kimsə, ürəyi qab və düşüncəsiz birinə yaltaklık etməyi arzu edər. Dağın yerə batiğini görmək, o yerin dövlət başçısı və ya böyüklərindən birinin ölməsinə işarədir.

4 yorum:

  1. qarlı bir iş yox, xeyirli bir iş yazmalıydınız. Karlı, yəni xeyirli.

    YanıtlaSil
  2. men yuxuda gorurem ki bacimin qaynatasi meni qovalayir ve bunun yoldasi mene deyirki qacin caninizi qurtarin.menim yanimda ise kicik qizim olur.men qizimla cox yoruluram ve biz bir eve girirk ve gorurki bu kisi pencereden baxir.yene qacirix ve gedirik bir daga teref bu daga dirmasiriq.xayis edirem mene komek edin coox xayis edirem bunun acmasi nedir?

    YanıtlaSil
  3. Men yuxuda daqin axirina kimi cixmisham.Ama endiyimi gormedim.Zehmetolmasa bu yuxunu yozasiz.

    YanıtlaSil

YUXUNU BİZİMLƏ PAYLAŞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...